عرض تسليت

 

 

عرض تسليت

 

با نهايت تاثر و تاسف اطلاع يافتيم که مسعود عمر فرزند رشيد وجگرگوشۀ جوان ونوباوۀ هموطنان گرامی ما آقای عمر خطاب (مؤسس ومسؤول تلويزيون پيام افغان) وخانم سيمين عمر( گردانندۀ برنامۀ صدای حق در تلويزيون آريانا افغانستان) در اثر تصادم ترافيکی داعيۀ اجل را لبيک گفته، اين دنيای فانی را وداع گفت.

مسؤلين صدای افغان خودرا دراين غم واندوه با اين فاميل فرهنگی و دانشمند شريک دانسته، از بارگاه پروردگار عالميان برای همۀ اقارب وبازمانده گان مسعود مرحوم خصوصاً والدين گرامی اش صبر جميل واجر دنيا وآخرت تمنا دارد.

 

انا لله وانا اليه راجعون

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *