داستان مصور از تراژدیها در ګلباغ نیاکان —انجنیر فضل احمد افغان

 

داستان مصور از تراژدیها در ګلباغ نیاکان

 

انجنیر فضل احمد افغان

 

 

 

من هیچ ګفتنی دیګری ندارم امید وطنداران عزیز از دیدن تصاویر فوق و دسایس دشمنان و غلامانشان که مبین تراژیدیها در طول ۲۴۱سال ګذشته میباشد درس عبرت و پنده ګرفته مادروطن عزیز خود افغانستان را که یک پارچه کوچک از ګلباغ نیاکان میباشد و فعلآ غرق خون است بنابر وظیفه ملی،اسلامی،اخلاقی و وجدانی…

 

برای ورود به اصل مطلب لطفا بر اینجا ویا بروی عکس کلیک کنید.

 

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *