اعتراض الازهر به پخش سریال مختارنامه — میرویس ملتیار

 

اعتراض الازهر به پخش سریال مختارنامه

 

ارسالی: میرویس ملتیار

منبع: اخبار جهان اسلام

 

علمای الازهر مصر به پخش مجموعه تلویزیونی «مختارنامه» در ایران به دلیل اهانت به صحابه پیامبر اسلام (صلی الله علیه وسلم) از جمله عبدالله بن زبیر اعتراض کردند.

به گزارش  روزنامه "الشرق الاوسط" ، علمای الازهر مصر به پخش مجموعه تلویزیونی «مختارنامه» در ایران به دلیل اهانت به صحابه پیامبر اسلام (ص) از جمله عبدالله بن زبیر اعتراص کردند.

"محمد رفاعه الطهطاوی"، سخنگوی رسمی الازهر، در گفتگو با الشرق الاوسط گفت: با اهانت

به صحابه رسول الله و همسرانش مخالف است.

وی از کمیته تقریب بین مذاهب در ایران خواست برای جلوگیری از ایجاد فتنه مذهبی فوری اقدام نماید.

"محمد رأفت عثمان"، عضو مجمع پژوهشهای اسلامی الازهر، هم با تاکید بر لزوم احترام به صحابه رسول الله گفت: یکی از احکام ثابت در اسلام حرمت اهانت به هر انسانی است، چه حاضر و چه غائب، چه زنده و چه مرده، که این حکم نشأت گرفته از قرآن کریم و سنت شریف است.

"شیخ محمود عاشور"، معاون اسبق الازهر شریف و عضو پژوهشهای اسلامی الازهر، هم گفت: مجمع پژوهشهای اسلامی بالاترین هیات فقهی الازهر شریف قبلا اعلام کرد با به تصویر کشیدن چهره انبیا و ده تن از بشارت دهندگان بهشت و صحابی در هر فیلم و نمایشی مخالف است.

وی افزود: مجمع بر حرمت نشان دادن چهره این شخصیتها تاکید کرد، زیرا نشان دادن چهره صحابه بحث برانگیز می شود.

به گزارش  روزنامه "الشرق الاوسط" ، علمای الازهر مصر به پخش مجموعه تلویزیونی «مختارنامه» در ایران به دلیل اهانت به صحابه پیامبر اسلام (ص) از جمله عبدالله بن زبیر اعتراص کردند.

"محمد رفاعه الطهطاوی"، سخنگوی رسمی الازهر، در گفتگو با الشرق الاوسط گفت: با اهانت به صحابه رسول الله و همسرانش مخالف است.

وی از کمیته تقریب بین مذاهب در ایران خواست برای جلوگیری از ایجاد فتنه مذهبی فوری اقدام نماید.

"محمد رأفت عثمان"، عضو مجمع پژوهشهای اسلامی الازهر، هم با تاکید بر لزوم احترام به صحابه رسول الله گفت: یکی از احکام ثابت در اسلام حرمت اهانت به هر انسانی است، چه حاضر و چه غائب، چه زنده و چه مرده، که این حکم نشأت گرفته از قرآن کریم و سنت شریف است.

"شیخ محمود عاشور"، معاون اسبق الازهر شریف و عضو پژوهشهای اسلامی الازهر، هم گفت: مجمع پژوهشهای اسلامی بالاترین هیات فقهی الازهر شریف قبلا اعلام کرد با به تصویر کشیدن چهره انبیا و ده تن از بشارت دهندگان بهشت و صحابی در هر فیلم و نمایشی مخالف است.

وی افزود: مجمع بر حرمت نشان دادن چهره این شخصیتها تاکید کرد، زیرا نشان دادن چهره صحابه بحث برانگیز می شود.


 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *