ولسی جرگه لوی څارنوال را غیاباً سلب اعتماد کرد

 

ولسی جرگه لوی څارنوال را غیاباً سلب اعتماد کرد

 

آژانس خبری پژواک

 

کابل (پژواک، ٢سرطان٩٠): لوى څارنوال براى استيضاح به ولسى جرگه حاضر نشد؛ اما ولسى جرگه وى را با اکثريت آرأ سلب اعتماد کرد.

ولسى جرگه، روز گذشته با اکثريت آرأ، از استيضاح لوى څارنوال، رئيس ستره محکه و دو عضو ديگر شوراى عالى اين محکمه (ضامن على بهسودى و مولوى محمد قاسم) فيصله نمودند.

اين افراد، امروز به ولسى جرگه حاضر نشدند؛ اما ١٣٣ تن از جمله ١٣٤ وکيل حاضر در ولسى جرگه، براى سلب اعتماد لوى څارنوال (محمد اسحاق الکو) راى موافق دادند.

جلسۀجرگه جريان دارد، و جزئيات بيشتر در اين مورد، بعداً به نشر خواهد رسيد.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *