انالله و اناالیه راجعون.—انجنیر فضل احمد افغان

 

انالله و اناالیه راجعون.

 

انجنیر فضل احمد افغان

کانادا:۳۰دسمبر۲۰۱۲م

 

فاضل،دانشمند و مبارز واقعی وشخصیت ملی حناب داکتر عبدالصمد حامد به رضای حق پیوست.

بخاطر دارم در سال ۱۹۶۴م مرحوم مغفور جناب داکتر صاحب عبدالصمد خان حامد رئیس پوهنتون کابل بودند و نظر به پالسی وهدایت مرحوم علیحضرت محمد ظاهر شاه و جناب مرحوم داکتر صاحب یوسف خان صدراعظم حکومت مؤقت برای تطبیق دیموکراسی نوزاد در تلاش بودند که از طریق جوانان مخصوصآ محصلین پوهنتون پروسه وحدت ملی را تبلیغ و از طریق آنها که قشر روشنفکر جامعه را تشکیل میدادند وحدت ملی را در سراسر مادروطن عزیز ما تأمین و تشویق نمایند.

لهذا جناب داکتر صاحب حامد روزهای پنجشنبه را تخصیص دادند که با محصلین پوهنتون کابل در دفتر کار خود ملاقات و در باره دیموکراسی و ضرورت به وحدت ملی برای تطبیق دیموکراسی واقعی صحبت فرمایند. چون من در صنف چهارم فاکولته انجنیری بودم و خوشبختی مادروطن عزیز خود را بجز از وحدت ملی در چیزی دیګری نمیدیدم، شخصآ به دفتر آقای قیسانی رئیس پوهنځی انجنیری رفتم که برای من وسه هم صنف دیګرم وقت ملاقات را با جناب داکتر صاحب حامد بګیرند و سپس من بحیث پشتون و سه برادر دیګر که هزاره،تاجک و ازبک بودند بحضور شان رفتیم که جناب شان با کمال لطف و شفقت ما را پزیرفته و با الطاف و عشق سرشار در باره دیموکراسی و ایجاد وحدت ملی برای رسیدن به هدف نهائی دیموکراسی صحب و ما را تشویق به ایجاد حرکت وحدت ملی در پوهنځی انجنیری و از طریق محصلین در ایام رخصتیهای تابستانی و زمستانی در فامیلها و مناطق شان فرمودند که بالمقابل ما چهار نفر به رسیدن هدف عالی وحدت ملی و دیموکراسی واقعی نیز لبیک ګفته و هرنوع همکاری خود را برای شان وعده دادیم.

همچنان مرحوم جناب داکتر صاحب حامد با مرحوم موسی شفیق که دوست برادر مرحومم عبدالغنی بودند در منزل پدری ما تشریف آورده و من از صحبتهای عالمانه هردو شخصیت دانشمند که برای من درس وطندوستی و عشق بوطن بود نیز مستفید ګردیدم و نیز دوسال قبل از کانادا با جناب شان تلیفونی تماس حاصل نمودم که متأسفانه بیشتر قصه های درد آور دوره زندانشان بود و از جلاوطنی و حالات ناګوار در مادروطنش بسیار رنج میکشید.

الحق که مرحوم داکتر صاحب صمد حامد شخصیت نهایت وطندوست.مبارز،ملی،محبوب القلوب  و دانشمند نهایت ګرانقدر بود و وفات شان ضایعه بزرګ برای افغانستان عزیز ما میباشد، جنت برین جایش و روحش شاد باشد و این ضایعه بزرګ را برای فامیل مرحومی و کشورعزیز ما افغانستان تسلیت عرض میدارم.

آمین یارب العالمین.         

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *