کوتاه ترين انسان روی زمين چشم از جهان بست — س.ش.صوفی زاده

 

کوتاه ترين انسان روی زمين چشم از جهان بست

 

تهيه کننده: س. ش. صوفی زاده

 

کوتاه ترين انسان روی زمين آقای هی پينگ پينگ ( He Pingping ) که يک طبعۀ چينايی بود، بروز شنبه 20 مارچ 2010 به عمر 21 سالگی به اثر مريضی قلبی وفات نمود.

وی با کوتاه ترين قد خويش در جهان که به  74,61 cm ميرسيد، باعث جلب توجه و علاقمندی جهانيان گرديده بود.

نام آقای هيپنگ پينگ در ماه مارچ 2008 به صفت کوتاه ترين انسانی که هنوز در قيد حيات بسر ميبرد، ثبت کتاب ريکاردهای جهانی  ( Guinness Book) گرديد.

وی با اشتراک در برنامه های تلويزيونی و فعاليت های سينمايی شهرت خاصی را بخود کسب نموده بود و بنظر مسؤلين درج کنندۀ ريکاردهای جهانی، وی يکی از محبوبترين اشخاص دارندۀ ريکارد جهانی محسوب ميشد.

مرگ نا بهنگام آقای هيپنگ پينگ علاقمندانش را در هرگوشه و کنار جهان متأثر ساخته و يک ضياع بزرگی خوانده شده است.

منبع: MSN News

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *