عید سعید فطر بر شما مبارک باد — محمد عزیز عزی&#15

 

 

عید سعید فطر بر شما مبارک باد

 

 

محمد عزیز عزیزی

 

خواهر / برادر عالیقدر !
سلام ورحمت الهی برشما باد

بدینوسیله فرارسیدن
عید سعید فطررا بشما واعضای محترم خانوادۀ تان وملت مسلمان افغانستان وامت مسلمه در سراسر جهان تبریک وتهنیت عرض میدارم .
امید وار هستم تا خداوند بزرگ
طاعات وعبادات شما وهمۀ مسلمین را در ماه مبارک صیام قبول فرموده ،ورنج وآلام مسلمین جهان وخاصتا ملتهای مسلمان سوریه ومیانمار را مرتفع ساخته وبساط  نظام های طاغوتی کفر ونفاق وستمگر میانمار وسوریه وسایر نظامهای طاغوتی جهان را از بسیط زمین برچیند.
آمین یا رب العالمین

برادر تان
: عزیزی

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *