نام های پنج تن از مقامات سابق طالبان از لست سیاه حذف شد

 

نام های پنج تن از مقامات سابق طالبان از لست سیاه حذف شد

راديو آزادی

 

سازمان ملل متحد می گوید که شورای امنیت، نام پنج تن از مقامات اسبق طالبان را از لست سیاه حذف کرده است. تمامی این افراد در زمان حاکمیت طالبان در مقام های مهم دولتی کار می کردند.

سازمان ملل متحد با پخش اعلامیه گفته است که این تصمیم به روز دوشنبه بعد از بررسی مجدد پالیسی لست های تحریم القاعده و اعضای طالبان اتخاذ شد. بناً پس از این هیچ ممنوعیت روی سفر های بین المللی و محدودیت بالای حساب های مالی این پنج تن وجود نخواهد داشت.

چهار تن از افراد حذف شده از فهرست سیاه، عبارت اند از وکیل احمد متوکل وزیر خارجه اسبق طالبان، فضل محمد معین وزارت تجارت آن وقت، شمس الصفا امین زی مسوول قبلی مطبوعاتی طالبان و محمد موسی هوتک، معین وزارت پلان در حاکمیت طالبان هستند.

فرد پنجمی، عبدالحکیم معین وزارت سرحدات در رژیم طالبان است که سه سال قبل گروه طالبان را ترک کرده و در حال حاضر به حیث والی اورزگان کار می کند.

هر پنج نفر در سال 2001 میلادی شامل لست سیاه سازمان ملل متحد شده بودند.

در اعلامیه سازمان ملل متحد اشاره به این نشده است که آیا این افراد در این اواخر کدام خشونتی علیه نیرو های بین المللی و حکومت افغانستان دخیل بوده اند یا نه ؟

دیپلومات ها می گویند، که روسیه ظاهراً با این تصمیم شورای امنیت با بی میلی برخورد کرد.
اما امریکا و دیپلومات های غربی برای سایرین گفتند که اجازه دهند فهرست بخاطر تشویق طالبان جهت حمایت از حکومت حامد کرزی بازنگری شود.

تصمیم برای حذف نام های پنج تن از مقامات رژیم طالبان، در آستانه کنفرانس بین المللی لندن گرفته می شود. انتظار می رود قدرت های ناتو از پلان کرزی به خاطر مذاکره و مصالحه با طالبان حمایت کنند.

در کنفرانسی دیگری که به روز دوشنبه و سه شنبه با شرکت روسای جمهور افغانستان، پاکستان و ترکیه و سایر مقامات غربی در شهر استانبول صورت گرفت، کشور های همسایه افغانستان از طرح رییس جمهور کرزی بخاطر مذاکره با طالبان حمایت خود را اعلان کردند.

آنها گفتند:
«
البته که اقدام نظامی یگانه راه حل نیست. بیشتر و بیشتر باید برای راه های حل صلح آمیز این بحران کار کنیم. به خصوص تا جای که مساله به طالبان افغانی ارتباط می گیرد. به خصوص با آن عده از طالبان صحبت می کنیم که جزء القاعده و شبکه های تروریستی دیگر نباشند. ما می خواهیم با آنها مذاکره داشته باشیم و توافق آن ها با تلاش های سیاسی، انکشاف اقتصادی و تشویق آنها حاصل خواهد شد

انتظار می رود محور اصلی کنفرانس لندن که فردا آغاز می شود نیز موضوع مذاکره با طالبان باشد. آقای کرزی امیدواری دارد که غرب در این کنفرانس از پلان مذاکرات صلح او با طالبان حمایت کند.

گفته شده است که اکثر کشور های غربی و نهاد های مستقل از طرح حامد کرزی به منظور مصالحه استقبال کرده اند و حتی در رسانه های غربی گفته شده که بریتانیا و جاپان مسایل تمویل مذاکرات را به عهده گرفته اند.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *