شبکۀ جدید تلویزیونی “وصال” به نشرات اسلامی خویش آغاز نمود — میرویس ملتیار

 

شبکۀ جدید تلویزیونی "وصال" به نشرات اسلامی خویش آغاز نمود

 

 

خدمت تمام برادران وخوهران مسلمان !

سلام وعرض ادب دارم

باکمال مسرت باطلاع میرسانم که شبکۀ جدید تلویزیونی وصال از چند روز به اینطرف نشرات اسلامی خویش را به دری آغاز کرده است . البته بیشتر محتوای برنامه های این تلویزیون در مسایل تفسیر قرآن واحادیث شریف وسیرت پیامبر اعظم (ص) ومعرفی درست یاران و اصحاب جلیل القدرپیامبر(ص) وازواج مطهرات واهـل بیت ( رضوان الله تعالی علیهم اجمعین) می باشد .

والبته یک قسمت نشرات و برنامه های این تلویزیون اسلامی با محتوا ی بلند خود در رّد شبهات، اتهامات ودروغهائیکه از طرف تلویزیونهای اهل شرک ونفاق ( مانند تلویزیون اهل بیت – سلام – ثامن – فدک – امام حسین – ولایت و….) که با پول وسرمایه ای حوزه های خرافی قم ونجف و….. تمویل میشوند، و برعلیه یاران واصحاب رسول الله (ص ) و ازواج مطهرات واهل بیت پیامبر ( ص ) ودر مجموع بر علیه تمام مسلمانان اهل تسننن تبلیغات ناروا وکفر آمیز مینمایند، شامل میباشد . امیداست برادران وخواهران دینی فریکانسهای این تلویزیون را یاد داشت کرده وبه دیگر دوستان وبرادران مسلمان هم تقدیم کرده واز محتوای برنامه های عالی آن استفادۀ مطلوب بنمایند .

والسلام

Satellite: HOT BIRD

Frequensi: 11411

SEMBOL RATE : 27500

HORIZONTAL: (H)

میر ویس ملتیار

 

برای تماشای قسمتی از برنامه های تلویزیون وصال لطفاً بر لینک زیر کلیک فرمایید:

 

http://www.youtube.com/watch?v=EWLqqFDWnX8

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *