حلول عيد سعيد فطرتبريک وتهنيت باد — استاد ص&#1576

 

 

یادداشت ادارۀ سایت:

اینکه عده تمام دستاویز خویش را گفته این یا آن که با حقیقت در جنگ هم میباشد ، میاورند تاسف بار است. ما میدانیم که جیره خوران استعمار سیاه و سرخ سرنگون شده بگودال تاریخ، در برابر مردم افغانستان و مبارزات برحق شان آرام ننشسته اند و نخواهند نشست.

هیچ جای شکی نیست که افغانستان توسط قوای اشغالگر روسی و برهنمایی فرزندان ناخلف این خاک اشغال گردید که در برابر آن مبارزه و مجاهدت مردم آزادمنش ما بیباکانه شروع گردید تا اینکه دامن وطن از لوث پلید تجاوز گران و مزدوران آنان رهایی یافت . البته در این مبارزه کشورهایی و در ردۀ اول امریکا و دوستانش کمک کردند، اما نه بخاطر گل روی افغانان بلکه بفحوای مقوله " سرمار را با دست دشمن بکوب ! " از همین جهت بعد از نابودی شوروی غربیها نه تنها افغانستان را رها کردند که با عوامل و اجنتان شان در تخریب افغانستان سهم هم گرفتند.

فقط یک نکته جالب را باید یاد کرد که خیلی از آن سرخ پوشان آتشین که هر مخالف خودرا ناجوانمردانه تاپه امپریالستی میزد، بعد از اینکه اربابشان " شوروی " مفلس شده شاريد ، بنا بخصلت مزدور صفتی شان صدوهشتاد درجه تغيیر موقف داده زیر چتر سازمانهای چنینی و چنانی در خدمت همان امپریالیزم قرار گرفتند. هیچ جای شک نیست که در هند و همه نقاط دنیا مزدوران استعمار سرخ عقده درونی نابودی شوروی را بالای مردم افغانستان میخواهند حل کنند، و حتی بیشرمانه از حکومت مزدوری در افغانستان دفاع کنند.

                                                                                             ادارۀ صدای افغان

 

—————————————————————————————————————–

 

حلول عيد سعيد فطرتبريک وتهنيت باد

« عيد، حاکميت دولتي ، فساد اجتماعي ، نيروهاي خارجي ومردم »

 


استاد صباح

 

مردم زجر کشیده ی افغانستان با تحمل فجیع ترین مصیبت ها به وضوح دیده بودند که: ایالات متحده چگونه گروه های نظامی مختلفی را تحت عنوان "مجاهد" سازماندهی کرد و نهایتاً هم خونخوارترین این مزدوران را، به نام "طالب"، بر زندگی محقر آنان مسلط ساخت!

 

« آروند هاتی روی » ، نویسنده جوان هندی و خالق رومان بی نظیر « خدای چیزهای کوچک » در مقاله ی تحلیلی « معادله عدالت نامحدود » که « جهادی های افغانی » ارتش غیرمستقیم ایالات متحده بود که  ) سيا ( نیروهای خشک اند یش اش را از چهل کشور مسلمان؛ از جمله بازوی نظامی وهابی های عربستان سعودی به رهبری اسامه بن لادن ، به سال نوزده صدوهفتادونو-  برای تشکیل آن در افغانستان گرد آورده بود تا حاکميت افغانستان را سقوط وجمهوری های مسلمان نشین اتحاد جماهیر شوروی را از درون تحریک کند. « روی » تاکید می ورزد که پس از مد تی ، سيا برای تامین هزینه ها وسازو برگ نظامی ارتش غیر مستقیم خود ، صدها لابراتوار هروئین سازی در مرز افغانستان و پاکستان برپا کرد که در آمد سالانه شان سر به صد تا دوصد میلیارد دالر می زد...

حلول پرميمنت عيد سعيد فطررابه هموطنان گرامي ، نشريه هاي ملي ، ميهني ومترقي، ازصميم قلب مبارکباد ميگويم وازبارگاه خالق لايزال تمنا دارم که به برکت اين ماه خجسته وفرخنده عبادت همه مردم رنجديده ومصيبت کشيده قبول ومنظورگردد. ( امين ياربلعالمين ) بيايد همه باهم دستهاي مانرابه بارگاه ملکوتي قادربزرگ وتوانا بلند نمايم تابه فيض وبخشش خويش صلح وآرامي ، خيروسعادت ، خوشي وخوشبختي ، فيض وبرکت ، موفقيت وکاميابي وپيروزي وبهروزي رانصيب مردم ستم ديده ورنج کشيده افغانستان گرداند . انشاالله .

مادرشرايطي عيد پربرکت فطرراتجليل مينمايم که وجود چندين هزار نيروي خارجي در كشور باري از مشكلاتي را از دوش مردم رنج كشيده مابر نداشته، بلكه درگيري آن‌ها با طالبان به تعداد قربانيان و مردم بي‌دفاع افزوده است.

چرا آمريكا وساير كشورهايي كه ادعا مي‌كنند درکشور به دليل برقراري امنيت و مبارزه با تروريسم حضور دارند، تاكنون جزازويراني وکشتن قدمي بر نداشته‌اند، بايد ازاين مدعيان حقوق بشر پرسيد كمك‌هاي بين‌المللي را جز امرار معاش روزانه خود در كجا صرف كرده‌اند؟ به راستي سهمي اندك از ميلياردها دالر كمك بين‌المللي و منابع نامحدود معدني افغانستان، چرا براي چنين مشکلات صرف نشده است؟. ازجانب ديگربيروکراسي وفساداداري درکشوربيدادميکند .

فساد در کشورما دوشادوش دستگاه هاي دولتي به پيش رفته است ، تاثير جنگ هاي خانمانسوزوگماشتن انسانهاي بي بندوبارواستفاده جومخصوصادرسالهاي چوروچپاول کشوروسيله افراد تنظيمي وبيسواد باعث شد تا اين پديده شوم دولت وجامعه جهاني رابه تهديد مواجه سازد.  بدون شك وارد كردن ضربات کوبنده وپيهم فساد واختلاس بر سياستهاي دولت ، باعث از بين رفتن منافع ملي گرديده وحاکميت رابه نابودي وگمراهي تهديد مينمايد.

دريک تحقيق که موسسه ( انتيگريتي واچ افغانستان ) انجام داده است، پنجاه وچهارفيصد کساني که مورد سوال قرار گرفته اند ، گفته اند که فساد اداري نظام اخلاقي جامعه را تخريب کرده است، پنجاه وهفت فيصد براين نظر اند که مشروعيت وموثريت دستگاه دولتي را ازميان برده است و شصت وپنج فيصد مي گويند که همين فساد اداري  مستقيماً بروضع امنيتي آنها اثرمي گذارد.

بسياري معتقد بوده اند که معاش وحقوق اندک ماموران دولتي موجب شيوع فساد اداري مي باشد. سه شکل مهم فساد اداري که درافغانستان بسيار برجسته مي باشند عبارت اند رشوت خوري ، مشکل تراشي دراجراي کارهاي مراجعين و خويشخوري. ضعف دستگاه اداري دولت، نبودن مجازات وتعزيرات عليه فسادپيشگان دردستگاه دولتي و حاکميت فرهنگ معافيت از بازخواست ، موجب گسترش اين بيماري شده است.

بيشترين کسان، يعني چهل ويک فيصد کساني که مورد سوال قرار گرفته اند، فاسد ترين دستگاه را دردولت افغانستان،  دستگاه قضايي خوانده اند، پس ازآن درطبقه دوم بخش امنيتي مي باشد که بيست فيصد بدان اشاره کرده اند ، دردرجه سوم گمرکات است که پانزده فيصد ازآن نام برده اند وبلاخره درمرحله چهارم شارواليها فاسد ترين نهاد ها شناخته مي شوند که سيزده فيصد بدان اعتراف کرده اند. بي جهت نيست که با تمرکزفساد دردستگاه قضايي وامنيت کشور، بيعدالتيها وناامنيها روز تا روز  افزايش مي يابند وکار بدانجا مي رسد که حاميان خارجي دولت افغانستان نيز ازسقوط وتنزل مشروعيت  دولت مورد حمايت شان سخن به ميان آورند.

وجود بيش ازسه دهه جنگ و بی ثباتی درکشور، نوعی فرهنگ سیاسی خاص را در کشور پرورش داده است. از ویژگی های این فرهنگ سیاسی می توان به جنگ سالاری، تمامیت خواهی،‌قانون گریزی، قبیله گرایی، منطقه گرایی ،و … اشاره کرد. یکی از جدی ترین نیروهای بحران ساز وجود فرماندهان و جنگ سالاران متعدد است که تنها به طور موقت راضی نگه داشته شده اند. این نیروها با در نظر گرفتن زمان، همواره موقعیت خود را در صحنه سیاسی ارزیابی می کنند و به محض اینکه احساس کنند منافع آنها به خطر افتاده، با جنگجویان که در اختیار دارند، سعی در بی ثبات سازی دولت می کنند.

نماینده پیشین سازمان ملل متحد در افغانستان از احتمال بروز جنگ های داخلی در کشور هشدار می دهد. کای ایدی در گفتکو با الجزیره بر نیاز به تغییر در سیاست های موجود در افغانستان تاکید می ورزد. در حالی که وی کرزی را به جنگسالاران وابسته می داند از سیاست های واشنگتن در برابر افغانستان نیز به شدت انتقاد می کند.

در همین حال حکومت افغانستان بدین باور است که مهم پنداشتن چنین گفته ها تنها باعث افزایش مشکلات در کشور می شود. با گذشت بیش از دو سال از پایان ماموریت این دیپلومات نروژی در افغانستان، اکنون از چالش های یاد می کند که مانع کار وی بوده است. کای ایدی آوردن تغییرات در افغانستان را از آرزوهای آغاز کارش به عنوان نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان می داند اما وی اعتراف می کند که بسیار زود از این تلاش خسته شد.
کای آیدی، نماینده ویژه پیشین سازمان ملل در افغانستان اظهار داشت که در نخست روابط من با رییس جمهور کرزی خوب و دوستانه بود، اما با گذشت زمان اوضاع دگرگون شد. وی در ادامه گفت: رییس جمهور کرزی از من ناراحت بود زیرا فکر می کرد که من باتوان کامل در برابر مداخله های آشکار ایالات متحده امریکا و کشورهای خارجی دیگر در انتخابات ریاست جمهوی، در کنار او نایستادم، من نیز از کرزی ناراحت بودم زیرا وی به جنگ سالاران و کارگذاران قدرت وابسته است، کسانی که در دهه های پیش افغانستان را نابود کردند و نباید به آنان اجازه داده می شد تا آینده این کشور را آلوده سازند. این نماینده پیشین سازمان ملل در افغانستان اظهار داشت که علت اصلی و خاطره تلخ من اختلاف فزاینده من با سیاست های واشنگتن در برابر افغانستان بود،. نیازهای مهم غیرنظامی و سیاسی، به عنوان پیوست هایی با وظایف نظامی پنداشته می شدند. واشنگتن هرگز به گونه واقعی با سازمان ملل در مسایل مهم مشوت نمی کرد . وخامت روز افزون اوضاع امنیتی، اختلاف سیاسی و دشمنی های سیاسی چالش های هستند که کای ایدی آنها را فراراه تلاش ها و پیشرفت ها در افغانستان می داند.

ازطرف ديگر بــــراســاس اعلام كـمـيتــه‌بين‌المللي مواد‌مخدر موسوم به‌اي. ان. سي. بي‌(INCB ) مربوط به سازمان ملل متحد، توليد هيروئين در افغانستان در سال دوهزاروهفت ميلادي در مقايسه با سال دوهزاروشش، سي وچهار فيصد رشد داشته و با وجود تلاش‌هاي بين‌المللي براي كاهش توليد مواد‌مخدر در همين سال، در مجموع هشت هزار و دوصد تن هيروئين در افغانستان توليد شده است. در اين مدت كاشت خشخاش در هفده فيصد افزايش يافته و هم‌اكنون يکصدونودوسه فيصد از مواد‌مخدر موجود در بازارهاي جهان در افغانستان توليد مي‌شود. پيش‌تر نيز آنتونيو ماريو كاستا، رئيس اداره مواد‌مخدر سازمان ملل متحد اعلام كرده بود كه توليد ترياك در افغانستان با ناامني‌ها و خشونت‌هاي جاري در اين كشور رابطه مستقيم دارد.
همين مسئول سازمان ملل هشدار داده بود كه اروپا، روسيه و كشورهايي كه هدف توليد ترياك در افغانستان هستند، بايد خود را براي مقابله با تبعات امنيتي و سلامتي اين ماده مخدر آماده كنند زيرا كشت خشخاش در افغانستان همواره افزايش داشته است‌و آمار توليد ترياك تا پايان سال دوهزاروهشت به‌طور غيرمنتظره‌اي افزايش خواهد داشت. واقعيت اين است كه از زمان حمله نيروهاي ائتلاف به افغانستان، وظيفه مبارزه با توليد و قاچاق مواد‌مخدر دركشور به نيروهاي خارجي به‌ويژه انگليسي واگذار شده اما هر سال با رشد كشت خشخاش و در نهايت با افزايش توليد مواد‌مخدر روبه‌رو بوده‌ايم. افزايش توليد مواد‌مخدر در افغانستان در حالي صورت مي‌گيرد كه نيروهاي ائتلاف به رهبري آمريكا در افغانستان مسئول اصلي مبارزه با توليد مواد‌مخدر در كشور هستند.

افغانستان بزرگترين توليدكننده موادمخدردرجهان به حساب مي‌آيد. دولتمردان آمريكايي پس از حمله نظامي به افغانستان اعلام كردند كه يكي از عمده ترين برنامه انا ن نابودي مزارع خشخاش، جلوگيري ازكشت آن وممانعت از قاچاق مواد مخدر است. حقيقت اين است كه دولت آمريكا پس از تصرف افغانستان نه تنها  هيچ گاقدمي جدي براي جلوگيري از كشت خشخاش و قاچاق مواد مخدر برنداشت بلكه در بسياري از موارد نيز به مافياي مواد مخدردر كشوركمك كرده است. طي  بيش ازهفت سالي كه از حمله آمريكا به افغانستان مي‌گذرد علي رغم ادعاهاي آمريكايي‌ها مبني بر تلاش براي كاهش كشت خشخاش در كشور وجلوگيري از توليد مواد مخدر، آمارهاي موجود از افزايش توليد مواد مخدردركشور و قاچاق آن به ساير نقاط جهان خبر مي دهد.

افزایش كشت و برداشت مواد مخدر در حالی انجام می گیرد كه دولت عملا بر بخش های جنوبی افغانستان كنترول عمومي ندارد و گروه های نظامی مخالف، دهقانان و دلالان در كنار برخی نیروهای فاسد دولتی و پولیس تجارت موادمخدر راحرفه اصلی خود قرار داده اند. افغانستان پیشتر نیز به عنوان بزرگترین تولیدكننده تریاك در سطح جهان شناخته می شد و ۳۵ درصد از تولید ناخالص داخلی از تجارت مواد مخدر به دست می آید. بیشتر هروئین به دست آمده از خشخاش در اروپا و

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *