راوا شاخه ء از آی.اس.آی یا حزب مردمی؟

 

راوا شاخه ء از آی.اس.آی یا حزب مردمی؟

 

دولت جمهوری اسلامی افغانستان که بعد از انتخابات آزاد ، سری و غیر مستقیم توسط مردم مسلمان و سلحشور افغان بمیان آمد ، آزادیهای را برای مردم این کشور به ارمغان آورد که در حقیقت این نیاز مردم و جامعه ما در این عصر میباشد . چنانچه بعد از سقوط رژیم سیاه و زبون طالبان ، آزادی بیان ، رسانه ها ، ایجاد تلوزیونهای ملی و سکتور خصوصی ، از سرگیری مکاتب توسط دختران ، آزادی تجارب برای زنان ، آزادی مشارکت در امور سیاسی کشور و صدها موارد دیگر که میتواند ضمن مثال از آنها یاد نمود . بیانگر تحول جدید و دولت مبتنی بر ارزش های اصول دمکراسی است . این موضوع کاملاً محسوس و ملموس است که ایجاد احزاب سیاسی بدون توسل به نظامی گرایی ، قوم گرایی … نیز از جمله آزادی های اند که نه تنها توسط مردم بلکه توسط دولت و قانون ، مشروع گردانیده شده و بر ایشان به منظور داشتن پالسی مشخص و به نفع منافع ملی قانون تحت عنوان ( قانون احزاب سیاسی ) ترتیب و نافذ گردانیده شده تا مطابق به این قانون و اصول و اساسات دموکراسی حتی زمام امور سیاست کشور را بدست گیرند .

باید گفت که تمامی احزاب سیاسی که مطابق این قانون ( قانون احزاب سیاسی ) تاسیس میگردند و یا هم گردانیده اند ، مراجع تمویل کننده ، نداشتن اهداف مغرضانه و … همه باید تصریح شده و کاملاً واضح باشد ، که این خود میرساند با در نظرداشت همین موضوعات ، وزارت عدلیه جمهوری اسلامی افغانستان، احزاب را ثبت و راجستر نموده و مجوز قانونی برای فعالیت شان صادر مینماید؛ اما برعکس اگر دیده شود که فعالیت این احزاب ضد منافع ملی و غیر اسلامی و یا بصورت عموم مغرضانه می باشد، پس معلوم است که دیگر جای برای فعالیت همچنین حزب و یا احزاب درین سرزمین نخواهند بود. که درین مورد نه تنها دولت جمهوری اسلامی افغانستان بلکه مردم هم نه خواهند گذاشت تا فعالیت این چنین احزاب و بر منافع این کشور حمله ور شده آنرا خدشه دار سازند چانچه درین میان میتوان ازحزب منحرف، غیر اسلامی، مغرض و نوکر سازمان استخباراتی (آی اس آی)، حزب انقلابی زنان افغانستان (راوا) نام برد.

این حزب منحرف که به استناد سایت انترنتی خویش از سال (1356) بدینسو فعالیت غیر قانونی دارد، درحقیقت سازمان ایست که با داشتن نقاب افغانیت و اسلامیت و سردادن نوایی از عشق و علاقمندی بوطن و مردم و سردادن شعار آزادی، دموکراسی … خواسته و میخواهد مردم ما را یکبار دیگر به قهقرایی بدبختی و خانمانسوزی بکشاند و بازهم اهداف شوم (آی اس آی) و اعضای فاسد آنرا درین مرز و بوم پیاده کرده، ظلم و استبداد را بر مردم ما راوا دارد.

چنانچه اگر به نشرات این سازمان مفسد رجوع کنیم خواهیم دریافت که اعضای آن از کجا بوده و چه میخواهند، ایشان نه تنها بوطن علاقمندیی ندارند بلکه همواره در تلاش بوده اند تا رهبران جهادی، شخصیت ها با نفوذ، دولت منتخب و جمله کسانیکه با حاکمیت قانون و نظام با ثبات باور دارند، هتک حرمت نموده و نه تنها این، بلکه بدون توجه به ارزشهای ملی افغانستان حتی به قهرمان ملی کشور شهید احمد شاه مسعود سردار مقاومت ملی مرد این کشور از طریق نشر، پخش و طبع اعلانات و نشرات نا مؤثق و دروغین توهین می نمایند.

البته باید متذکر گردید که اعضای این سازمان که پس منظر بیشترین شانرا فحشاء و فساد اخلاقی و نوکری آی اس آی تشکیل میدهد بداخل پارلمان نیز راه یافته بودند؛ من منحیث یک افغان نمیخواهم حتی با ذکر اسمای این اشخاص منفور و حقیر، خود را حقیر سازم و میخواهم منحیث یک شهروند افغانستان به مردم خود این پیام را برسانم که تبلیغات همچنین اشخاص را هرگز گوش فرا ندهند. اینها کسانی اند که غیر مستقیم در تباهی افغانستان دست داشته اند و هنوز هم میخواهند اذهان عامه را مکدر ساخته و نفرت و انزجار شانرا نسبت به آنعده از افرادیکه عمر خود ها را صرف جهاد و مقاومت کردند برانگیزند.

باید گفت اعضای این سازمان از خود راضیانی اند که اهداف شان حتی برای خود شان مرموز و نامرئی است، از یکطرف حکومات قبل از دولت اسلامی افغانستان را مزودر میدانند، از جانب دیگر مجاهدین را توهین میکنند، از یکسو طالبان افراطی را حقیر میدانند و بلاخره از سوی دیگر دولت فعلی افغانستان را که بر بنیاد و اصول دموکراسی استوار است نمی پذیرند.

پس این خود نشان میدهد که ایشان خود خواه اند و تنها خود ها را قبول دارند و بس!

بنابرین از مردم خود میخواهم که دیگر گول راوا و سایر احزاب مانند آنرا نخورده و نگذارند که آی اس آی با ایجاد و تمویل این چنین سازمانهای وابسته به خود اوضاع را در کشور ما متشنج ساخته و همواره فضای بی اعتمادی را در میان ملت و دولت خلاصه همه اقشار جامه را ایجاد نمایند؛ و این بر مردم ماست که هیچ گاه گول تبلیغات بی پایه دشمنان خود را که راوا یا هر حزب ساخته آی اس آی باشد نخورده و صرف به خدا و بر خودشان اعتماد نمایند.

با احترام

"وفایی"

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *