آیساف مشاورین و کارمندان خودرا از وزارتخانه های افغانستان خارج کرد —آژانس خبری پژواک

 

آیساف مشاورین و کارمندان خودرا از وزارتخانه های افغانستان خارج کرد

 

آژانس خبری پژواک

 

بعد از آنکه دو مشاور امريکايى در وزارت امورداخله به قتل رسيد، آيساف کارمندان خود را از تمام وزارتخانه ها بيرون نمود.

بعد از ظهر روزگذشته، يک فرد مسلح در وزارت امورداخله، بردو مشاور بلندرتبۀ امريکايى شليک نمود و آنها را به قتل رساند.

جنرال جان الن قوماندان عمومى نيروهاى آيساف در افغانستان، اين رويداد را شديداً تقبيح نموده است.

در يک اعلاميه که از طرف دفتر مطبوعاتى نيروهاى آيساف در کابل، به تاريخ ٧حوت به آژانس خبرى پژواک ارسال گرديده، گفته شده است که جنرال الن، با فاميل و دوستان کشته شده گان اظهار غمشريکى نموده است.

منبع افزوده است: "ما در مورد اين جرم، تحقيقات را آغاز نموده و تمام کوشش خود را در اين رابطه به خرچ خواهيم رساند تا حمله کننده گان را پيدا نموده و به چنگ قانون بسپاريم."

قوماندان آيساف گفته است که دست داشته گان در اين رويداد، بدون پرسش باقى نخواهند ماند.

قوماندان آيساف، بعد از رويداد وزارت داخله، امر نموده است تا تمام مشاورين و کارمندان شان، از وزارتخانه ها و ادارات افغانستان خارج شوند.

جنرال الن گفته است: "اين کار را براى محافظت کارمندان خود انجام داده ايم."

اما قوماندان آيساف گفته است که آنها به کمک مشترک شان با حکومت افغانستان، متعهداند تا به اهداف مشترک خود برسند.

در اعلاميۀ منتشره از طرف وزارت امور داخله گفته شده است که اين مشاورين، روزگذشته حوالى ظهر در وزارت امورداخله کشته شده اند.

وزارت امورداخله، در مورد سرنوشت و هويت حمله کننده گان چيزى نگفته است.

در اعلاميه گفته نشده است که اين مشاورين خارجى، از طرف کى به قتل رسيده؛ اما راپورهاى تاييد نشده حاکى است که اين دو مشاور خارجى، از طرف يک سرباز پوليس به قتل رسيده اند.

برخى منابع ميگويند که حمله کننده، هشت مرمى را برنيروهاى خارجى شليک نموده است که در نتيجۀ آن، اين افراد به قتل رسيده اند.

رسانه هاى غربى، به نقل از مقامات امنيتى افغان نوشته اند که بعد از اين رويداد، وزارت امورداخله مسدود گرديده است.

گفتنى است که سال گذشته نيز هفت مشاور امريکايى در اکادمى نظامى کابل، از طرف يک سرباز افغان به قتل رسيده بود.

طالبان مسلح، با نشر يک اعلاميه مسووليت اين رويداد را برعهده گرفته و گفته اند که يک همکار آنها به نام عبدالرحمن، چهار مشاور امريکايى را به ضرب گلوله کشته است.

طالبان گفته اند که اين افراد را، درعکس العمل به سوختاندن قرآنکريم در بگرام به قتل رسانده اند.

اين درحالى است که سه روز قبل نيز دو سرباز خارجى در ولسوالى خوگيانى ولايت ننگرهار، از طرف يک سرباز اردوى ملى به قتل رسيد.

اين دو رويداد، درحالى به ميان مى آيد که روز گذشته نيز براى پنجمين روز در عکس العمل به سوختاندن قرآن عظيم الشان، از طرف نيروهاى خارجى در برخى ولايات به شمول کابل، تظاهرات ادامه دارد.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *