نخستين روز رمضان، روز خونين برای شهريان کابل

 

نخستين روز رمضان، روز خونين برای شهريان کابل

 

اقتباس از سايت محترم دوستداران وطن

 

در اولین روز ماه مبارک رمضان اولین هدیه اشغالگران برای شهریان کابل و مردم افغانستان خون می باشد و آن هم خون اطفال معصوم و بیگناه.  آیا همین طفلکان دموکراسی و تمدن غرب را تهدید میکرد؟ آیا همین طفلکان ارزشهای غرب را تهدید میکرد؟ چرا طفلکان افغان تحت نام تروریسم و دهشت افگن به شهادت میرسد؟ چرا پدر افغان خاموشی اختیار نموده است؟ چرا مادران افغان از طفلکان خود دفاع نمیکند؟ آیا دفاع از این طفلکان عمل تروریستی است؟ چرا عاملین این فاجعه محکمه نمیشوند؟ چون انسان غربی هستند؟ و متضررین طفلکان مظلوم و بی دفاع؟ آیا به اسم وجدان چیزی در جوامع بشری و انسانی وجود دارد؟

 

یا پروردگارا این ملت را یکبار دیگر نعمت وحدت نیت و صف عطا فرما تا از دین، ناموس، حریم  و ارزشهای اخلاقی خود دفاع کنند.

 

این هم دو فرد طالب از چهار طالب کشته شده در شب گذشته از طرف اشغالگران:شهریان کابل در روز اول ماه مبارک رمضان در تجمع و گردهمایی بزرگ ضد امریکائی و اشغالگران جمع شده و شعار های ظلم ستیز و بیگانه ستیز را سر دادند.


شهریان کابل و ژورنالستان در خانه مسکونی واقع در هودخیل شهر کابل که شب گذشته از طرف اشغالگران مورد تجاوز قرار گرفته و بقول شاهدان عینی چهار اعضای خانوده یک افغان را بضرب گلوله به شهادت رسانده اند.


 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *