حزب اسلامی و مذاکرات در کابل —احمد طارق فیض

 

 

حزب اسلامی و مذاکرات در کابل

 

احمد طارق (فیض)

 

چرا حزب اسلامی ترجیح میدهد تا هیات های این حزب سلسله مذاکرات با طرف های داخلی و خارجی بحران کشور را در داخل افغانستان دنبال نمایند؟

چون بعد از سفر اخیر هیئت حزب اسلامی به کابل و دیدار آنها با مقامات حکومت کابل، دیپلومات های فرانسوی و انگلیس و از جانب دیگر حمله به نقاط استراتیژیک کابل سبب گردیده است تا همواره سوالات از طرف مغرضین بمنظور خدشه دار ساختن هویت جهادی، اسلامی و ملی حزب اسلامی مطرح گردد همچنان موافقین و حامیان نیز بگونه های مختلف این موضوع را مطرح می سازند و ذهن همه با همچو سوالات مصروف می باشد.

بهر صورت اینکه حزب اسلامی میخواهد مذاکرات را در داخل افغانستان دنبال نماید دلایل مختلف دارد بنده بشکل مختصر چند مورد آنرا خدمت هموطنان عزیزم تذکر میدهم. از لحاظ سیاسی برای همه معلوم است که مذاکرات در هر کشوریکه صورت میگیرد میزبان همواره تاثیرات به سزای خود را روی مذاکرت و مذاکره کنندگان دارد. چنانچه در گذشته ها ما مشاهده نمودیم حکومت کابل سعی نمود تا از طریق سعودی و میزبانی آن کشور وارد مذاکرات همراه طالبان شود. دلیل عمده این اقدام حکومت کابل در واقع بهره برداری و استفاده ابزاری از حس اخلاقی و دینی مسلمانان از جمله طالبان در قسمت اماکن مقدسه می باشد؛همینطور حکومت سعودی روابط بسیار نزدیک با حکومت پاکستان دارد و آقای کرزی میخواست ازین روابط نیز برای رسیدن به توافق با طالبان استفاده نماید. اینکه درین اواخر پای طالبان به قطر کشیده شد و سعی گردید تا به ایشان در آن کشور دفتر داده شود و بر اساس بعضی گزارشات در حدود دوصد خانواده های طالبان به قطر انتقال داده شده است نیز دلایل سیاسی دارد. برای همه معلوم است که کشور قطر به پیمانه زیاد تحت تاثیر حکومت امریکا و سعودی می باشد بنا کشور قطر (میزبان) همواره در مذاکرات از امریکایی ها جانبداری می نمایند. حزب اسلامی نمیخواهد روی موقفگیری هایش و تصمیماتش که به کشور و مردم ما ارتباط میگیرد تحت تاثیر خارجی ها و کشور های میزبان قرار بگیرد. حزب اسلامی حاضر نیست که منافع ملی و خواسته های برحق ملت افغانستان را نادیده بگیرد و در مذاکرات با جوانب بحران افغانستان یا از روی اثرار و یا هم فشاری کشور میزبان برای بیگانگان و متجاوزین و وابستگان داخلی شان باج بدهد. روی همین دلیل حزب اسلامی ترجیح میدهد بدور از فشار نابجا و جانبدارانه کشور های همسایه چون پاکستان و ایران، و دیگر کشور ها چون سعودی و ترکیه در داخل کشور با مقامات حکومت کابل، مقامات ناتو، ملل متحد، سفرای کشور های متجاوز و کتله های سیاسی افغان مذاکرات و دید و بازدید داشته باشد.

نقطه دوم، متاسفانه کشور های بیگانه در عوض اینکه از مردم افغانستان حمایت نمایند از احزاب خاص که در خدمت منافع آنها قرار دارند حمایت میکنند. در برگزاری مذاکرات نیز کشور های میزبان فشار میاورد تا حلقاتی بخصوص در مذاکرات حضور داشته باشند که مورد حمایت آنها می باشد به همینطور حلقات معین دیگر را که از چشمه دیگر آب میخورند حذف می نماید. کشور سعودی و ایران باهم مشکلات تاریخی و مذهبی دارند همواره و همیشه در رقابت بودند و هستند و سعی می نمایند تا همدیگر را به حاشیه بکشانند. سفر اخیر جنرال دوستم به سعودی بیانگر این می باشد که کشور عربستان سعود و ترکیه میخواهند سیاست های شان را در قبال افغانستان تشریک نمایند و همانطوریکه در کشور های عربی سعودی و ترکیه مشترکا کمپاین ضد ایرانی را راه اندازی نمودند بخصوص در سوریه آشکارا مشاهده میشود که ایران بنا بر سیاست مذهبی اش از نظام مستبد، مردم ستیز و سفاک بشار الاسد حمایت می نماید در حالیکه کشور سعودی و ترکیه در اولین لحظات از قیام مردمی بر ضد نظام بشر الاسد حمایت نمودند، به همین شکل میخواهند کمپاین را در افغانستان نیز بر ضد ایران به راه اندازند. بنا کشور های میزبان همواره سعی می نمایند تا حلقاتی که مورد تائید و حمایت آنها قرار دارد در حیات سیاسی کشور مطرح باشند. بنا میتوان گفت چنین مذاکرات در نفس خود ناقص اند هیات های حزب اسلامی با سفر شان بکابل همواره با همه جوانب و حلقات داخلی دید و باز دید نموده، خواسته های بجا و منطقی حزب اسلامی را به آنها انتقال داده است و آنها را تشویق نموده تا از طرح میثاق نجات ملی حمایت نمایند. حزب اسلامی چه در گذشته و حال نمیخواهد تا جنگ کشور های بیگانه را در افغانستان پیش ببرد و جدا مخالف سیاست های مداخله گرانه بیگانگان در امورات کشوری می باشد. پاکستان، ایران، سعودی، ترکیه، چین، هند، روسیه و جمع کشور های غربی در بیرون از سرحدات افغانستان به تصفیه حساب بپردازند حد اقل افغانان نباید اجازه بدهند که کشور و مردم شان قربانی سیاست کشور های خارجی گردند. کسانیکه حزب اسلامی را متهم می نمایند که برای بدست آوردن قدرت بکابل هیات میفرستد، آنها یا از حالات و شرایط سیاسی کشور شان، منطقه و جهان آگاهی ندارند، بنا شکار تبلیغات حلقات بیرونی شده اند و یا اینکه مغرضانه میخواهند از فضای بحرانی استفاده نمایند و شک و تردید را در قسمت حزب اسلامی ایجاد نمایند. ما به طیف دوم که کتله کوچک را تشکیل میدهد و سیاست شان کینه و دشمنی ورزیدن با حزب اسلامی می باشد کاری ندارید اما به ملت و مردم عزیز خود اطمینان میدهیم که حزب اسلامی سراغ قدرت نیست بلکه میخواهد کشور و مردم خود را از این حالت و شرایط فلاکت بار بر مسیر درست، هدفمند و مصئون هدایت نماید. برای حزب اسلامی از هر چیز بیشتر استقلال، آزادی، هویت دینی و ملی جامعه، و حفظ جان و مصئون ساختن آبرو و ناموس افغانان اولویت دارد و ما خواهان خارج نمودن کشور از بحران و شرایط فلاکتبار بر مسیر و جهت بالا می باشیم و سیاست های حزب اسلامی نیز معطوف بر همین نقاط می باشد.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *