نشست هله پتۀ هند،افغانستان وامریکا دردهلی نو، پس از دیدارسه جانبۀ چندروز پيش آقایان — میرعنایت الله آشفته

 

نشست هله پتۀ هند،افغانستان وامریکا دردهلی نو،

پس از دیدارسه جانبۀ چندروز پيش آقایان

 

میرعنایت الله آشفته

 2 مارچ 2013

 

کمرون، زرداری وکرزی در لندن نشان دهندۀ حساسیت سياست های منطقۀ ومنافع متضاد قدرت هاست :

اينكه افغانستان میدان رقابت هندوستان و پاکستان است ، یا لابراتوارقدرت های بازیگر جهان، شاید هم در اثر ندانم کاری سیاست مداران افغانستان و کشورهای همسایه، جغرافیای منطقه با دوام جنگ های فرسایشی به ضرر همه، منجمله به ضرر افغانستان واحد ویک پارچه در تغییر باشد!

جواب این سوالات قبل از همه متوجه مسؤلان دولت و همه سیاسیون کشور میگردد . که تا چه حدی مسؤولیت پذیر اند و تا کدام حد آماده تغییرمثبت در اوضاع به نفع منافع ملى کشور  ميباشند .  پاکستان تقلا كنان از بریتانیا میخواهد که نقش سیاسی هند در کشور افغانستان را محدود نماید و برعکس، هند درباره نقش پاکستان درقبال افغانستان، صرف نظر از داشتن روابط خوب امریکا با  چین و روسیه مصروف تدارک برنامه های تلافی جویانه می باشند. دولت سعودی ، دولت هاى منطقۀ خلیج و دولت  ایران نیز دررقابت سهم قابل ملاحظۀ دارند .

خريدارى طياره هاى جنگى ساخت فرانسه به ارزش ملیارد ها دالر توسط دولت هند و پیشنهاد آقای کمرون برعلاوه  به خرید طیاره هاى كشتاربيشتر انسان ها ، توليد بريتانيا ، برای دولت هندوستان تشویق کننده بود ، که طبعیتاً باعث تشنج بیشتر قدرت های اتومى در منطقه و باعث كشمكش مزيد ميان همسایگان افغانستان میگردد. این همه انکشاف اوضاع درحالى به وقوع می پیوندد که سیاست خارجی اضلاع متحده امریکا با تأسف کاملاً تابع ملاحظات تکتیکی ،  ثلیقه يی و شعارهای مقطعی ونه بلند مدت و استراتيژيك احزاب جمهوری خواه و دیموکرات ، جهت كسب توافق ذهنييت جامعهء امريكا آنهم صرف درظاهرامرقرارگرفته است .

 

هموطنان دردمند وصبور افغان : آیا ادارۀ فاسدآقای کرزی  نقش مؤثرى در زمینه منحیث یک دولت مستقل ،  انجام داده میتواند ؟ آیا اپوزیسیون های برقطار مسلح و درظاهر امربه اصطلاح  دی  دی  آر  شدۀ غیر مسؤول منحيث رقبای به جان هم افتاده ، چگونه آمادگی منطقی برای حفظ وتعادل مناسبات با همسایگان و خروج بخشی ازقوت هاى بيگانه و حفظ ثبات برای مردم و کشور خود دارند ؟ به کدام اطمینان و امنیت انتظار انتخابات شفاف وعادلانه را ميتوانيم داشته باشيم ؟ وچه امكاناتى را برای حفظ  جان ومال هموطنان تدارك ديده اند كه مدعى تدویر انتخابات ، آنهم شفاف هستند ؟ اکثریت خاموش مردم که از دست همە مدعیان قدرت به ستوه آمده اند ، در اين ميان  طالب هاى مسلح یک بار دیگر بدون اعلام مواضح روشن وبرنامۀ متعلق به افغان ها و حفظ کشور مستقلی که همه شهروندان و اقوام کشور در آن خود را سهیم ومصؤن احساس نمایند ، در حضور حامیان بین المللی و سهمداران دیروز و امروزشان  ساعت به ساعت به ارگ ریاست جمهوری نزديكتر ميشوند ! این دم ودستگاه به اصطلاح دولت افغانستان  ، در مجالس پر زرق و برق با بیانات برضد همدیگر وصدور فرامین غیر مسؤولانه ، شعارها و حرف های عوامفریبانۀ ضد غربی ، چه آمادگی براى تأمين صلح وامنيت مردم دارند؟ در اپوزیسیون فرمايشى هم که هرروز شاهد ازدواج های جدید و ائتلاف های همان چند چهرۀ تکراری و فاقد برنامه  هستيم كه از نو ظاهرميشوند و جامعه بطلان ادعاهاى شانرا به كررات شاهد بوده است .

 ناگفته نباید گذاشت تجربۀ یک چراغ سبزدادن دولت فرانسه به همه مدعیان قدرت و امتیازبگیران ،  باداشتن همه مخالفت هاى ظاهرى شان ، به همين تازه گى يك بار ديگر درعملنامۀ سياه شان ثبت و امتحان گردید . به اين معنى که هرآن حاضر به سخيفانه ترين معاملە ها علیه منافع علیای کشورو پامل شدن مجدد حقوق اکثریت خاموش مردم هستند .

به گمان این قلم هدف اصلی سیاست های آقای اوباما اتخاذ تصامیم استراتیژيک نبوده بلکه در تلاش پادرميانى يك خلاص گیر وجلب توجه افکار عامه ميباشد وبس . 

به گونۀ مثال نبود دپلوماسی روشن و شفاف ایالت متحده درقبال دوکشور وابسته و متکی به کمک های نظامی و اقتصادی غرب يعنى پاکستان و افغانستان البته با درجات متفاوت ، در قبال اشتراک بخشی از طالبان خوب یا آمادۀ مذاکره بدون دستور پاکستان كه اگر واقعیت داشته باشد ،  دولت امریکا درتفاهم دوستان ايتلافی خود پس از سال ها متضررساختن وریختن خون بیگناهان افغان ، حاضر به پذیرش این واقعیت گرديد وبه فکر ایجاد دفتر قطر افتاد ، تا در نتیجۀ این تفاهم و اشتراک یک بخشی ازطالبان افغان، در دولت بعدی افغانستان ، با سايرنیروهای رقیب از مجرای شاید بنام انتخابات یا بازهم لویه جرگۀ عنعنوى فرمایشی وسرکاری ونه لویه جرگۀ قانونى ، وارد یک مرحلۀ حساس تاریخی شوند ؛ يعنى پس از خروج بخشی از قطعات خارجی از كشور ، كه با بی باوری و عدم تحرک لازم به مقایسه زمان کوتاهی که باقيمانده ، به بسيار كندى عمل مينمايند . این بدان معناست که باز دولت امریکا و جامعه جهانی، زیر ریش به اصطلاح سازمان بنام ملل متحد مثل انتخابات تقلبى پيشتر، یک بار دیگر مردم افغانستان را در برابر عمل توطئه آمیز نیروهای متخاصم و به کرات آزموده شدۀ وابسته به همسایگان ناعاقبت اندیش ما ، قرار ميدهند .

 

این بی توجهى ها واغماض درحالی صورت می پذیرد که ، دولت پاکستان توسط کارت های دست داشتۀ خود، يعنى طالب هاى  اسیر در زندان ها و جناح حکمتیار ، منحيث وسيلهء امتياز گيرى هاى بيشتر در چانه زنى ها با ايالات متحدۀ امريكا كه در اختيار دارد و از اثر اختلافات درونی سران شورای تاريخ تير شدۀ  نظار ومولود دیگر قومی اش بنام جبهه ملی !؟ در حلقۀ دام   آی-اس-آی   پلۀ ترازو را در امر سنگينى معاملات ميان  هند و پاکستان به نفع  راديكال هاى پاكستانى بيشتر متمايل گرداند كه در كوتاه مدت و دراز مدت به ضرر افغانستان تمام ميشود .

 

مطمئناً هند نمی خواهد افغانستان به عمق استراتيژیک پاکستان تبديل گردد . هند نقش مهم دربازسازی افغانستان بازی نموده و تا اکنون بالغ بر3 1میلیارد دلار به افغانستان کمک نموده است . مشکلی که تا هنوزبرای هندوستان حل ناشده باقيمانده است ، طالبان و هواداران داخلی ودوستان خارجی شان ، نتوانسته اند، اطمینان خاطر براى هند را فراهم سازند که ، فعالیت های کنونی مقاومت مجاهدان افغان مثل ساير نیروهای جهادی افغان محدود به افغانستان بوده واین پسوند جعلی و تحمیلی القاعده را که نیاز زمانی پاکستان با برنامه های افراطی ديگر فرا منطقۀ  سال های 92-96 و در همکاری شرکای دور ونزدیک اش با رژیم طالبان نمودند ، پیوند وپینه کاری داده وبا این اتهام،خاک مقدس افغانستان را توسط  آی اس آی  و عمال خویش میزبان اسامه قلمداد نمودند . نیرو های اسلامی سنتی مجاهدین افغان را، فتنه انگیزانه به تروریزم متهم و برچسپ زدند، که حقیقت نداشته و مقاومت مجاهدان افغان برنامه های خارج از محدوده افغانستان را ندارند . در حالیکه تا هنوز هزاران طالب  افغان درزندان های پاکستان در بد ترین حا لت بسر میبرند ، اما دولت هند کمترین توجه به این مشکل جددی ننموده است .  مع الوصف 33 سال جنگ وبرادر کشی در افغانستان به اصطلاح بی سرپوش، خوشبختانه هیچ عملی تروریستی وتخریبی در جهان از جانب مجاهدین افغان صورت نپذیرفته است . هر جا عمل تروریستی در جهان اتفاق افتیده نتایج تحقیق يك پاكستانى را مسؤول شناخته و نه يك افغان را .  مقاومت مجاهدان مسلح افغان فاقد برنامه های سیاسی جهانی بوده ، متعلق به ملت افغان و درمحدودۀ وطن ماست ،  در دوستی عنعنوی  هندوستان ، افغانستان ، همسایگان و کشور های دور ونزدیک  مشکلی ندارند ، مشروط بر اینکه دوستی با ملت واحد افغانستان باشد و نه بایک گروپ خاص که درپی آن دسیسه ، توطئه و تفرقۀ شمال وجنوب خداناخواسته مطرح شده بتواند .

طالبان پاکستانی که اتباع پاکستان و مولود مدارس پنجابی ها اند ، افراطيون سايرکشور های اسلامی را نیز زیر چتر سازمان جهنمی  آی اس آی  جهت اهداف و مقاصد شوم خود تربیت مینمایند که یقیناً چند افغان مزدور نیز در دام شان اجیر میباشد . اما مقاومت کنونی مجاهدان افغان مثل زمان اشغالگران شوروی ، دلایلی خاص داخلی کشورخود مارا دارد . که برعلاوه احساسات آزادگی و مُتقدات مذهبی، ناشی از بی عدالتی  ، تعرض و تجاوز برحریم خانه های مردم و داخل شدن عساکر اجنبی با مترجمین افغان و ایرانی با سگ های کمکی شان شبانه نوامیس مردم متدین و مسلمان را در دهات و قصبات کشور مورد تلاشی بدنی قرار می دهند .  آزار و بمشکل مواجع ساختن  مردم بی گناه و بی دفاع ما ، بمبارد مان های مکرر و کور بی نتیجه وبی حاصل ، اجراآت ظالمانۀ قومندانان  ومسؤلین فاسد رشوه خوار و غاصب  محلی با روحیه انتقام جویانه که هر پشتون گویا طالب و هر طالب نوکر پاکستانی، تروریست و القاعده میباشد ، با قوت بی 52 و قوای ناتو دُشمن شخصی غاصب بان  و انتقام حسابات نا تصفیۀ گذشته گرفته شد ! این اشتباه مکرر افغان ها  توسط دولت ائتلافی آقای کرزی وافغان های واقعاً خود فروخته و اجیر بیگانه بود که به شیوۀ غلط وغیرمعقول و انتقام جویانۀ تعقیب وپیگردچند طالب شکست خورده دیروز، مردم درد مند وآسیب رسیدۀ رژیم های وابسته به شوروی ها ، رژیم های تنظیمی وطالبی ، یک بار دیگر از انتهای مجبوریت  به دفاع خود دست به مقاومت زدند. مردم مومن، سلحشور و آزادۀ  افغانستان ازجانب بد خواهان متهم اند که افغان ها به زور داخل جنت نخواهند رفت ، ولی در دوستی دوذخ را می پذیرند . 

هند آرزو دارد موانع تجاری که پاکستان برایش ایجاد نموده از سر راه خود بردارد و تماس هایش با افغانستان، آسیای مرکزی، آسیای میانه و فراتر از آن تا روسیه را تأمین نمايد . آگاهان امور سیاسی اقتصادی افغان به این باوراند که شامل بودن افغانستان در همکاریهای اقتصادی منطقه يى میتواند به ثبات سیاسی و ترقی اقتصادی منطقه وجهان کمک نماید. چنانکه برندهۀ قرارداد معدن آهن حاجی گک هند گردید . این انکشافات و روابط در حالی بین هند و افغانستان صورت می پذیرد که در دیدار سه جانبۀ افغانستان ، پاکستان و بریتانیا، یکی ازنتایج حاصله از میزبانی آقایان کمرون با زرداری و کرزی اعلان صلح دستوری ازجانب مقامات ذیربط جنگی بود که ازآغاز، به دیدۀ شک وتردید نگریسته شد. عدم اشتراک و  رد کنفرانس علمای افغانستان توسط علمای پاکستان واتخاذ همچو موقف خود بیانگر خلاف همه ادعاهای مقامات سرکاری و غیر سرکاری پاکستان تلقی گردیده و نتایج این نشست سه جانبه که دزد را گویند دزدی کن وصاحب خانه را گویند هوشیار باش ، درس عبرت برای همه نیروهای سیاسی افغان باید باشد. افغان هابه حکم جبر تاریخ برای تنازع بقای خود وحفظ افغانستان با عزت ، از پستۀ سمتی، قومی، زبانی، تنظیمی و … و فضای ناباوری وعدم اعتماد را که خواسته وناخواسته وهم در اثر دسيسه ها و تبلیغات همین دشمنان مُغرض ومحيل بوجود آورده شده ، بیرون شوند و با پزیرش همدیگر، بدور از تعصب وبلند پروازی ، امتیاز طلبی ، تفوق طلبی ، قوم باورى و … اتفاق نظر  بوجود آورند .

 درپرتواین تصمیم بجاوبه موقع نیروهای متخاصم افغانی کمیتۀ باصلاحیت اجماع افغانی را تشكيل و با همكارى سازمان مللل متحد به یک طرح ملی که از مجرای انتخابات ، یک دولت مشروع و قابل قبول به اکثریت ملت واحد افغانستان به وجود آيد ، به اشتراك افراد مسلکی ومتخصص و غیر تنظیمی متکی واستوار برپایه های قانون اساسی طرف تآئید همه نیرو های سالم کشور تبارز کرده ميتواند.  یقیناً پس از یک توافق اولیه به ضمایم ومراحل بعدی همچو یک اتفاق ملی برنامه های دقيق ومتمم آن نهاييی خواهد گردید. انشأالله !

 

 – برای تدارك زمینۀ عملی این خواست های برحق ملت افغان پیشنهاد مشخص این هموطن شما به دولت امریکا و تیم کاری آقای اوباما و وزیرخارجه ، آقای جان کیری که از تجارب خوب وشناخت کافی در قضیۀ افغانستان پاکستان ونیروهای آزمون شده وبازیگر افغان دارند ، توقع برده میشود که : صلح افغانستان همان گونه که صرف از راه جنگ تأمين شده نميتواند ، به همان شکل از موقف یکجانبه و دید دولت پاکستان نیزبه نتیجۀ مطلوب رسیده نمتواند. کشانیدن نیروهای مقاومت مجاهدان خارج از دایره دولت پاکستان و همسایگان مغرض به میز مذاکره حتمی و یگانه راه حل میباشد.

لهذا از مجرای وزارت امور خارجۀ امریکا با امید تآئید وهمکاری شان این پیشنهاد به شورای امنیت ودرچوکات قوانین ملل متحد با مد نظرداشت نواقص و تجارب منفی از کنفرانس اول بن ، انتخابات گذشتۀ افغانستان، این ملت دردمند و غرق در بیعدالتی را توسط دانشمندان و متخصصان ملی گرای خود افغان و حمایت معنوی و اقتصادی خویش یارى رسانيد .

 – اردو ، پولیس و امنیت ملی افغانستان با قضأ ومحاکم آن همه نهاد های دولت جداً به تطبیق قانون نیاز مند بوده ویک نظارت جدی مردمی با شیوه های معقول ، مدنى و دیموکراتيك ، مطابق شرایط عینی و ذهنی مردم ما و نه کاپی جوامع پیشرفتۀ غربی که مردم با رعایت داوطلبانه آن عادت نموده اند، تحقق یابد.

 – افغانستان منحیث یک کشور مستقل و واحد، عضو سابقه دار ملل متحد ، دوست مطمئن و همکار صمیمی جامعۀ جهانی ، مانند ساير ملل عضو بدون تبعيض رعايت گردد وهیچ کشورحق تعرض نظامی و دهشت افگنى در آن را نداشته باشد .

                                                   توکُل با خداوند " ج "وتکیه به مردم افغانستان ! 

                                                                       پایان

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *