دختر افغان ملکۀ زيبايی نيو ويست کلمبيا کانادا شد

 

دختر افغان ملکۀ زيبايی  نيو ويست کلمبيا کانادا شد

 

 

امان معاشر خبرنگار آزاد

 

مرجان کاظمزاده برندۀ نهایی مسابقۀ انتخاب دختر شایستۀ سال   از بین بیست و هفت دختر زیبا روی و خوش اندام شرکت کننده در مسابقۀ زیبایی ماه مارچ  2010  که در یرتش کلمبیا برگزار شد، به عنوان ملکۀ زیبایی نیو ویست برگزیده شد .

به منظور آگاهی بیشتر هموطنان از این رویداد پر افتخار فرهنگی مصاحبۀمختصر نمودم با مرجان کاظمزاده  دختر شایستۀ سال نیویست منستر.

 

سوال : اسم شما چیست؟ در کجا تولد شده اید؟ چه وقت به کانادا تشریف آوردید؟ جواب :من مرجان کاظمزاده استم ،در مشهد ایران متولد شدم و مدت سیزده سال میشود در کانادا زندگی میکنم.

 

سوال:از کدام زمان  و چه سبب شد که شما علاقه گرفتید ، شامل مسایقۀ ملکۀ زیبایی شود؟

جواب: از سن خوردم همیشه این آرزو من بود که یک روز بتوانم از استعداد که خدا به من داده به نحوی خوبی استفاده کنم و در این مسابقه من توانستم خودم ره (چلنج) کنم بینبیم تا چی حد میتوانم جلو بروم .

 

سوال:  اشتراک در مسابقۀ ملکۀ زیبایی شما را کی ها رهنمایی و تشویق کردند.  وقتیکه شما دختر شایستۀ سال انتخاب شدید آنها چه احساس کردند؟

 

جواب: فامیل من از روز اول پشتکار اصلی من بودند و همیشه من ره به این کار تشویق میکردند،که من بتوانم اعتماد به نفس بگیرم، تا بتوانم در آینده آدم و دختر موفق شوم. وقتی که من ره برندۀاصلی این مسابقه دیدن از خوشحالی من ره بوسه ها کردند.

 

سوال:در موقع که شما را داوران برنده علان کردند چه احساس کردید؟

جواب: وقتیکه من رابرندۀاین کانتست علان کردند از خوشحالی به خود می بالیدم و خوشحال بودم به این آن هم دخترهای زیباه شهر های کانادا،امریکا و از شهر های  اروپا بودند من توانستم این مسابقه ره ببرم و به عنوان دختری شایستۀ نیو ویست انتخاب بشوم. برایم واقعآ جای افتخار بود.

 

سوال : مرجان در آینده چه آرزو ها وپلان ها دارید ؟

جواب :آرزوی من در آینده البته بعد از سلامتی همه دوستان و فامیل این است ،یک روز یک دختر موفق و غیرتمند باشم ، بتوانم به آدم های دیگر بروم ،کمک کنم ، آدم های که در افغانستان استند. دختران و جوانان با استعداد های زیاد که در افغانستان استند . اما متاسفانه به علت کمی پول و یا چیز های دیگر نمی توانند درس خود را ادامه بدهند و پیشرفت کنند.امید وارم که خوشحالی جوانای ملت خود را یک روز ببینم، و به خندۀ آنها بخندم.

 

سوال: مرجان عزیز چه پلانها دارید که در آینده باید آنرا انجام بدهید؟

جواب: پلانهای بعدی من این است که برای مقامهای بالاتر شرکت کنم و موفقیت های بالا تری را کسب کنم ،به امید خداوند.

 

سوال: به جوانان و دوستان خود چه پیام دارید؟

 جواب:پیام من به تمام دوستان و جوانان این است که از (تلنت) استعدادهای که دارن استفاده کنن اگر می خواهن طعم شرین زندگی رابچشند و از زندگی از همینکه است لذت ببرن.

 

خبرنگار:تشکر مرجان عزیز من این پیروزی شما را برای شما ، فامیل محترم شما و همه هموطنان فرهنگدوست و زیبایی پسند مبارک میگوئیم،به امید آنکه به تمام نیات وآرزوهای تان برسید.

مرجان:تشکر از شما هم .

 

برتش کلمیبا یکی ولایات کانادا است که سرزمین  زیبا دارد و آنرا تاریخ نویس  عصر ما محترم آصف آهنگ  کوه قاف نامیده است .همسرحد با ایالت واشنکتون امریکا بوده در این ولایت 75000 فارسی زبان زندگی دارد که از آنجمله 15000 آنرا افغان  تخمین میکنند.

ضمیمۀ مصاحبه چهار قطعه عکس مرجان کاظمزاده است که توسط عکاس مشهور افغان وحید نبی عکاسی شده است

امان معاشر ، خبرنگار آزاد

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *