پيامهای تبريکی عيد 2009

 

پيامهای تبريکی هموطنان عزيز، بمناسبت عيد سعيد فطر(سال 2009)

————————————————————————————————————————————————–

1- محمد اصغر عبادی                              تاريخ: 17 سپتمبر 2009                             وقت: 7:37pm

————————————————————————————————————————————————–

فرهنگيان گرانقدر وعزیز، سلا م ! 

د رحا ليکه حلول عید سعید فطر را حضور شما یان تبریک ګفته و آرزو دا رم همیشه ا یا می خوش توأ م با مؤفقیت درهمه امورزند گی نصیب شما ود وستا ن با شد .

ا زپرورد گا رتوا نا مسأ لت د ارم تا در وطن عزیز ما ن هرچه زود تر آ فتا ب صلح ود وستی سرزده و مرد م شریف و نجیب مان ،عید شا ن  را در آزادی، خوشی و آرا می برپا و تجلیل نما یند . آ مین

با ا حترا ما ت فا یقه

م . ا صغر( عبا د ی )

سپتمبر۲۰۰۹

 

 

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————————————–

2- ويس احمد حکمت                             تاريخ: 18 سپتمبر 2009                             وقت: 2:11pm

————————————————————————————————————————————————–

سلام بر تمام هموطنان!

عيد سعيد فطر را به همۀ تان تبريک و تهنيت ميگويم.

اميد وارم روزهای خوشی را سپری نمائيد.

والسلام

ويس احمد حکمت

مدير مسؤل مجلۀ رفاه نو جوانان

Phone:0798034911

Visit: www.rafamagazine.blogfa.com

 

 

 

 

 

————————————————————————————————————————————————–

4- خانۀ فرهنگی مولانا                              تاريخ: 18 سپتمبر 2009                             وقت: 10:46pm

————————————————————————————————————————————————–

اعضای خـانه فـرهنگی مولانـا’ شهر ونکوور، کانــادا حلـول عیـد سعیـد فطـر را به همه هموطنان شریف و
 با دیانت افغانستان چه در داخـل و چـه در خارج کشور و بـه همـه مسلمانان جهـان از صمیم قلب تبـریک و تهنیت عـرض داشته، مؤفقیت وبهـروزی شان را از خـداوند جان و خِـرد استدعا می نماینـد.

  به امیـد صلح و قطع جنگ در کشور!

 شـاد و کامیـار باشید.

هیات رهبری خانه فرهنگی( مولانا)

شهر ونکوور کانادا

www.houseofmawlana.com

————————————————————————————————————————————————–

5- فضل الرحيم رحيم                              تاريخ: 20 سپتمبر 2009                             وقت: 8:52pm

————————————————————————————————————————————————–

عید سعید فطر مبارک

 

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *