مادر من — محمد عارف يوسفی

 

این روز خجسته و مبارک را برای مادر جانم و تمامی مادران جهان بخصوص مادران ستم دیده ی کشور عزیزم افغانستان تبریک گفته و خوشبختی دارین را برای شان آرزو میکنم.

 

مادر من

 

محمد عارف يوسفی

 

هفت آسمـان عشق وصداقت مادر من

سر چشمه ی ابحار شـرافـت مادر من

سرمی نـهم به قـامت لطف وصفای تو

گنجـینـه ی  پـاکـی و نجـابت مادر من

تــومیــدهی آسایش هــر دو جهـان من

ای منبــع تـوفـیـــق و سعـادت مادرمن

آغــوش تــو بهشت خــدایـی بــود مـرا

ای مـــامـن آسـایش و راحـت مادر من

مغـلــوب توشدم به صدعنوان وطریقت

درعـــاطفــه و مهـر و لطافت مادر من

با آنــکـه نا سپاسم و شـایـانِ نـکــوهش

خنــدی به رخــم درهمه حالت مادر من

بـایـد ز تـــو آمـوخــت رمـوز مــلاطفت

الگــوی صبــوری و متــانـت  مـادر من

مهرست والفت ست دوااست ورحمت ست

هــر حــرف نـام تـو ز حلاوت مادر من

صد باراگرفــدای توگــردم کم است هنوز

هــر روزه تــا بــه روز قیامت مادر من

 

 

محمد عارف "یوسفی"

نهم می ۲۰۱۰

۰۹-۰۵-۲۰۱۰

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *