خورد سالترین حافظ کل قرآن در افغانستان — سيد احمد بشير افضليار

 

بسم الله الرحمن الرحیم

 

نابغه افغانی که در مدت یک سال حافظ کل قرآن شده است

خورد سالترین حافظ کل قرآن در افغانستان

 

 

محترم علی رضا جان دانش که نوجوان ۹ ساله ای است در شهر هرات باستان که مهد علم و فرهنګ میباشد در یک فامیل متوسط زندګی میکند و از سن ۶ سالګی شروع به حفظ کلام الله مجید نموده است که در مدت یک سال توانسته است تمام قرآن را حفظ کند. علیرضا دانش  در نزد استاد خود آقای احمد یان در موسسه جامعه القرآن الکریم بقیه الله (عج) در شهرک المهدی جبرئیل ولایت زیبای هرات  حفظ قرآن را آموخته است.

ویژګی منحصر به فرد وی در برخورداری از یک ذهن طبقه بندی شده از آیات، سوره ها، و جزء های قرآن در موضوعات مختلف میباشد. همچنین وی توانایی ترجمه و تفسیر موضوعی قرآنرا به زبان های دری و انګلیسی دارد. و نیز آیات قرآن را با همه  جزئیات آن مثل: صفحه، سطر، جزء و آیات قبل و بعد آن، میداند.

علی رضا دانش در مصاحبه که با خبرنګار سایت زیبای دینی، مذهبی، و سیاسی آریانا داشت ضمن سوالی که از ایشان صورت ګرفت در مورد پیام ایشان به هم سن و سالان اش چنین ګفت: ( فآقرء وا ما تیسر من القرآن) تا آنجا می توانید قرآن بخواند. اګر توانایی حفظ کردن قرآن را دارید، حفظ بکنید. و اګر حفظ کردن به شما مشکل است روانی بخوانید. تجوید، صوت و لحن و قرائت قرآن را یاد بګیرید. و دیګر اینکه قرآن میفرماید: و بالوالدین احسانا، به والدین(پدرو مادر) تان نیکی کنید. و قولوا للناس حسنا، با مردم به نیکی سخن بګویند و رفتارشان رفتار قرآنی باشد.

علی رضا جان تا حال با مقامات دولتی و ملی از جمله با محترم محمد یونس قانونی و برخی از وکلا در سالن شورای ملی ملاقات کرده است. همچنان با محترم محمد صدیق چکری در ملاقاتی که انجام داده اند از تمام تلویزیون ها دعوت به عمل آمده بود و ایشان و عده همکاری را به محترم علی رضا دانش دادند.

همچنان نا ګفته نباید ګذ اشت که موسسه جامعه القرآن الکریم بقیه الله (عج) از سال ۱۳۸۳ توسط عده ای از قرآن دوستان تآ سیس و با هدف ترویج فرهنګ قرآن برنامه های خودشرا با برګزاری دوره های روخوانی، تجوید، صوتو لحن و حفظ قرآن کریم شروع نموده است که از تاسیس تا کنون به تعداد نزدیک به دو هزار قرآن آموز را در بخش های مختلف تربیت نموده است.

با احترام

 سید احمد بشیر افضلیار

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *