همبستگی افغانها

 

همبستگی افغانها با حزب دموکرات کانادا درشهر وانکوور

 

امان معاشر

 

دها تن از افغانهای کانادایی در گردهمایی گروپ تبلغاتی نماینده گان مردم در پارلمان وشاروالیها اشتراک نموده هر گونه همکاری خود را با حزب دموکرات ملی کانادا ابراز داشتند.

این گردهمای که در صحن عمارت محل انتخابات شاروالی ناحیه برنابی شهر وانکوور روز جمعه 17 اپریل برگذار شده بود ابتدا آقای پیتر جولین نمایده برنابی ونیو ویست منستر در پارلمان کانادا صحبت نموده کاندیدان جدید نماینده گان مردم را به پارلمان معرفی نموده طی صحبت مبسوطی حزب دموکرات را نیرو خدمت گار وآماده به منظور رشد حیات سیاسی واجتماعی دانسته افزود. (حیات سیاسی واجتماعی امروز جهت بالا بردن سطح زندگی شان نیاز به خدمتگزاری ، بسیچ وهمبستگی بیشتردموکراتها دارد. شما با انتخاب نمایده گان مورد اعتماد خود میتوانید تضمین کننده آینده حیات خود و اولاد های خود گردید .که این توان در وجود دموکرتها است.)

 سپس کاندیدان انتخاب شده هر کدام به نوبه خود صحبت نموده وعده هر گونه خدمتگذاری را به منظور حیات بهتر آنها در جامعه کانادا دادند.

خبرنگار مجله زن گذارش میدهد!

 افغانهای کانادایی  به رهبری اتحادیه عام المنفعه افغانها مقیم بی سی در حالیکه نشان های حزب دموکرات ملی را به سینه های شان نصب نموده بودندبا ابراز همبستگی با حزب دموکرات ملی کانادا با شعار های نماینده گان پارلمان وکاندیدان انتخاب شونده همصدا گردیدند.

آقای راج چاهن یکتن از کاندیدان حزب دموکرات ملی گفت!( حزب دموکراتیک ملی کانادا نیرو تضمین کننده حیات پر سعادت  و خوشبختی است ). آقای راج در سخنان خود افزود!( در صورت برنده شدن خود در همه عرصه های زنده اجتماعی بخصوص در ساحه صحت عامه وتعلیم وتربیه بهبودی های بیشتر خواهد آورد

آقای راتب رحیمی ریس اتحادیه افغانها مقیم بی سی گفت(ما همه از حزب دموکرات پشتبانی میکنیم مقصد ما ازین همبستگی معرفی بیشتر انجمن افغانها در نظام کانادا است.)

خانم نجیبه احمد زی یکی از اشتراک کننده گان فعال این گردهمایی گفت!( باید ما از حزب پیروی نمایم که محور وحدت وهمبستگی ملیت های مختلف باشد که ما آنرا در وجود حزب دموکرات ملی می بینیم ).

 

خانم کهن سال وروشنفکر افغانی كه خود را ثريا معرفي نمودبا تحمل مریضی به کمک اعرابه در گردهمای حضور داشت گفت! (ما افغانها باید اجتماع افغانها رادر نزد اداره دولت  با اشتراک در چنین مراسم وگردهمایی ها بشناسانیم وانتخاب شده گان  بدانند که افغانها نیروی بزرگ وپرتوان درین شهر است وهم از نمایده حزب مورد نظر خود حمایت نمایم.)

شاعر  افغانی مولانا عبدالکبیر فرخاری  گفت!( جامعه جهانی امروز چشم امید صلح وسعادت را در وجود دموکراتها می بیند ما با همبستگی با قشر مترقی روشن ودموکرات میتوانیم جامعه بدون تعبض در فضای صلح وبرابری زندگی نمایم همبستگی با نیرو های مترقی ودموکرات ریشه هر گونه بنیادگرایی را می کند.در رابطه خدمت اقای راتب رحیمی که  تعیین سرنوشت مردم  برایش بی فرق نیست واقای راتب اندیشمندانه خدمت میکند قابل ستایش است ما همه باید از نام انجمن افغانهای بی سی  در مراکز انتخابات رفته از حزب دموکرات که امروز پیش قدم در خدمتگزاری است پشتبانی نمایم)

 

امان معاشر

 

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *