مسلمانان در خطی غیر اسلامی — سرمقاله

 

مسلمانان در خطی غیر اسلامی

 

 

از چند روز به اینطرف مطلبی از طریق ایمیل از سویی بسویی فرستاده میشود که مصدر اصلی آن نا واضح، پیام آن مشکوک و هدف آن بنظرما نادرست است. ترجمۀ فارسی اصل مضمونی که صفحات کمپیوتر صدها هموطن و شاید هزاران غیر هموطن مارا کله کشک کرده است، چنین است:

 

عاجل – دنمارک ميخواهد قرآن را به آتش بکشد!

السلام عليکم

دنمارک ميخواهد شنبۀ آينده در عکس العمل با تحريم اجناس شان از جانب مسلمانان قرآن را در يک ميدان بزرگی در پايتخت آن کشور (کوپن هاگن) به آتش بکشد.

بياييد باهم اجناس دنمارکی را تحريم نموده به  بارگاه خداوند ج دعاء نماييم تا نتيجۀ اين عمل شان را طوری دهد که درسی برای تمام جهانيان باشد.

اين نامه را به هرتعدادی از دوستان تان که ميتوانيد انتقال دهيد.

دنمارک در حال باختن است.

اين نامه را در کمپيوتر های تان قيد و متوقف نسازيد.

—————————————————————————————-

السلام عليکم

خبر بزرگ

اميدوارم همه از قضيۀ نشريۀ دنمارکی واقف باشيد که پيغمبر خدا حضرت محمد (ص) را به بازی گرفته بود و هنوز هم دست بردار نيست.

بياييد آنهارا به شکل درستی دست بردار بسازيم.

سفير دنمارک، صدر اعظم و تلويزيون ملی دنمارک از ماه گذشته بدينسو که ضرر اقتصادی شان به علت تحريم به 4 بليون ايورو رسيده، در تلاش اند تا برای توقف اين تحريم  از جانب مسلمانان چارۀ بسنجند.  

اگر ما به تحريم خويش الی  هفت ماه ديگر ادامه دهيم، خسارات آنها به 80 بليون ايورو ميرسد.

ای مؤمنان اين ايميل را در کمپيوتر های تان حبس نسازيد.

به هر اندازۀ که ميتوانيد ين ايميل را به ديگران انتقال دهيد..

آيا 15 دقيقۀ تان را نميتوانيد در نشر اين پيغام بين مسلمين صرف نماييد؟

بياد داشته باشيد! ممکن پيامبر (ص) در روز بازپرسی قيامت از شما بپرسد که زمانيکه مرا به استهزاء گرفتند شما چگونه از من دفاع نموديد؟

هر جنسيکه با بارکود نمبر 57 آغاز گرديده باشد، از جملۀ صادرات دنمارک بوده و لطفاً تمام امت اسلامی را آگاه سازيد تا از خريداری اجناس دنمارکی خود داری نمايند..

 

در بین گروهها و طوائف مذهبی و غیرمذهبی افرادی اند که خوش باور، ساده اندیش و فریب خور که در نهایت  نا آگاهانه آله دست دیگران قرار میگیرند.

این دیگران، با استفاده از همین ساده لوحی های مردم است که توده های نا آگاه را بصوبی که آنها میخواهد سوق داده و اهداف خود را بالای ایشان بر آورده ميسازند  بدون اینکه از خود اثری در میدان گذاشته باشند.

 

درین میان تأسف شدیدی که باید کرد، بر وضعیت  موجود مسلمانان است که گاه گاهی دیده میشود برعکس توجیهات عقیده شان، عدۀ  نه اندک  از آنها، عقلشان را در حال رکود ، و احساساتشان را چراغ راه خود قرار داده ، رشتۀ نامرئی تبعیت از دیگران را نا بخردانه بر گردن خویش قرار میدهند.

 

برای اینکه از اصل مطلب دور نشویم میخواهیم به تازه ترین نیشخندی که برمسلمانان ساده لوح زده شده  اشاره نماییم :

دست هایی بکار افتیده و از طریق انترنت خبری را میخواهند که در بین مسلمانان ترویج کنند مبنی بر اینکه : { در شنبه آینده  عده یی خواهان آنند تا قران کریم را در میدان بزرگی در پایتخت … ( یکی از کشورهای اروپایی ) به آتش کشند و بناء باید … }.

این پیام و خبر که دقت و توجه عده یی از دینداران را بخود جلب نموده است،  سبب شده تا آنها هم بگمان خودشان در کاری خیری سهیم شده و این خبر را به دوستانشان بفرستند !.

ما شاهدیم، آن قضایاییکه به آن رنگ دین و مذهب زده میشود ( ولوکه سراپا دروغ باشد) خیلی زود جلب توجه میکند  و اگر صاحبان دین و دین دوستان از عقل خود بدور باشند، چه زود تر که گول خورده  در دامی که برایشان گسترده شده گیرمیافتند.

 

این گونه اعمال که احیانا توسط افراد  مسلمان نیز براه میافتد در ظاهر بسیج کردن مسلمانان است  بخاطر اهداف نیک ولی در حقیقت این چنین اعمال ولو که در عقب آن مسلمانان هم باشند بجای مفیدیت، اضرار بیشماری را به بار خواهد اورد که در ابتداء تصور آنرا هم  نمیکنند.

 

در افغانستان  قصه دروغینی را میشنیدیم که " شیخ احمد افغانی  مقیم در مدینه منوره  که پنج وقت نمازش را در مسجد نبوی (ص) میخواند، خوابی دید که در آن بوی امر میشود تا مردم را بقرب قیامت  متوجه ساخته ….، از همین رواین موضوع را به هموطنانش طی خطی ابلاغ کرده  و هرکسی که این خبر را میخواند باید   با پخش کردن مطلب  نامه مذکور در هفت مسجد ، این امانت را ازگردن دور ساخته و الا آفت و مصیبتی را سر دچار خواهند شد و …..".

امروز این کار همرکاب با تخنیک، شکل مدرن تری را بخود گرفته است و از طریق کمپیوتر و با طرح موضوع تازه تر، در کشور های متمدن تر چنین کارهایی را براه میندازند.

این قصه ها، دوام همان قصه های سادوانی است که بازار های شهرهای افغانستان و چند کشور همسایه، بزرگترین دروغها را بنام  پیامبر و آل بیت پاکشان بسته از طریق تحریک احساسات بیخبران از حقیقت دین، از آنها پول میقاپیدند. این سادوان، صدق این مقوله را روشن میساختند که گفته اند : تا که احمق درجهان باشد، مفلس در نمیماند.

 

اینکه در عقب تحرکات مشبوه کنونی چه کسانی و دستانی مشغول اند معلوم نیست، ولی آنچه معلوم دار است اینست که عدۀ زیادی بدون درک از کنه آن، بگفته مردم که گویند گوشش را دست نازده ، پشک را دنبال میکنند، از اینگونه کارها پشتیبانی میکنند.

دین اسلام دروغ گویی را بد ترین صفت برای یک انسان دانسته ، اما با تأسف دیده میشود، دروغی که در دیگ حیله گران بنام  دین رنگ میخورد خیلی به آسانی در بین مردم ساده اندیش برای خود جا باز کرده بلکه در نشرآن هم کوتاهی نمیکنند، تا جائیکه هرآنکس را که  مخالف با چنین اوهام با شد، وی را با اتهام هایی ناروایی متهم میکنند.

برای اینکه پرده از دروغ  " قصه روز شنبه آینده !؟ " برداشته شود  وارد تاریخ این قصه میشویم  که ریشه این " روز شنبه اینده " از سال 2006  تا امروز امتداد دارد، برای اطلاع مزید به  لینک های زیر کلک کنید.

 

تاريخ نشر:04.02.2006

http://www.islamonline.net/English/News/2006-02/04/article04.shtml

تاريخ نشر:04.02.2006

http://www.nowpublic.com/danish_muslims_warn_of_burning_quran_in_planned_rally

تاريخ نشر:29.01.2009

http://www.qatarliving.com/node/353213

 تاريخ نشر:07.03.2009

http://www.chowrangi.com/hoax-the-holy-quran-will-be-burnt-on-next-saturday.html

 تاريخ نشر:00.00.2009

http://www.thepetitionsite.com/1/stop-the-burning-of-the-quran

 تاريخ نشر:03.02.2009

http://www.paklinks.com/gs/religion-scripture/310558-holy-quran-will-burnt-next-saturday.html

 تاريخ نشر:22.01.2009

http://sweetshenu.multiply.com/reviews/item/1397

 تاريخ نشر:25.04.2009

http://www.ummah.com/forum/showthread.php?211379-The-Holy-Quran-will-be-burned-next-Sat-in-Denmark!

 تاريخ نشر:05.02.2006

http://www.turks.us/article.php?story=20060205004132722

 تاريخ نشر:25.02.2009

http://yasirimran.wordpress.com/2009/02/25/danish-extremists-plan-to-burn-quran-in-public-rally/

 تاريخ نشر:02.01.2006

http://www.chaaban.info/2006/02/01/denmark-demonstration-threaten-to-burn/

تاريخ نشر:04.03.2009

http://www.thestudentroom.co.uk/showthread.php?t=833696

 

تعامل احساساتی و بدور از تعقل  با دین، سبب شده است که از دینداران، دشمنان دین و دیانت، بنفع خود استفاده کند. چه شکی خواهد بود  اگر کسانی و جهاتی مشخص و مهتم بسرکوبی مسلمانان، اشاعه چنین پروپاگند ها و یا تحریک کردنها را بخاطر این انجام دهند تا افرادی ناعاقبت اندیش وساده لوح  تحریک شده، دست به اعمالی بزنند که نتایج آن، سراسر  برای مسلمانان منفی بوده و اهداف زشت آنانیرا که در عقب پرده دست به این تحریکات میزنند برآورده سازد.

 

چقدر از کارهای خلافی است که بنام اسلام  و توسط عدۀ از مسلمانان انجام میشود که نتایج آن بر علیه مسلمانان و اسلام بوده ضربه های  پردردی از آن نصیب مسلمانان میشود. حملات  کور انتحاری ، حمله بر اهداف ملکی ولو که در هر جایی از دنیاباشد چیزهایی است که در دین اسلام اصلا جایی برایش نیست . اما آنانیکه عقلشان را جهل و اوهام ویا احساسات بی پایه پوشیده است  از چنین کارهایی اظهار خوشنودی میکنند، و همین گونه مردم اند که بصورت بهترین سربازان در خدمت دشمن قرار میگیرند.

شاید دور از حقیقت نباشد اینکه گفته میشود دستگاههای خاص استخباراتی با استدراج و تحریک همین توده های مسلمان کم اندیش و ساده لوح، قسمی از آنها کار کشیدند  تا برای خودشان بهانه و سندی  برای انجام پلان هایی که قبلا طرح کرده بودند یافته و به اهدافشان خیلی ساده و سوار بر گردن همین ساده اندیشان دست یابند، طوریکه در نزد افکار عامه جهانی نیز ملامت نشوند، چنانیکه در دوره استعمار کلاسیک بار گناه آنرا ولو که در حد خیلی اندک، بدوش میکشند. هیچ بعید نیست که واقعات 11 سپتمبر 2001  و بعد از آن ،  روی همین اساسات  ریخته شده و در جریان باشد.

 

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *