یما سعیدی شامل لست بهترین بکسران حرفوی پروفی کشور المان شد — فرشته سعیدی

 

یما «سعیدی» شامل لست بهترین بکسران حرفوی «پروفی» کشور المان شد.

 

گزارش : فرشته «  سعیدی »

 

یما « سعیدی » بکسر حرفوی و قهرمان تای بوکس کشور المان   بتاریخ ۳۰ اکتوبر ۲۰۱۱ میلادی با اقای میک یکتن  از بکسران  نامدار حرفوی ،   در شهر ایسن ـ  کشور المان  به مسابقه  پرداخت و  توانست  موصوف  را  در میدان  اول  مسابقه  با وارد کردن   ضربات  محکم  و تخنیکی  مغلوب «  نیکوت »  نماید .

 

قابل  تذکر است  که  یما « سعیدی »  این  جوان  مودب  و با استعداد  هجده  ساله  افغان ، که بعد  از فراغت از  دوره لیسه ،  اکنون  مصروف  تحصیل  در یکی  از انستیتوت های  شخصی  در   بخشی «  طبی » است، و در پهلوی آن  با برادرش استاد بکتاش « سعیدی »  قهرمان تای  بوکس  اروپا  و مسؤول  مکاتب  ورزش رزمی  تای بوکس،   وظیفه  مربی آن مکاتب  را به عهده  دارد  و خود  نیز بطور منظم  تحت  نظر  استاد بکتاش  در بخش ورزش رزمی  « تای  بوکس » و ورزش «  بوکس » به آموزش  و تمرینات خویش آدامه میدهد .

 

یما  توانسته است تا  بنابر استعداد  وعلاقمندی  و توام با زحمات برادرش استاد بکتاش ،  موفقیت های مذیدی را در بخش ورزش رزمی تای بوکس « قهرمان تای بوکس و لقب  پادشاه تای  بوکس ـ المان » کسب نماید  و در پهلوی آن  در  ورزش بوکس  به سطح  « بکسر حرفوی » تحت رهنمائی  استاد بکتاش  بدست بیاورد .

 

یما « سعیدی »  طی  مدت  کوتاه  مجموعآ  سه  مسابقه  حرفوی  « پروفی » بوکس را در شهر های «  کسل ( ۴  جون ۲۰۱۱) ،  دیورن  ( ۱۵ اکتوبر ۲۰۱۱)  و  ایس ( ۳۰ اکتوبر ۲۰۱۱) »  کشور المان انجام   داده ، و دراین هر سه  مسابقه  توانسته  است تا حریفان  سرسخت و تجربه کار خویش را  با وارد  کردن  ضربات  فنی  مغلوب  « نیکوت »  نماید .

که  به این  اساس  او در  ورزش  بوکس نیز خوش  درخشید  و برعلاوه اینکه از شهرت  و محبویت خاصی برخوردار گردیده است ،او توانست  لقب «  بهترین  بوکسر حرفوی  « پروفی » را  در سطح کشور المان ، کسب نماید  و نامش  شامل  لست « نمبر ۸۳ »  بهترین  بکسران  حرفوی  گردد .

 

Die 100 besten Boxer Deutschlands (Oktober 2011)

http://www.figosport.de/index.php/news-boxen-frauenboxen-kampfsport/boxsport-news/boxen/1921.html

 

قابل یاددهانی است که :   به  اساس  پلان  قرار است  تا  یما « سعیدی »  در مسابقه  بعدی  که   در نظر است در برج  «  نومبر ۲۰۱۱»  در شهر کوکس هافین ــ المان تدویر میگردد ، اشتراک  نماید؛

که از درگاه الهی  موفقیت های بیشتر توام  با  صحت  و سلامتی  برایش آرزومندم .

 

گزارش : فرشته «  سعیدی »

 

       

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *