هوا او هوس — برهان الدین سعیدی

 

 

هوا او هوس

 

 

همه با هوا و هوس ساختی

د می با مصالح نه پرداختی

 

مولانا داکتر محمد سعید « سعید افغاني »

 

د هوا او هوس بی جلبه هڅه یو داسی ساري مرض دی چه د مزمن کیدو په حالت کښی اجتماعات تباه کوی.

زمونږ ځوانان، پاخه ، زاړه ، نر او ښځی ټول باید دیته پوره پام ولری چه  د هوا او هوس هڅی له هغی انداری څخه ځان  و ساتی ، کوم چه  د بی نظمي او د جامعی د تباهی موجب کیږي،  له بلی خوا د هوا او هوس بی جلبه حرکت د سړی شخصیت ټیټوي او اکثر خلک د رسوائي سره مخامخ  کوي.

 

وائي :  د یو لوی شخصیت د ګوتی په غمي کی لیکل شوی:

 

«من غلب عقله هواه افتضح» 

 

څوک چه په عقل باندی د هوا او هوس ناوړه تاثیرات غلبه پیدا کړي ، رسواکیږی !!!

 

بلی :  خصوصي رسوائيٍ ، عمومي رسوائي، اجتماعي رسوائي، سیاسي رسوائي ، تاریخي رسوائي ، دینوي رسوائي ، اخروي رسوائی او په زړونو کښی ورڅخه  کرکه او نفرت !!!

 

سعید افغاني

 

۱۲ـ۶ ـ ۱۳۵۴ هجری شمسي ـ کابل

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *