مرکز کلتوری پامیر افتتاح شد ! — فرشته سعیدی

 

مرکز کلتوری  پامیر افتتاح  شد !

 

گزارش از :  فرشته «  سعیدی  »

مورخ:  ۲۵ /۹ /۲۰۱۰  م ـ المان

 

 

مورخ  ۲۵  سپتمبر ۲۰۱۰ میلادی ،  مرکز کلتوری افغانها  بنام  « پامیر » در شهر موشن گلد باخ  ـ  جمهوری فدرالی المان به  اشتراک  در حدود  هشتاد تـن از افغانان مهاجرآن شهر رسمآ اقتتاح شد .

 

در آغاز  محفل  امیر محمد فیضی ،  استاد سمیع  رفیع  و محمد همایون طاهر  به نمایندگی از  افغان  مهاجر آن  شهر پیرامون  ایجاد  این  مرکز کلتوری  صحبت  نمودند  و از این  اقـدام  خـیر خواهانه  تمجید  بعمل  آوردند و متعاقبآ هنرمند جوان افغان ، با استعداد و خوش آواز علی جان  با  همکارای هارون  طبله  نواز  و هارون  رباب نواز  به  اشتراک  کنندگان  محفل  ، کنسرت  جالب  و دیدنی  را تقدیم کردند   .

 


 

مرکز کلتوری پامیر که  از جانب  هریک :  امیر محمد فیضی ،  استاد محسن  وفا  و  همایون مهمند رهبری  میگردد ، بخاطر زنده  نگهداشت  از کلتور افغانی  ایجاد  شده  که بر علاوه  تجلیل  از روز های تاریخی افغانی ، محل  مناسب  برای تجلیل  خوشیها ی  افغانها  بوده  که   گنجایش  در  حدود یکصدو پنجاه  تن  را با  تمام  امکانات آن  دارد .

 

محترم  عبدالحکیم «  زیارمل » که  خود از بنیان  گزاران  اولین  مرکز فرهنگی  افغانها  در آن  شهر است ، آظهار نمود که  در شهر موشن  ګلدباخ  ـ جمهوری  فدرالی  المان  در حدور سه  صد  و پنجاه فامیل   مهاجر  افغان  زندگی  دارند  و بخاطر  زنده  نگهداشت  کلتور افغانی، ایجاد  و تآ سیس همچو محــل  ضرور ت مبرم  و اقدام  خیر خواهانه است  .

همچنان فیض محمد  « شیرزاده »  وامیر « سلطانی »  جوان رشید و مربی  سپورت رزمی  تکواندو در مورد ایجاد  و  تآسیس  مراکز  کلتوری ،  برای افغانان  مهاجر   ابراز  خرسندی  نموده   و گفتند  که همچومراکز سالم  در « اتحاد ، اتفاق و خدمتگزاری »  برای افغانان مهاجر موثر وآرزنده است .


 

محفل  کلتوری افغانان که در فضای  صمیمت  و دوستی  به  ساعت شش  عصر آغاز  شد بود ،  بعد از صرف  طعام  شام  ، به ساعت ۱۲ بجه شب به  دعای خیر و سعادت  وطن ؛ اختتام  یافت .

 

 

تهیه کننده :   فرشته  «  سعیدی  »

 

ادرس مرکز کلتوری پامیر

 

Pamir Kultur Zentrum e.v

 

Friedrich – Ebert  Str. 110

41236 Mönchengladbach

Germany

Tel : 02161 – 30 30 204

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *