هشدار صلیب سرخ در مورد یک نوع عنکبوت خطرناک — محمد عزیز عزیزی

 

هشدار صلیب سرخ در مورد یک نوع عنکبوت خطرناک

 

ارسال: محمد عزیز (عزیزی)

 

سازمان صلیب سرخ جهانی اخیرا عکسی از یک نوع عنکبوت افریقایی که به دلایل مجهولی در سرتاسر جهان پخش شده است را منتشر نموده است .

نیش این عنکبوت تا 4 روز هیچ تاثیر و اثری نداشته و وقتی عیان می شود که دیگر کار از کار گذشته است.این سازمان از تمام افراد و شبکه های اجتماعی خواسته تا در اطلاع رسانی تصویر این بندپا مشارکت کنند.

برای ارسال این مطلب به دوستان تان لطفاً لینک این صفحه را که در زیر درج است، به صفحۀ ایمیل تان کپی نموده و بفرسید:

 

 

 

http://www.sadayeafghan.com/news.php?id=207

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *