والى بلخ دولت مرکزى را فاسد و وزراى داخله و دفاع را فريبکار خواند

 

والى بلخ دولت مرکزى را فاسد و وزراى داخله و دفاع را فريبکار خواند

 

آريانا نت

 

والى بلخ درگردهمايى ياد بود ازهفته شهيد که مصادف با روز قتل احمد شاه مسعود  ميباشد؛ دولت مرکزى رامتقلب وفاسد عنوان کرد ه و وزراى داخله ودفاع کشوررا زورگو وفريبکارخواند .

 عطا محمد نور؛ دولت مرکزی افغانستان و بویژه مقامات امنیتی کشور را متهم به توزیع سلاح غیر قانونی در ولایت بلخ نموده و گفت که دولت مرکزی در تلاش برهم زدن امنیت درین ولایت است.

با آنکه ازین قبل نیز اتهاماتی به دولت مرکزی و برخی از وزرا ازسوی افراد و گروه های سیاسی وارد شده است، اما این نخستین باریست، که یک مقام بلند پایه ی حکومتی، به دولت چنین اتهاماتی را وارد میکند.

والی بلخ که با لحن تندی صحبت میکرد، گفت که هیچ قدرت داخلی و خارجی  نميتواند جلو اعتراضات و تظاهرات آنها رادرخصوص "تقلب" در انتخابات  ٢٩ اسد؛ بگيرد .

والی بلخ همچنان افزود، که وزارت هاى  داخله و دفاع کشور ميخواهند  با جبرو فشار مردم را از حق قانونی شان محروم سازند  ودراين راستا  نیروهای خارجی را نیز واداشته اند تا با آنها همنوا گردد.

 والى بلخ گفت:" وزرای داخله و دفاع طی کنفرانسهای مطبوعاتی سخن از زور و سرکوب مردم متعرض میزنند و قوای بین المللی را نیز نا آگاهانه به حمایت از آنها سرنیزه میکشانند."

نور چنين برخورد دولت را خلاف دموکراسى عنوان کرده  گفت:" ما از زور گویان نمیترسیم، امروز ماسک ها دریده شده و مردم ما چهره های دیکتاتور، فریبکار و مکار را با تمامی برنامه های آنها شناخته اند."

آقای نور همچنان وزیر داخله  کشور را دشمن مجاهدين خوانده و وی را مدافع رژیم کمونیستی عنوان کرده گفت که او بازهم در پی توطئه علیه مجاهدين است.

آقای نورهمچنان با لحن گرفته ای از تقلب گسترده در انتخابات حرف زد و گفت که آنها (تیم  داکترعبدالله عبدالله) با یک تقلب سازمان یافته مواجه هستند که جزء اعتراض و تظاهرات راه دیگری برایشان باقی نمانده است.

 تورنجنرال مرادعلى مراد قوماندان  قول اردوى ٢٠٩ شاهين درزون شمال درباره کارنامه هاى احمدشامسعود صحبت کرده وى را يک شخصيت نظامى  خواند .

احتمال راه اندازى تظاهرات ازسوی تیم داکترعبدالله یکتن از نامزدان ریاست جمهوری در جریان مبارزات انتخاباتی برای اولین بارزمانى مطرح شد  که عبدالستار مراد عضو ستاد مبارزاتی دکتر عبدالله به یک روزنامه ی چاپ امات متحده ی عربی گفته بود، که در صورت برنده شدن حامد کرزی آنها نتیجۀانتخابات را نخواهند پذیرفت و دست به تظاهرات خواهند زد.

این اظهارات با واکنشهایی از سوی حکومت افغانستان مواجه شد و وزارت داخلۀ کشور با نشر اعلامیه ای گفته بود که نیروهای امنیتی افغانستان جلو هرگونه قانون شکنی و تهدید علیه امنیت مردم را خواهند گرفت.

والی بلخ درحالی با این لحن تند از تقلب در انتخابات و احتمال تظاهرات از سوی تیم دکتر عبدالله حرف میزند، که روز گذشته کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان نتیجه ی قسمی ٩١ درصد آرای شمرده شده ی انتخابات ٢٩ اسد را اعلان کرد.

از مجموع این آرای حامد کرزی توانسته است، که با کسب بیشتر از ٥٤ درصد آرا پیروزی خود در دور اول را قطعی سازد.

طبق يک خبرديگر از هفته شهيد که مصادف با روز شهادت احمد شاه مسعود ميباشد  امروز نيز در ولايات فارياب ،سرپل وکاپيسا يادبود بعمل امد .

عبدالستار بارز معاون والى فارياب درگردهمايى که به اين مناسبت درانولايت تدوير شده احمد شاه مسعود را يک شخصيت جهادى خواند .

بارز افزود که مسعود يگانه شخصيت بود که هميشه بجاى جنگ با مخالفين علاقمند تفاهم ومصالحه  با آنها بود .

همچنان درمحفلى  که به مناسبت هفته شهيد در ولايت سرپل راه اندازى شده بود والى آنولايت سيد اقبال منيب درسخنانش از کارنامه هاى ماندگار احمد شاه مسعود ياد کرد .

موصوف ياد اور شد که احمد شاه مسعود دايما بخاطر جنگ درافغانستان نگران  وبراى تامين صلح سراسرى سعى ميورزيد .

درمحفلى که  بخاطرياد بود از شهداى افغانستان با اشتراک تعدادي مردم،قومندانان جهادي و مسوولين ادرات دولتي  امروز در مرکز ولايت کاپيسا تدوير يافت ،غلام غوث  ابوبکر والي آنولايت احمد شاه مسعود را  يک شخصيت و نابغه ملى  خواند .

به همين ترتيب در ولسوالي هاي تگاب،نجراب و حصه دوم کوهستاني نيز به ياد بود از  هفته شهيد محافلى ختم قرآن عظيم الشان صورت گرفت .

دراين محافل شمارى ديگرى از مسوولين دولتى نيز طى سخنان شان  ازکارکردهاى شهداى کشور به قدر دانى ياد کردند .

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *