مژده ی برای هموطنانم تقدیم میدارم — خليل الله عالم

 

مژده ی برای هموطنانم تقدیم میدارم :
با در نظر داشت اهمیت انرژی برق در زندگی روز مره و دور نمای آن درکشور عزیز ما افغانستان بیش از نیم قرن به این سو برای بومی ساختن آن کار اساسی صورت نگرفته است . وکشور عزیز ما از قافله ی پیشرفت جهان و منطقه به شدت عقب مانده اند .
بنده در این راستا در طی 10 سال اخیر به تعداد 5 جلد کتاب را آماده ساخته ام که خوشبختانه به تعداد دو جلد آن که به نام های «
برق ساختمان بدون معلم » و « برق صنعتی بدون معلم » است بداخل کشور چاپ و عرضه شده است . و 3 جلد کتاب دیگر بنام های اساس نامه یاقا نون استفاده از برق در افغانستان در دو بخش صنعت و ساختمان و اتوما تیزم چیست؟

به زودی در داخل کشور چاپ و به دسترس هموطنان ما قرار خواهند گرفت .  این کتاب ها میتوانند برای بالا بردن دانش امروزی در این رشته و به شکل استاندارد درکشور مفید باشد . و برای بومی ساختن این دانش در کشور ما کمک کند و جلو گیری از آتشسوزیها گردد. و همچنان امید وارم با عث شود تا مسولین کشور ما به فکر یک دانشگاه صنعتی بی افتند.
هموطنانی که علاقه مند این کتاب ها باشند میتوانند آنها را از بازار شهرهرات بدست بیاورند.
به امید آنکه آینده ما بهتر از گذشته ما باشد .

بااحترام
نویسنده خلیل الله ‘عالم’ متخصص برق
تماس با نویسنده       
techno.logy@hotmail.fr

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *