گراف وفيصدی يکسالۀ بيننده گان وعلاقمندان

 

گراف وفيصدی يکسالۀ بيننده گان وعلاقمندان صدای افغان در سال اول

 

 

ازلحاظ زمان

در يک شبانه روز اوقاتيکه درآن از ويب سايت صدای افغان نسبتاً بيشتر بازديد صورت ميگيرد، ساعات 12 بجۀ روز الی 12 بجۀ شب ميباشد.

 

اگست 2007:

 

سپتمبر 2007:

 

اکتوبر 2007:

 

نومبر 2007:

 

دسمبر 2007:

 

جنوری 2008:

 

فبروری 2008:

 

مارچ 2008:

 

اپريل 2008:

 

مئ 2008:

 

جون 2008:

 

جولای 2008:

 

اگست 2008:

 

 

از لحاظ مکان

از جملۀ بيننده گان وعلاقمندانيکه از ممالک مختلف دنيا از ويب سايت صدای افغان بازديد ميکنند، اکثريت آنان را علاقمندان مسکون در ممالک غربی تشکيل ميدهد. 

 

اگست 2007:

 

 

سپتمبر 2007:

 

 

اکتوبر 2007:

 

 

نومبر 2007:

 

 

دسمبر 2007:

 

 

جنوری 2008:

 

 

فبروری 2008:

 

 

مارچ 2008:

 

 

اپريل 2008:

 

 

مئ 2008:

 

 

جون 2008:

 

 

جولای 2008:

 

 

اگست 2008:

 

 

از لحاظ ترانسفر(کپی، داونلود وانتقال) مواد ومطالب توسط علاقمندان

از نخستين روز آنلاين شدن صدای افغان الی امروز بيشترين داونلود مواد ومطالب سايت توسط علاقمندان بتاريخ 30 جون 2008 به اندازۀ 3209178 KBytes ، وکمترين آن بتاريخ 29 اگست 2008 به اندازۀ 10 KBytes  صورت گرفته است.

 

اگست 2007:

 

سپتمبر 2007:

 

اکتوبر 2007:

 

نومبر 2007:

 

دسمبر 2007:

 

جنوری 2008:

 

فبروری 2008:

 

مارچ 2008:

 

اپريل 2008:

 

مئ 2008:

 

جون 2008:

 

جولای 2008:

 

اگست 2008:

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *