نامۀ سرگشاده به رئیس جمهور کشور مردم هرات والی شئونست و تفرقه انداز شما را نمی خواهند — احمد عارفی

 

نامۀ سرگشاده به رئیس جمهور کشور

مردم هرات والی شئونست و تفرقه انداز شما را نمی خواهند

 

به قلم : احمد عارفی

 

هرات به عنوان یکی از شهر های باستانی، فرهنگی و استراتیژیک افغانستان در طول تاریخ نتوانسته است که از ستم حکام قلدر و ستمگر در امان بماند و هر وقتیکه مردم این دیار بپا خاسته اند تا قدمی را به جلو بگذارند، وحدت و آرزو های شان شکار توطئه های مختلفی گردیده که در نتیجۀ آن حرکت های برحق و ترقی خواهانه آنها یا به رکود مواجه گردیده و یا اینکه به سقوط کشانیده شده است.

این یک واقعیت انکار ناپذیری می باشد که مردم هرات در طول تاریخ چانس آنرا نیافته اند تا خود در تعیین سرنوشت و تحقق آرزو های خود نقش لازم را ایفا نموده بتوانند و این مسئله از زمان انگلیس ها تا زمان روسها و از دوران حکومت طالبان تا زمان شما که بوق و کرنای عدالت پسندی حکومت تان گوش زمین و زمان را کر کرده است ادامه دارد یعنی هراتیان همواره مورد ظلم و ستم قرار گرفته اند ، حقوق شان پایمال گردیده و ثمرۀ زحمت ، ایثار و تلاش آنها به جیب اربابان قدرت ریخته شده است.

جناب رئیس جمهور!

اگر امروز فساد درهرات بیداد میکند ، اگر امروز در هرات امنیتی وجود ندارد ، اگر امروز اختطاف جگرگوشه گان مردم هرات به بزرگترین مصیبتی مبدل گردیده و فرزندان شان تکه تکه و پارچه پارچه  در میان بوجی ها برای شان تحویل داده میشوند، اگر امروز مردم هرات از دست دزدان چراغ بدست مورد حمایت حکومت شما در هوای سرد زمستان بر فراز بام های خانه های خود شبانه به پهره می پردازند، اگر امروز مردم در جوار پسته های امنیتی شما چپاول و کشته  میشوند، اگر امروز مردم هرات از بیکاری به تظاهرات می پردازند، اگر امروز هیچ کاری بدون پرداخت رشوت در ادارات حکومت شما اجرا نمی شود، اگر امروز اعتیاد در هرات به اوج خود رسیده، اگر امروز هرات به لانه جاسوسی کشور های همسایه مبدل گردیده و ترکیب جمعیتی آن به نفع دشمنان دیرینه مردم افغانستان تغیر خورده است، اگر امروز سرمایه ها از هرات در حال فرار میباشند، اگر امروز تولیدات هرات به نفع صادرات کشور های همسایه صدمه می بیند، اگر امروز هرات از پیشرفت به سوی ترقی و تعالی باز ایستاده است و پروژه های اساسی و زیر بنائی آن متوقف گردیده و در یک کلام اگر امروز هرات از اوج عزت به حضیض ذلت کشانیده شده است مردم هرات شما را مسئول میدانند چون وقتی به تحلیل هر یکی از مصیبت های ذکر شده می پردازند در عقب آنها بصورت مستقیم و یا غیر مستقیم نقش پای یاران شما را مشاهده مینمایند و اگر شما را بخاطر حمایت از چنین افرادی مسئول اصلی حوادث هرات قلمداد نمایند آنها را ملامت کرده نمی توانیم، چون این یاران کینه توز و مشاورین مغرض شما بودند که با سوء استفاده از اعتماد شما نماد عزت ، صلح و سازندگی هرات را مورد حمله قرار دادند تا امواج خروشان صلح و سازندگی در هرات از تلاطم و حرکت باز بایستد و این شما بودید که به گفته آقای امرالله صالح با جمعی از شئونست های هرات دشمن تا پاسی از  نیمه های شب را در ارگ ریاست جمهوری می نشستید و بجای پلان بهبودی هرات و بهروزی مردم آن پلان نابودی هرات و سیه روزی مردم آن را بروی میز خود میگذاشتید.

بلی این شما بودید که به خاطر ایجاد اختلاف در هرات به یکی لقب شیخ الحدیث میدادید و دیگری را موظف می ساختید تا شورای به اصطلاح دفاع از مرکز را بوجود بیاورد و در بدل امتیازاتی از جانب شما به تضعیف هرات و توطئه بر علیه رهبری آن به پردازند در حالیکه رهبری و مردم هرات  به بزرگترین استقبالی از شما در سطح افغانستان پرداخته بودند و هیچ مشکلی هم با شما و یا مرکز کشور نداشتند. بلی این یاران شما بودند که فرزند ارشد اسماعیل خان را در هرات به قتل رسانیدند و این شما بودید که نائب زاده را جهت استماع پروسه قتل فرزند ارشد اسماعیل خان به قصر ریاست جمهوری دعوت کردید و بعوض اینکه وی را به محاکمه بکشانید بعد از شنیدن پروسۀ قتل میرویس صادق وی را با ابراز تشکر از معلومات ارائه شده رخصت نمودید ، این شما بودید که ملیشیای شیندند را بخاطر ایجاد ناامنی و قتل و قتال مردم هرات تشجیع و حمایت و هدایت کردید، این شما بودید که روند سریع باز سازی در هرات را متوقف کردید و این شما بودید که با گماشتن افراد بی شخصیت ، بی کفایت، چپاولگر و مزدور بیگانه بحیث مسئولین امور این ولایت – هرات را از مسیر سالم صلح و سازنده گی منحرف و در مسیر قهقرائی امروز آن قرار دادید.

خلاصه اگر امروز  ناامنی ، قتل، فساد، رشوت، خود سوزی، بیکاری و بی بند و باری  در شهری که شما شهر انصاری و شهر اسماعیل خان خوانده بودید بیداد میکند مقصر اصلی آن شما هستید چون وضعیت درد آور و نا بسامان امروزی ارمغان گماشتگان بی کفایت ، بی درایت، توطئه گر و تفرقه انداز شما است که نه از حکومت داری چیزی می فهمیدند و نه هم از مردم و محیط این ولایت درک و شناخت درستی داشته اند.

بلی جناب رئیس جمهور! داود شاه صبا والی پاپلزائی شما آخرین مهرۀ بی کفایت شما میباشد که هرات را به علت قوم پرستی، شهرت طلبی و  بی دانشی اش در امر اداره و  جامعه شناسی به پرتگاه سقوط قرار داده است. درست است که بنا به دلایلی مورد اعتماد جناب شما قرار دارد اما هراتیانی که در انتخابات ریاست جمهوری برای شما رای داده بودند انتظار آن را نداشتند تا افراد ناشایستۀ مانند داود صبا را بر سرنوشت آنها مسلط نمائید.

این شخص مورد اعتماد شما که تلویزیون هرات را به تشهیر خود اختصاص داده، هراتیان را به اقوام مختلف تقسیم نموده، با مامورین هرات از جمله شاروال محترم این شهر که روزگاری از برکت زحمات شبانه روزی اش هرات در جمله هزار شهر پاک جهان قرار گرفته بود و این امتیازی برای دولت شما محسوب میگردید درگیر گردیده و صلاحیت کاری و مالی او را محدود نموده است.  والی شما در امور شورای ولایتی مداخله میکند و با دادن وعده و وعید های مبنی بر تقرر اقارب بعضی از اعضای شورای ولایتی  بحیث ولسوالان و قوماندانان امنیه در ولسوالی های هرات بر آنان فشار می آورد تا فرد دلخواه او در راس شورای ولایتی قرار بگیرد. او از ماریا بشیر خارنوال هرات در جهت تخویف بعضی از اعضای شوری ولایتی که گویا مشکلات جنائی دارند استفاده ابزاری مینماید تا به کاندید مورد نظر او در شورای ولایتی رای داده شود. او نسبت به جهاد قهرمانانه مردم افغانستان خصومت نشان میدهد در حالیکه در جلسات خصوصی و شبانه خود با عده از مجاهدین آنها را از همۀ مردم مستحق تر قلمداد مینماید و بالاخر او هیچ پلان و موثریتی برای بیرون رفتن از بحران اختطاف و نا امنی و مشکلات اقتصادی و اجتماعی مردم ما ندارد.

به جرئت میتوان گفت که بزرگترین دست آورد داود صبا به ایجاد حلقه کوچکی از افراد استفاده جو یا اسلام دشمن ارتباط میگیرد که در فیس بوک و شماری از رسانه ها ایجاد نموده است تا با نام های مختلف از او به توصیف به پردازند  و او را شخصتی مدبر ، دانشمند و دارای برنامه معرفی نمایند که گویا زحمات و کار های او در حدود بیست سال بعد نتیجه میدهد. از مرکز هم آقای اسپنتا بعلت مشترکات ایدیولوژیک خود برایش کمپاین مینماید و در زمانیکه مردم هرات در چنگ اختطاف گران قرار دارند و یا اینکه بوجی های اجساد قطعه قطعه شده  مردم در کنار جاده ها گذاشته میشود به نحو خیلی بیشرمانۀ زمینه سازی مینماید تا بخاطر پرده انداختن بر روی بی کفایتی های داود صبا از مجلس سنا برایش لوح تقدیر بگیرد که در واقع این لوح تقدیر سندی از بی کفایتی و بی خبری دولت شما بوده و چیزی به جز از اهانت به مردم شریف هرات تلقی شده نمی تواند.

جناب رئیس جمهور ! هر کسی میتواند تا به روی قطعۀ کاغذی بنویسد که گویا افغانستان را تا بیست سال دیگر از پاریس و توکیو و لندن و وا شنگتن هم جلو تر خواهم برد اما این وعده های میان خالی و حرف های که ضمانت اجرائی ندارد مشکل ما را برطرف کرده نمی تواند. ما به بیست سال بعد کاری نداریم. ما امسال یعنی همین امسال امنیت میخواهیم، ما منتظر توجه دولت به وضعیت بد معیشتی خود میباشیم،  ما همین امسال کار میخواهیم تا به تامین نفقه خانواده های خود پرداخته بتوانیم، فرزندان ما اختطاف و تکه تکه میشوند ما امنیت میخواهیم، ما باید در این شب های سرد زمستان بر فراز بام خانه های خود پهره نمائیم چون پولیس شما بی کفایت و یا شریک دزد است، اعتیاد جوانان شهر ما را به نابودی کشانیده است، ما به حرف های بیهودۀ که این والی به اصطلاح شیک پوش شما نشخوار میکند نیازی نداریم و حرف های او درد های ما را دوا کرده نمی تواند.  ما از جناب شما آرزو مندیم تا لطف نموده و از روی دلسوزی او را به کابل و یا جای دیگری بفرستید تا فروشنده های لباس از آن بعنوان یک مانکن در ویترین های خود استفاده نمایند چون کار دیگری از او ساخته نیست.

جناب رئیس جمهور! آیا شخص شما طرفدار ایجاد تفرقه های قومی هستید؟ آیا شخص شما طرفدار فساد اداری و قلدری با مامورین دولت و مردم هستید؟ آیا شخص شما با جهاد افغانستان دشمنی دارید ؟ آیا شخص شما علاقمند رشد اندیشه های ضد اسلامی و وارداتی در کشور میباشید؟   آیا شخص شما طرفدار گسترش نا امنی ها و اختطاف ها هستید؟ آیا شخص شما تحمل اختطاف و قطعه قطعه شدن فرزند دلبند خود میرویس را دارید؟ آیا شخص شما طرفدار سقوط اقتصادی هرات میباشید؟ آیا شخص شما علاقمند اعتیاد روز افزون جوانان هرات به مواد مخدر میباشید؟ آیا شخص شما طرفدار گسترش فساد اخلاقی و بی بند و باری در میان جامعه ما می باشید؟ آیا شخص شما طرفدار فقر و بیکاری و بی برنامه گی مردم ما میباشید؟ آیا جناب شما نسبت به عمل  به حرافی بیشتر باور دارید؟ آیا شخص شما میخواهید که هرات به لانۀ جاسوسی کشور های همسایه مبدل شده باشد که هرگز چنین نخواهد بود و اگر واقعاً چنین نیست مردم هرات والی بی کفایت و قوم پرست شما را نمی خواهند و امیدواریم که شر او را از سر ما کم نمائید.

 اگر خیلی از وی راضی هستید چند روزی هم وی را به قندهار بفرستید تا پروژه های در حال اجرا و در حال توسعۀ شاروال آن ولایت را نیز فلج نموده، امنیت نیم بند آن سامان را به نا امنی و اختطاف گری مبدل نماید و مردم آن دیار هم به خاطر فساد و بیکاری به تظاهرات بر علیه دولت شما آغاز نمایند.

ما کسی را که در فساد اداری و رشوت دست دارد و قوم گرائی را در هرات به اوج آن رسانیده است و در ضمن انگیزه و استعداد کاری هم ندارد و مرض شهرت طلبی اش نیز شهرما را به هرج و مرج کشانیده است نمی خواهیم . آخر آیا در این نظام به اصطلاح مردم سالار شما کوچکترین حقی هم به مردم داده میشود تا خواسته های آن ها تحقق پیدا نماید و یا اینکه از نظر شما مردم همان تیم کاری شما و افرادی از قبیل لودین و اسپنتا میباشند که با وجود نداشتن جای در میان مردم و دشمنی با عقاید مردم همواره باید به حرف ها و دیکته های آنها گوش فرا داده شود. اگر نظام مردم سالار به چنین حکومتی اطلاق میشود پس باید مردم ما کوله بار خود را به بندند و مانند دوران روسها و نوکران شان ترک وطن و هجرت اجباری را آغاز نمایند چون در میان مشاورین فعلی شما با مشاورین تره کی و امین و ببرک و نجیب فرق خاصی دیده نمیشود.

جناب رئیس جمهور! در ولایت هرات و حومه آن حدود سه ملیون نفر زنده گی میکنند که همه اتباع مساوی الحقوق جمهوری اسلامی افغانستان به حساب می آیند اما ارتباط و مشوره شما با افراد بیدینی مانند اسپنتا و یا افرادی که مانند لودین دچار تکلیف روانی میباشند و به هیچ وجهی از مردم ما نماینده گی کرده نمی توانند  دوستان تان را مبهوت و متحیر نموده است چون فکر میکنند که گویا از نظر شما بقیه مردم این دیار بحیث انسان شمرده نمی شوند.  اسپنتا نباید با حرافی برای سه ملیون انسانی که در طی سی سال گذشته در کنار شان نبوده و از درد و رنج شان خبری ندارد تعیین تکلیف نماید و لودین را هم کسی به حیث نمایندۀ هرات تعیین نکرده است تا این فرد روانی در مورد هرات و شخصیت های آن ابراز نظر نماید بهتر است این دیوانۀ خود را در داخل کاخ ریاست جمهوری زنجیر نموده و از این بیشتر نگذارید که از او در جهت اهانت و تخریب هرات و هراتیان استفاده صورت بگیرد. شما تجربه تلخ تره کی و امین را در گوش دادن به افراد مغرض و نادان تکرار نکنید تا چنان حالتی ایجاد نشود که  یک بار دیگر مردم هرات درست همانند 24 حوت سال 1357 به خیابان ها بریزند و همۀ مسایلی که بوسیله یک عده از افراد مغرض در ذهن شما جا داده شده برعکس و غلط ثابت شود.

بناءً خیلی احترامانه به حضور مبارک شما پیشنهاد مینمائیم که بخاطر دلسوزی به مردم هرات ، بخاطر امنیت بهتر، بخاطر شگوفائی اقتصادی ، بخاطر نجات مردم از شر دزدان و اختطاف گران و در یک کلام به خاطر خداوند متعال(ج) شر این والی فاسد، بی کفایت، خود خواه و شریر را از سر مردم ما کم نمائید و کسی را به این منصب بگمارید که از مقبولیت مردم و درایت و کفایت لازم برخوردار باشد تا بتواند در دگرگونی اوضاع نابسامان کنونی نقش موثر تری را ایفا نماید نه اینکه سرنوشت مردم ما را از دست یک بلا  گرفته و به دست بلای دیگری تحویل نمائید. باشد تا مردم ما با وجود کم لطفی ها و رنج های فراوان ده ساله دوران ریاست جمهوری شما حد اقل برای یک سال باقیمانده حکومت شما هم که شده باشد نفس براحتی کشیده بتوانند و بعد از انتخابات آینده خاطرات خوشی از شما در اذهان مردم باقی بماند. و ما علینا الا البلاغ

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *