مثل کاری که آنها کردند — انجنیر فضل احمد افغان

 

 

مثل کاری که آنها کردند

 

انجنیر فضل احمد افغان.

 کانادا: 9 جولای 2012م

 

هموطنان گرامی اطلاع دارند که بتاریخ 6 جولای 2012م جناب حامد کرزی بحیث رئیس جمهور دولت اسلامی افغانستان  بیانیه ای را در ختم کانفرانس سرتاسری جوانان افغانستان ایراد فرمودند که اینک من پرگراف سوم آنرا بعد از حصول اطمینان از صحیح بودن آن از چند ویبسایت, ذیلآ بدون کدام کم و کاست به توجه شما میرسانم.

" امریکا امروز قدرت دارد, در امور افغانستان مداخله میکند, ماهم قدرت داشته باشیم, در واشنگتن حکومت میسازیم, حکومت دست نشانده, ما هم بتوانیم در واشنگتن رئیس جمهوری بسازیم که تابع منافع افغانستان باشد, اگر بتوانیم در انتخابات شان مداخله میکنیم که یک دست نشانده خود را بیاوریم, مثل کاری که آنها کردند."

با تذکر مطلب فوق که بیانگر اعتراف جناب حامد کرزی بحیث دست نشانده امریکا میباشد نه نماینده ملت افغان و این موضوع نهایت مهم ثبت تاریخ افغانستان و جهان گردیده سوال من از هموطنانگرانقدر این است که.

– آیا مؤافقات ستراتژیکی را که جناب حامد کرزی با دول مختلف جهان خاصتآ اضلاع متحده امریکا امضاء فرموده اند قانونیت دارد.؟

– آیا مؤافقات اقتصادی, سیاسی, اجتماعی و نظامی را که جناب حامد کرزی با دول مختلف امضاء فرموده اند قانونیت دارد.؟

– آیا ولسی جرگه افغانستان حق دارد که مؤفقات امضاء شده آ قای حامد کرزی را مورد تائید قرار بدهد.؟

بالاخره دانشمندان وطندوست,آینده افغانستان را چطور می بینند؟ و هد ف جناب حامد کرزی از بیان چنین صحبتهای غیر مسؤلانه چیست؟

 با طرح سوالات فوق امید دانشمندان گرانمایه بنابر مسؤلیتهای تاریخی که در قبال مادروطن شان افغانستان عزیز دارند ابراز نظر فرمایند.

و من الله توفیق.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *