قدرتمندترین شتابدهنده ذرات جهان — سيد احمد بشير افضليار

 

بنام آنکه جهان در ید قدرت اوست

 

 

قدرتمندترین شتابدهنده ذرات جهان

تتبع ونگارش: سيد احمد بشير افضليار

 

دانشمندان هفته قبل بتاریخ ۲۰سنبله ۱۳۸۷ آغاز به راه انداختن بزرګترین و قدرتمندترین شتابدهنده ذرات جهان شدند، که هدف از این آزمایش کشف اسرار خلقت کاینات بوده، در ضمن تحقیقات جهت پیدایش انرژی سرشاری که بشر تا به حال به آن دست نیافته است میباشد. طراحان این پروژه بزرګ مدعی بر کشف منابع انرژی طبیعی میباشند که پیش از پیش طرح و جهت بدست آوردن آن امیدواراند.

انسان ها از اوایل خلقت تا به حال در جستجوی بدست آوردن انرژی بوده اند که ابتدا نبرد را در مقابل طبیعت آغاز نمودند تا زمانیکه منابع زیرزمینی را کشف کردند و بعد از بدست آوردن این منابع به جان هم افتادند. چون بشر دارای نفس خودخواهی بوده، واين امر در سرشت آدمی موجود ميباشد. از سوی دیګر داشتن انرژی در جهان فعلی قدرت محسوب میشود فلهذا هر کشور جهت بدست آوردن این قدرت در تپ و تلاش است که این تپ وتلاش ها در مقاطع مختلف تاریخ به استعمار کشورهای دارنده منابع انرژی تبدیل ګردیده است ، و استفاده از فلسفه( بکش تا زنده بمانی) فاجعه را به بار آورده است. جهان استعمار کشورهای دارنده منابع انرژی را یا به زور مجبور میسازند تا از این منابع به قیمت ناچیزی استفاده کنند مانند کشورهای عربستان سعودی، قطرامارات و… ویا هم شرایطی را مهیا میسازند تا این منابع را بدست بیاورند مانند کشور عراق، چون همه میدانند که جنګ عراق جنګ نفت است و بس.

از این روست که جهان در حال حاضر درګیر قدرت نفتی وانرژیکی است و پای استعمار به طرف آسیای میانه نیز دراز شده است.

چون انرژی طبیعی نظر به حسابات و سنجش های که صورت ګرفته است در حال کاهش است از این رو دانشمندان نیز در صدد پیدایش راه های دیګر و امکانات دیګر استند و تحقیقاتی که در قطب شمال از جانب روسیه صورت ګرفته است، ګواه این مطلب میباشد و اینبار تحقیق بزرګ تاریخی با ماشین عظیمی که از آن استفاده میشود امید دیګری را به جهانیان به ارمغان خواهد آورد.

از جانب دیګر این تحقیق بزرګ یک تشویش بزرګی را در میان مردم عام ونيز دانشمندان ببار آورده است، به ګفته بعضی از این دانشمندان در صورت شکل ګرفتن این سیاهچال مصنوعی از طریق خوردن محیط داخلی، خود به نابودی کره زمین خواهد انجامید. از جمله دانشمندانی که ابراز نګرانی کرده است یکی هم برنده جایزه نوبل فزیک (فرانک ویلسک) میباشد. همچنان بعضی با جدی ګرفتن این مسله حتی به محکمه بین المللی حقوق بشر اروپا اعتراض نموده اند که هرچه زودتر جلو این آزمایش را بګیرند. اما در مقابل دانشمندان دیګرمانند پروفیسور (برایان کاکس) از دانشګاه مانچستر  با رد این شایعات ګفته اند که این یک پروژه قابل اطمینان بوده وهیچ خطری متوجه از بین بردن زمین نیست، و طراحان این تحقیق بزرګ ګفته اند که آزمایش بزرګ روز چهار شنبه ثابت ساخت که هیچ ګونه خطری متوجه کره زمین نیست و همانطور که دیديم جهان نابود نشد.

 

تصاویری از قدرتمندترین شتابدهنده ذرات جهان

 

 

لطفاً برای تماشای هر عکس به حجم اصلی وطبيعی آن بروی همان عکس کليک کنيد.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *