بالآخره دورۀ سياه قدرت جورج بوش به پايان رسيد — سلیمان شاه صوفی زاده

 

بالآخره دورۀ سياه قدرت جورج بوش به پايان رسيد

 

گزارش از: سلیمان شاه صوفی زاده

 

ديروز 4 نومبر2008 باراک اوباما نامزد حزب ديموکرات ايالات متحدۀ امريکا با کسب اکثريت مطلق آراء درانتخابات، حريف جمهوری خواه خود ( جان مکين) را با شکست مواجه ساخته منحيث چهل وچهارمين رئيس جمهور امريکا انتخاب گرديد.

 

مبارزات انتخاباتی این دورۀ ریاست جمهوری امریكا كه 21 ماه به طول کشید یكی از طولانی ترین و پرهزینه ترین رقابت انتخاباتی در تاریخ امریكا بود.

 

بر اساس نظام انتخاباتی امریكا ، هر نامزد انتخابات برای احراز سمت ریاست جمهوری باید 270 رای الكترال ازجملۀ 538 رای را كسب كند که باراک اوباما توانست با کسب 338 در مقابل 145 رای الکترال بر حريفش جان مکين پيروزی چشمگيری را نصيب گردد.

 

سياه پوستان ايالات متحدۀ امريکا جمعيت 13 فيصدی نفوس امريکا را تشکيل ميدهند و برای اولين بار در تاريخ 232 ساله این کشور نامزدی ازين جمعيت 13 فيصدی رئيس جمهور امريکا مي شود.

 

شام ديروزجان مك كین نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری امریكا قبل از آنکه در مقابل جمعيتی از طرفدارانش قرار گرفته و به شكست خود در رقابت با باراك اوباما اعتراف کند، در صحبت تلفنی ، پیروزی اوباما را تبریک گفت.

همينگونه جورج بوش رئيس جمهوريکه سياست های نادرست، خودخواهانه وجنگ طلبانه اش سبب نفرت مردم امريکا وشکست نامزد حزبش برای رياست جمهوری آئنده گرديد، نيزبرنده شدن اوبامارا از طريق تلفون برايش تبريک گفته وی را به کاخ سفيد خوش آمديد گفت.  

اميد وار هستيم حکومت جدید امریکا به رياست آقای اوباما چنانچه قبل از پيروزی وعده سپرده بود، باعث صلح و ثبات درسرتاسرجهان، خصوصاً افغانستان عزيز گرديده و ديگر دورۀ جنگ، زورگويی وخشونت طلبی قدرتمندان امريکا را خاتمه بخشد.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *