چرا می گویید تامین امنیت بدون خارجیها ناممکن است؟ — شبکه اطلاع رسانی افغانستان

 

چرا می گویید تامین امنیت بدون خارجیها ناممکن است؟

 

شبکه اطلاع رسانی افغانستان

 

محترم اسماعیل خان با طرح ایجاد پایگاههای دائمی مخالفت کرد و از وزیر دفاع نیز به شدت انتقاد کرد و افزود ما به خاطر این مبارزه نکردیم که قشون دیگری را در سرزمینمان حاکم بگردانیم.

به گزارش شبکه اطلاع رساني افغانستان (afghanpaper)، محترم محمد اسماعیل خان، سرپرست وزارت انرژی و آب افغانستان و از فرماندهان سابق جهادی، با طرح ایجاد پایگاههای دائمی آمریکا در افغانستان مخالفت کرده است.

اسماعیل خان، که در مراسم یادبود از سال روز خروج نیروهای شوروی سابق از افغانستان در هرات سخنرانی می کرد از وزیر دفاع افغانستان نیز به خاطر اعلام حمایت از ایجاد پایگاه های دائمی آمریکا در کشور به شدت انتقاد کرد.

سرپرست وزارت انرژی و آب افغانستان گفت وزیر دفاع یک کشور که ضامن و یا مسئول درجه اول حفظ سرحدات، ناموس و مقدسات این سرزمین است، ادعا می کند که بدون بودن قوای خارجی ما نمی توانیم امنیت را در سرزمین خود داشته باشیم.

وی همچنین افزود ما به خاطر این مبارزه نکردیم که قشون دیگری را در سرزمینمان حاکم بگردانیم.

اشاره اسماعیل خان، سرپرست وزارت انرژی و آب به مبارزه گروههای جهادی افغانستان علیه نیروهای شوروی سابق بود.

اسماعیل خان اخیرا گفته بود که ایجاد پایگاه های دائمی آمریکا در افغانستان می تواند امنیت کشور را در دراز مدت تضمین کند.

اما عبدالرحیم وردک، وزیر دفاع که با بی بی سی صحبت می کرد، تاکید کرد که هر گونه تصمیم گیری در مورد ایجاد پایگاه های دائمی در افغانستان، باید در مشورت با مردم افغانستان و نهادهای قانونی کشور صورت گیرد.

اما سرپرست وزارت انرژی و آب در سخنرانی خود در هرات، از عبدالرحیم وردک خواست تا اظهارات خود را پس بگیرد و بگذارد مردم افغانستان خود توان تامین امنیت کشور را پیدا کنند.

وی همچنین گفت که جامعه جهانی تجهیزات نظامی مدرن در اختیار دولت افغانستان قرار بدهد تا کشور خودش به تامین امنیت خود بپردازد نه اینکه گفته شود تامین امنیت بدون نیروهای خارجی ممکن نیست.

اخیرا حامد کرزی، رئیس جمهوری افغانستان گفت که مذاکرات میان افغانستان و آمریکا، بر سر ایجاد پایگاه های دائمی در کشور جریان دارد.

تاکنون نیز مقامات آمریکا این مسئله را رسما تائید نکرده اند.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *