اختر مو مبارک شه — امرالدین سرحد

 

اخترمو مبارک شه

 


امرالدین سرحد

 

د«صدای افغان دمښوری ویبپاڼی» محترم مسؤل چلوونکی  اختر مو مبارک شه!

 

ستاسو د دی ښکلی پاڼی ټولو زیار ایستونکو کارکونکوته داختر مبارکی وړاندی کوم او له لوی څښتن تعالی څخه نیکمرغه او سوکاله ژوند ورته غواړم.

 

په درنښت امرالدین سرحد

 

 

اختر

 

غواړوموږاخترڅی ټول وګړی مومسکا اوسی

پاک الله قبول کړي زمونږه عذرله توبوسره

 

ګوندی دپاک نیت روزه سبب شی ګناه وبښي

لمونځ٬اوږده نفلونه دی قبول شی طراوسره

 

ګډمودی وطن قبله یوه ده ګد اختر لرو

ټول قومونه یودی خدای حضورته له عذروسره

 

خوشالی شونډی بریښي سترګی اوړی غږیداکوی

خدای دی کړی راډیري داسي ورځي له میلوسره

 

وایو مونږهغوته څی اختر یې ځورولی دی

اوښکی به سیلاب شی تاسي ورک کړی له وسلوسره

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *