تحقيقات جديد علمی در مورد سجده — الحاج احمد شفيق شبنم

 

تحقيقات جديد علمی در مورد سجده

ارسالی محترم الحاج احمد شفيق شبنم

 

بدن ما بطور روزانه مقداری زيادی از امواج الکترومقناطيس دريافت ميکند.

 

 

 

امواج الکترومقناطيس را از طريق تجهيزات الکتريکی که استفاده ميکنيم و نمی توانيم دور از هم بگذاريم دريافت می کنيم. (در اثر گذاشتن دو چيز الکترومگنيتيک کنار هم امواج آن بيشتر ميشود، پس بهتر است که کنار هم نگذاريم).


 

همچنين از طريق گروپها و چراغهای روشن که حتی برای يکساعت هم خاموش نمی شوند.


 

ما منبعی هستيم که مقداری زيادی الکترومقناطيس دريافت می کنيم. به عبارت ديگر ما با امواج الکترومقناطيس چارج ميشويم بدون آنکه بفهميم!


 

سردرد هستيد! احساس ناراحتی می کنيد!


 

تنبلی در کار و درد در نقاط مختلف بدن!


 

اين را فراموش نکنيد وقتی بعضی از اين علايم را احساس کرديد!

 

راه حل همه اينها چيست!!؟؟

يک دانشمند غير مسلمان (از اروپا) تحقيقاتی را شامل يافتن بهترين روش برای خارج کردن امواج الکترومقناطيسی که به بدن آسيب می رساند انجام داده است.

 

با گذاشتن پيشانی تان بيشتر از يک بار بر زمين، زمين امواج الکترو مقناطيس مضر را تخليه خواهد کرد! اين شبيه زمين کردن ساختمانهای است که که احتمال برخورد سيگنالهای الکتريکی با آنها ( مانند رعد و برق) وجود دارد تا امواج از طريق زمين تخليه شوند.

 

بنابراين سر را بر خاک بگذاريد تا امواج الکتريکی مثبت تخليه شوند.

 

آنچه اين تحقيق را بيشتر تعجب آور می کند اينکه: بهترين راهی که پيشانی تان را بر خاک بگذاريد حالتی است که رو به مرکز زمين باشيد چرا که در اين حالت امواج  الکترومقناطيس بهتر تخليه خواهد شد.

 

و بيشتر تعجب خواهيد کرد وقتيکه بدانيد بر اساس اصول علمی ثابت شده که مکۀ مکرمه منطقۀ مرکزی زمين و کعبۀ شريفه درست مرکز زمين است!

 

بنابراين سجده در نماز:

بهترين راه برای تخليه سيگنالهای مضر از بدن است!

اين همچنين کمال مطلوب برای نزديکی به قادر مطلق (ج) است، او که جهان را اينگونه خلاق آفريد!

 

قادر متعال همواره از ما چيزی را ميخواهد انجام دهيم که برای خود ما مفيد و سودمند است!

 

موضوعاتی وجود دارد که دليل انجام قطعی آنرا نمی دانيم، اما دير يا زود ممکن است شما دليلش را پيداکنيد!

 

به هرحال ما بايد به خداوند متعال ايمان داشته باشيم و بدانيم هرآنچه برای او انجام ميدهيم بهترين برای ما بوده و خالی از حکمت پروردگار و خير و صلاح ما نيست!

 

ما به خاک نمی افتيم تا امواج الکترومقناطيسی تخليه شود، بلکه برای اطاعت از اوامر خدای قادر متعال سجده ميکنيم! ما به فرمان خدا اعتقاد داريم که هميشه در آن معرفتی است! ايمان ما بخاطر آفريننده است! او همه چيز را می داند!

 

اما از آنجا که دليل علمی وجود دارد لازم است به مردم نشان داده شود تا هرآنچه مسلمانان انجام می دهند، اين برای همه خوب است!

 

لطفاً اين مطلب را برای همۀ دوستان خود بفرستيد.

     

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *