650 زن مسلمان افغانی در زندان های آمریکایی

 

650 زن مسلمان افغانی در زندان های آمریکایی

 

 

برگرفته شده از: سايت محترم دوستداران وطن

 

یک روزنامه نگار مسلمان انگلیسی خواستار نجات زنان مسلمانی شد که به دست نیروهای آمریکایی اسیر شده اند و افزود: 650 زن مسلمان افغانی در زندان های آمریکایی وحشیانه شکنجه می شوند و مورد تجاوز قرار می گیرند.

 

به گزارش رسانه های پاکستان، «ایون ریدلی» با اسم اسلامی «مریم» که در پاکستان سخنرانی می کرد، گفت: تعداد زیادی از زنان مسلمان وجود دارند که از سوی نیروهای آمریکایی به اسارت گرفته شده اند و اگر افکار عمومی در قبال آن ها سکوت اختیار کند ما خواهران مسلمان خود را از دست خواهیم داد.

 

وی همچنین اقدامات آمریکا را برای بازداشت های غیر قانونی افراد در افغانستان و جمع کردن 150 کودک پاکستانی در یک یتیم خانه محکوم کرد.

 

این زن مسلمان انگلیسی همچنین مسلمانان را به اتحاد دعوت کرد و گفت که «آمریکایی ها از اتحاد مردم پاکستان واهمه دارند».

 

وی همچنین گفت که گزارش هایی از زندان های بگرام در افغانستان به دست می رسد که زنان مسلمان شنکجه می شوند و به طرز وحشیانه به آن ها تجاوز می شود و صدای گریه این زنان بی پناه در زندان ها شنیده می شود که این مسأله سبب اعتصاب غذا شده است.

 

این روزنامه نگار از زنان پاکستانی خواست تا به مبارزه و در یافتن 650 زندانی زن در زندان های آمریکا در افغانستان بپیوندند.

 

وی که پیشتر زندانی طالبان نیز بوده اقدام آمریکایی ها را با این گروه مقایسه کرد و گفت: گفته می شود طالبان گروهی وحشی هستند، اما من زمانی که زندانی آن ها بودم هیچ بی حرمتی که آمریکایی ها اکنون در قبال زنان مسلمان صورت می دهد از آن ها ندیدم.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *