کوتاه سخنی با مسئولین محترم سایت افغان جرمن !! آنلاین !!!! —- ویس ناصری – مدیر مسوول سایت آزمون ملی

 

کوتاه سخنی با مسئولین محترم سایت افغان جرمن !! آنلاین !!!!

 

ویس ناصری – مدیر مسوول سایت آزمون ملی

 

تبصره مختصر :

امروز صبح در سایت ( پورتال ) افغان جرمن ؟؟!!!!!!!!! آنلاین !!!!!!!! خواندم که ایشان نیز با وجود این اسم با مسما ، مبارک وخالص افغانی !!! شان ، با تهاجم فرهنګی و ورود و کاربرد لغات و واژه های ناخالص افغانی در افغانستان عزیز در مبارزه اند ! فاعتبرو یا اولی الابصار

متاسفانه جناب ښاغلی !! ولی احمد نوری و بعضی همکاران ګرامی این سایت که با تهاجم نظامی ، اشغال عسکری ، حاکمیت و فرمانروائی ایالات متحده آمریکا ، ناتو و غرب در افغانستان عزیز و حاکمیت دولت مشروع ! آقای کرزی ، صد در صد موافق اند و مخالفین ومنتقدین این حضور ، اشغال و تجاوز را عملاّ تکفیر مینمایند ، نمیدانند که با درد و دریغ ، همین حضور ( تجاوز و اشغال ناتو و غرب ) ، خود شوربختانه زمینه ساز همه تجاوزات فرهنګی ، اقتصادی ، نظامی ، اجتماعی ، سیاسی ووو … این مهمانان ناخواسته و سایر سلطه جویان منطقوی و همسایګان مان ګردیده است .

در حالیکه تجاوز ظالمانه و فاجعه بار اتحاد شوروی وقت در دهه هشتاد میلادی بر افغانستان عزیز و ملت مسلمان ، شریف و مظلوم مان ، بنیانګذار و عامل اصلی و اساسی همه تجاوزات فاجعه بار و مصیبت زا ی بعدی در این سرزمین ګردید ، اشغال و تجاوز زورګویانه و مغرورانه ایالات متحده آمریکا و ناتو بر افغانستان ، متاسفانه تداوم آن مصیبت و فاجعه میباشد .

دیروز افغانستان زیر نام کمونیزم مورد تجاوز قرار ګرفت و امروز به بهانه و زیر نام « دیموکراسی ، حقوق بشر و غیره » مورد اشغال و تجاوز قرار دارد .

در کشوریکه رئیس دولتش و نظام و حکومتش دست نشانده بیګانه باشد ، در کشوریکه دالر ، یورو ، کلدار و تومان بیشتر ، با اعتبار تر و پرقدرت تر از واحد پولی کشور یعنی افغانی در معاملات تجارتی و داد و ستد بازار مورد استفاده اشغالګران ناتوئی ، دونر های خارجی حاکم بر این وطن و خلاصه خاص و عام مردم قرار داشته باشد ، نالیدن از تهاجم فرهنګی بسیار عجیب میباشد .

سِرشګ از رُخم پاک کردن چه حاصل ؟

علاجی بِکُن کز دلم خون نیاید

با تقدیم حُرمت و ارادت

ویس ناصری – مدیر مسوول سایت آزمون ملی

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *