راز شگفت — نورالله وثوق

 

راز شگفت

پیشکش به: نسل پرخروش زمزمه ها

 

 

نورالله وثوق

 

 

هرسو شعور زمزمه ها پخش می شود

تاناکجای مقصد ما پخش می شود

 

ازقلب هسته های طراوت به هرطرف

بوی خروش فکر صبا پخش می شود

 

در کوچه ها صدای پرستو شکفته است

مهر بهار در همه جا پخش می شود

 

هنگامة عزای سیاهی رسیده است

ازهردری سرودِ صفاپخش می شود

 

آوازة شکست غرور زباله ها

از شعله های آه شما پخش می شود

 

ازبرکت ترنم گلهای یا سمن

بوی سحر به اوج فضا پخش می شود

 

رنگ عقیق شاد یمن را نگاه کن

عطرش به دست دخت صبا پخش می شود

 

در کوه طور وسینةِ سینا صدای عشق

بار د گر به حول خدا پخش می شود

 

آتش به جان هرچه که نسل حرامی است

از بمب شعله زای حیا پخش می شود

 

ازابتدای موجِ بنفش خروش ما

تا انتهای برج جفا پخش می شود

 

شور است وهلهله که به هر در گذر کند

بنگر که ازکجا به کجا پخش می شود

 

آنی که پا گرفته به دستِ حضور زور

رسوائیش زموج دعا پخش می شود

 

راز شگفت قدرت احساس اهل دل

تا ماسوای خاطره ها پخش می شود

……..

نورالله وثوق

29/11/1389

http://norollahwosuq.blogfa.com/

 

پانوشت:

ا: گلهای یاسمن

اشارة به اقلاب یاسمنی تونس

2: یمن جاییکه زمزمه هادران شگوفا شد

3:کوه طور وسینةِ سینا

اشارة ا ست به قیام جوانان قهرمان مصر

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *