نگاهی به پیام های برادر حکمتیار به مجاهدین مومن پنجشیر و قوم مسلمان هزاره — احمد طارق فیض

 

نگاهی به پیام های برادر حکمتیار به مجاهدین مومن پنجشیر و قوم مسلمان هزاره

 

 

نویسنده: احمد طارق فیض

 

چرا اعتمادی ها بی قرار شدند؟

باوجودیکه بنده با افکار و دیدگاه های محترم محمد اعتمادی قسما آشنایی دارم قبلا چندین مقالات شان را مطالعه کردم و میدانم تا چی سطح تعصب مذهبی دارند حتی تشیع را که به ضم خود شان پرچمداران دوستی و مدافعین علی رضی الله عنه می شمارند خیبر گوشایان میداند و عده از اهل سنت بخصوص برادران سلفی را در مسیر زخم خورده های خیبر یعنی در کنار یهودیان قرار میدهد. به همین ترتیب موقف حزب اسلامی ستیزانه شان و از جانب دیگر سنگ ایران را بر سینه زدن هم تحول جدید در نوشته های جناب محمد اعتمادی نیست حتی بخاطر دارم چند سال قبل محترم غلام جیلانی بارکزی از آلمان تحت عنوان سخنی با آقای محمد اعتمادی نقدی به صفحه آزمون ملی ارسال داشتند. بنا پرداختن به نوشته محترم اعتمادی و موقف گرفتن در مقابل ایشان حد اقل نزد این حقیر از خرد بدور بنظر می رسد. اما پیام های محترم حکمتیار صاحب به مجاهدین متدین و مومن پنجشیر و قوم مسلمان هزاره همینطور مقالات که در رابطه عده از هموطنان نوشته اند از جمله محترم محمد اعتمادی و اتهامات بحق ظالمانه و نابجا که امروز چسپ اجتماعی خود را از دست داده در واقع بهانه خوب در بهترین زمان جهت ابهام زدایی و تماس گرفتن بر بعضی نقاط که میتواند فاصله های برادران مسلمان و متعهد بر ارزشهای اسلامی و استقلال طلبان خدا ترس  را کم نماید، پرداخت.

بدون شک در پهلوی عوامل بیرونی سلیقه های متفاوت همچنان برخورد بر قضایا و درک متفاوت تاثیر در چند دستگی مجاهدین دیروز داشت اما با تمام تفاوتها ما خانه مشترک، سرنوشت مشترک و ارزشهای مشترک داریم بنا ما میتوانیم اهداف مشترک داشته باشیم و برادر وار در کنار هم برای تحقق اهداف مان بزل و مساعی نمایم با حفظ تفاوت ها و تاکید بر مشترکات. کسانیکه در راه خدا و ارزشهای دینی جهاد کردند و پرچم استقلال طلبی را با خون های مبارک و معطر شان رنگین نمودند به هر گروهی که منسوب باشند آنها بهترین های جامعه ما بودند. نه برادر حکمتیار و نه هیچ مجاهد و خدا ترس دیگری به آن بهترین های جامعه مان و بلبلان عرش رحمان مجاهد نما خطاب نکرده است. مجاهدان پاکبازی که در راه دفاع از عقیده، ناموس و وطن سینه پاره کردند و بشهادت رسیدند و آنعده از مجاهدان گرامی پابند بر سبیل عزت و شرف بیشتر از هر جناح دیگر نزدیکتر بر مجاهدین امروز بخصوص حزب اسلامی می باشند تا آنهائیکه خود را هم تنظیم و گرو آنها معرفی میکنند اما عملا با خون و آرمان شهداء  پاک این میهن خاینانه معامله نمودند. کرامت مجاهد در جهاد است نه در تنظیم  و حزب بنا برادران متعهد بر حزب اسلامی دفاع از خون پاک شهداء و آرمان آنها را جزء از وظایف دینی و ایمانی خود میدانند و مطمئنا درین راستا از هر جناح دیگر پیش قدم و متعهد هستند.

اما اگر قرار باشد مجاهد به چند پیش قدمک تانک های صلیبی و جمع از پروفیسوران، شیخ الحدیث ها و آیت الله های معامله گر که کالا و متاع دوکان این معامله گران دین، ناموس، وطن، ارزشها و آرمان شهداء عزیز و مبارک ما باشد خطاب گردد. و بار بار از دامن صلیبیون عده تحت نام مجاهد حکومت کابل را تهدید نماید و خواستار حصه بیشتر در قدرت شوند اما اشغال کشور توسط صلیبیون، فسق و فساد، فحشا و بی حیایی، کشتار بی رحمانه مسلمانان و مردمش کوچک ترین آزار و خنجری بر وجدانش وارد نکند و مانند موجودات ارزش باخته و قرخت پیش قدم در پا بوسی و خدمت متجاوزین و صلیبیون باشند، حد اقل این طیف مردم در قاموس اسلام و وجدان انسانهای مسلمان، آزاده و ارزشگرا مجاهدان و استقلال طلبان نیستند بلکه یک مشت اسارت پذیران حقیر تر از چهار پایان می باشند. دردا و صد افسوس که وارثین و حاملین باور های برخاسته از  قم، محمد اعتمادی های متعصب و مدعیان خیبر گوشا نه تنها از این طیف مجاهد نما ها حمایت میکند بلکه ایران در اشغال و تجاوز افغانستان و عراق متعهد نزدیک امریکا این شیطان بزرگ بود. برای کشته شده های واقعه یازده سپتمبر در پارک های تهران شمع روشن میشود اما همدردی ایران با افغانان بد ترین برخورد غیر انسانی  و مانند حیوانات چهار پا آنها را از سرحدات شان بیرون کردند باید هم کنند چون کمک به مردم مظلوم و بی کس افغان مانند کمک به مردم فلسطین بازتاب مطبوعاتی ندارد جهان خبر نمیشود که ایران با مردم مظلوم و بی کس افغان کمک و همکاری نموده است. اگر حکومت صعودی خطری جدی برای اسرائیل و ایران تلقی میشد هیچ ضمانت وجود ندارد که ایران همکار خوب اسرائیل در اشغال صعودی نباشد همانطوریکه در اشغال افغانستان و عراق همکار خوبی برای امریکا بود. ایران با سیاست های مذهبی خود از جنگ افغانستان بحیث جنگ منفعت اقتصادی و سیاسی می برد و از جمله حلقات بشمار میرود که خواهان صلح در افغانستان نیست بلکه منافع شان در افغانستان نا آرام بیشتر می باشد.

حزب اسلامی در اولین روزهای حملات صلیبیون بر افغانستان با اصدار اعلامیه موقف اسلامی و ملی خود را اعلان نمود و از ده سال به اینطرف در سنگر های مبارزه و دفاع از عقیده، ناموس، شرف و عزت ملت اسلام پسند افغان به هزار ها نو نهالان و جوانان تازه به ثمره رسیده خود را درین مبارزه مبارک و هدفمندانه از دست داده است. نه دیروز و نه هم امروز کمونست در صفوف مجاهدین حزب اسلامی وجود نداشت و ندارد یعنی مبارزه ایمانی و هدفمندانه نهضت طوریست دفع کننده عناصر بی ایمان و بی خدا اما همان شهنواز تنی ها، گلاب زوی ها، منگل ها، علومی ها و ده ها بیخدا و کمونست دیگری در انتخابات ریاست جمهوری و پارلمانی در کنار مجاهد نما ها کاندید بودند. در حالیکه یکی از بند های طرح میثاق نجات ملی از طرف حزب اسلامی اشارات در مورد دور کردن چهره های متهم به خیانت ملی، بی دینی و جنایات جنگی از نظام بعدی دارد.

در جنگهای داخلی بخصوص کابل حزب اسلامی در جنگی مذهبی سهم نداشت، در قتل عام مردم افشار سهم نداشت، به نمایندگی از قومی خاص خواهان حصه ای نبود باوجودیکه همه مطبوعات وابسته هدفمندانه عامل ویرانی کابل  حزب اسلامی را معرفی میکند اما حزب اسلامی عفوه عمومی را بتصویب نرسانده است و آنرا تائید نمیکند بلکه در طرح میثاق نجات ملی بند ۱۳ معطوف برین موضوع چنین آمده:

اشخاصى که در اختلاس، قاچاق مواد مخدر، به غصب دارايى هاى ملى، يا به جنايت هاى جنگى متهم باشند، به محکمه شرعى سپرده ميشوند و هيچ جهت به شکل علنى يا سرى از آنها دفاع کرده نمى تواند. بند ۱۳ طرح میثاق نجات ملی

پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم میفرماید اگر بی بی فاطمه رضی الله عنها هم دزدی کند دستش را قطع میکنم. حکم خدا بالای همه یکسان تطبیق میشود شریعت مقام، منصب و موقعیت اجتماعی را نمی شناسد. بتصویب رساندن عفوه عمومی و بخشیدن جنایت کاران، قاتلین ملت خونچکان و آنهائیکه به آبرو و شرف خانواده های با عزت بازی کردند و حرمت حریم اخلاقی خانواده ها را شکستند بذات خود جنایت دیگری است. راهی عاقلانه تشکیل کمیسیون مستقل بررسی و تحقیق جنگهای داخلی می باشد تا بلاخره معلوم شود واقعا عاملین ویرانی و تخریب کابل کی ها بودند. چرا حکومت کابل و حلقات نام نهاد جهادی در داخل آن در طول این ده سال حد اقل برای تسکین و آرامش خاطر مردم زجر کشیده افغان تابحال اقدامی نکرده است؟

طرح میثاق نجات ملی معطوفی به سه نقطه است خروج نیرو های بیگانه و حصول استقلال کشور، رفتن بطرف نظام اسلام مدار مردم سالار و جلو گیری از تکرار واقعات نا خوشایند دهه هفتاد. دقیقا پیام برادر حکمتیار به آدرس مجاهدین مومن پنجشیر و برادران مسلمان هزاره مان نیز معطوفی بر نقاط بالا دارد. در هر دو پیام مجاهدین مومن پنجشیر و برادران هزاره چنین مخاطب قرار گرفته اند:

برادران عزيزم! 

شما را به برادرى و اخوت دعوت مى كنم، به عزت و سربلندى، به زندگى برادروار در خانه مشترك مان افغانستان، به صلح، عدالت و برابرى، به نجات از سلطه اجانب، به نجات از سلطه تفنگداران وابسته به بيگانه، دين فروش، وطن فروش و غلامان و مزدوران اجنبى، به قرآن كه كتاب خداى ما و رهنمود تمامى مسلمانان است، بياييد دست برادرى بهم بدهيم، جنگ ميان اقوام برادر و همكيش را براى هميش خاموش كنيم، و نيروهاى خويش را عليه دشمن بزرگ و آزادى كشور از سلطه اشغالگران صليبى سوق دهيم.  

در قسمت دیگر از پیام چنین آمده:

بياييد دست برادرى بهم بدهيم، افغانستان آزاد، مستقل، سربلند و فارغ از جنگ بسازيم و فضايى در كشور ايجاد كنيم كه تمامى اقوام ملت بزرگ افغان در كنار هم برادروار زندگى كنند، از حقوق برابر و مساوى برخوردار باشند و حكومت صالح و خادم صادق ملت داشته باشيم. با تمسك صادقانه به قرآن مى توانيم به اين اهداف مقدس نايل شويم.

حزب اسلامی مصمم است و مطمئنانه بطرف تحقق بخشیدن اهداف سه گانه بالا یعنی خروج نیرو های بیگانه و حصول استقلال، گذاشتن گام های متین بطرف نظام اسلام مدار مردم سالار و جلوی گیری از تکرار قدرت خواهی چند ارزش فروش و جنگهای خانماسوز گام بر میدارد. انشاء الله امیدواریم با تمسک بر ریسمان دین، در خدمت قرار دادن عقل و اندیشه و طراحی راه های حل خردمندانه فردا افغانستان امن که آینده درخشان نسل های بعدی در آن تضمین باشد تجربه کنیم. بهترین مفسر زمان می باشد انشاء الله زود همه افغانان گرامی به صداقت در خواسته ها و اهداف حزب اسلامی پی خواهند برد. هیچ افغان مسلمان، مجاهد، وطندوست، آینده اندیش و استقلال طلب حزب اسلامی را در مقابل خود نخواهد یافت بلکه نهضت در کنار تمامی برادران مجاهد و مسلمان که عزت، شرف، آزادی ملت برای شان ارزش دارد خواهد بود.

با احترام

 

نوت: از آدرس پائین لطفا اظهارات مقامات آنزمان ایران را مشاهده کنید که در رابطه همکاری با صلیبیون در تجاوز و اشغال افغانستان و عراق صحبت میکنند.

http://www.youtube.com/watch?v=C99SYQXbhbo

در امتداد فاجعه سقوط – فلمی است که از طرف چپی ها در قسمت ائتلاف کمونستان همراه عده از مجاهدین و تسلیمی کابل ساخته شده است. امیدوارم مکملا این فلم را از آدرس پائین  مشاهده کنید.

http://www.youtube.com/user/AfgHaqiqatTV#p/u/0/rVDrd18DYZ8

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *