آیا دین مبین اسلام در جرمنی به صفت دین رسمی شناخته شود و یا خیر؟ — سلیمان شاه صوفی زاده

 

آیا دین مبین اسلام در جرمنی به صفت دین رسمی شناخته شود و یا خیر؟

 

 

خواهران و برادران عزیز!

تلویزیون ARD جرمنی از طریق وبسایت خویش در مورد اینکه آیا دین مبین اسلام نیز همانند ادیان دیګری چون عیسویت و یهودیت در جرمنی بصفت دین رسمی شناخته شود و یا خیر، نظر سنجی و یا سروی  یی را براه انداخته است که متاسفانه نظر به کمرنګ بودن اشتراک مسلمانان در چنین نظرسنجی ها تا حال پاسخ  ˮنیˮ نسبت به پاسخ ˮبلیˮ بیشتر میباشد.

اینک با کلیک کردن برلینک زیر شما میتوانید با اشتراک تان در این سروی و انتخاب جواب Ja و ارسال آن با کلیک کردن بر Stimme Abgeben  مسؤلیت ایمانی و وجدانی تان را در برابر دین و عقیده تان اداء نمایید.

 

http://www.tagesschau.de/inland/wulffrede112.html

 

مؤفق باشید

 

سلیمان شاه صوفی زاده

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *