قوماندان کفتر دست ازمخالفت کشید

 

 

قوماندان کفتر دست ازمخالفت کشید

 

برگرفته شده ازسايت محترم افغان جرمن
 

قوماندان کفتر، يک تن از مخالفين دولت در ولسوالى نهرين ولايت بغلان، دست ازمخالفت با دولت کشید.

اين زن ٥٠ ساله که مظنون به ده ها مورد نا امنى به شمول قتل يک افسر پوليس، يک قوماندان سابق محلى و سرقت هاى مسلحانه است، درآغازعملیات تصفیوی مشترک ارتش ، پولیس ونیروهای آیساف که تازه در ولايات شمال شرق آغاز شده، شب گذشته خود را به نيروهاى دولتى تسليم کرد .

به نقل از آژانس خبری پژواک، جنرال مجتبی پتنگ، قوماندان زون ساحوی پولیس درشمال در اجلاس امنيتى واليان در مزار شريف که روز قبل داير شد، به قوماندان کفتر هشدار داده بود که در صورت تسلیم نشدن، وی و افرادش از بین خواهند رفت.

قوماندان کفتر که سال گذشته با ده ها فرد مسلح اش به کوه هاى نهرين فراری شده بود، در وقت اشغال افغانستان توسط قواى شوروى سابق، يکى از قوماندان‫هاى برجسته جمعيت اسلامى درشمال و در زمان لويه جرگه اضطرارى سال ١٣٨١ نماينده ولسوالى نهرين بود.

عبدالجبار حقبین، والی بغلان در کنفرانس مطبوعاتی مشترک باخانم کفتر در شهر پلخمرى گفت که قوماندان کفتر به اثر مذاکرات مقامات ولایت بغلان دست از مخالفت برداشته وبه نیروهای امنیتی تسلیم شده است.

والی بغلان اضافه کرد که به دلیل بعضی از مشکلات این خانم به مخالفت با دولت پرداخته بود، اما اکنون حاضر است با دولت همکاری کند.

آقای حقبين افزود به مقامات عالی دولتی پیشنهاد می‫کند تا قوماندان کفتر را در دولت جای دهند.

به گفته وی دست کشیدن قوماندان کفتر ازمخالفت با دولت ، درتامین امنیت بیشر کمک می کند.

قرار گفته های والی بغلان، تنها یک تن از افراد این خانم به دولت پیوسته اما قرار است که دیگر افراد تحت امرش نیز، به دولت ملحق شوند.

والی بغلان می گوید که قوماندان کفتر 280نفرمسلح دارد اما خود خانم کفتر این موضوع را رد کرده گفت که وی پنج نفر مسلح تحت امرش دارد.

اما خانم کفتر می گوید که وی در زمان حاکمیت طالبان دو هزار فرد مسلح تحت فرماندهی خود داشته اما پس از سقوط طالبان، مهمات خود را به فرقه 20 آن ولایت تسلیم کرده که با خرابی اوضاع امنیتی کشور، دوباره با فروختن گاو هایش چند میل سلاح خریداری کرده است.

وی می گوید که از زمان های مداخله روس ها درافغانستان دست به سلاح برده ودر جبهات مختلف در ولسوالی نهرین جنگیده و ده ها تن از بستگانش را در همان جنگ ها از دست داده است.

این خانم هرگونه اتهامات وارده از سوی نهادهای امنیتی را جهت دست داشتن در ناامنی ها رد کرده اظهار داشت که وی هیچ مشکل با دولت نداشت تا با آن به مبارزه بپردازد، اما پولیس بغلان او را مورد تهاجم قرار داد و وی را مجبور به فرار کرده بود.

اما عبدالرحمن سید خیلی قوماندان امنیه بغلان قوماندان کفتر را مجرم خوانده می گوید که پولیس مدارک زیادی به دست دارد که خانم کفتر در قتل ، سرقت وجرایم متعدد در ولسوالی نهرین دست داشته است. قوماندان کفتربه عنوان یگانه قوماندان زن در شمال شهرت دارد .

مل پاسوال محمد جميل آمر امنيت قوماندانى امنيه بغلان به آژانس خبرى پژواک گفته بود که قوماندان کفتر در قتل قارى محمد علم قوماندان سابق جهادى ، محمد ايوب معاون قطعه منتظره پوليس و چند سرقت مسلحانه در مسير شاهراه بغلان متهم است

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *