زاویه کشور ها جهان بسوی قبله شریفه —امین الدین سعیدی

 

زاویه کشور ها جهان بسوی قبله شریفه

 

الحاج امین الدین  سعیدی – سعید افغانی


هیچ مکانی در دنیا، مانند کعبه، این چنین مورد توجه، علاقه، احترام و تکریم عالم بشریت قرار نگرفته است. مسلمانان درسراسر جهان، روزی پنج  بار  رو به کعبه، این مکان مقدس نموده  ونماز می گزارند، سر تعظیم خم کرده، پیشانی بر خاک می نهند و تمام آرزویشان  زندگی اش این است که  روزی برسد تا به زیارت بیت الله و مراسم
حج و عمره، به دیدار کعبه بروند و خدا را عبادت کنند وچمش اش به دیدار بیت الله مشرف گردد
.

 

دوستان محترم !
کعبه دارای 4 رکن میباشد که بترتیب عبارتند از:
1-    رکن الاسود (رکن سیاه):
این رکن به علت به این نام مسمی گردیده که که سنگ حجر الاسود درهمین رکن قرار دارد ،این  نزدیکترین قسمت کعبه است که به دروازه کعبه قرار دارد .

حجاج اغاز طواف خویش را از همین رکن آغاز مینمایند .ناگفته نباید گذاشت این رکن را بنام  رکن « شرقی»  نیز مسمی مینمایند
2-    رکن عراقی:
علت نامگذاری این رکن کعبه به رکن عراقی به دلیل است که این رکن به سمت عراق موقعیت دارد . وناگفته نباید گذاشت که در وازه کعبه بین رکن عراقی ورکن حجر الاسود  قرار گرفته است ، قابل تذکر است که : رکن عراقی بنام  رکن « شمالی»  نیز یاد میشود چرا که  این به سمت شمال قرارگرفته است .

3-    رکن شامی:
این رکن به علت بدین نام مسمی شده است که : به سمت شام و مغرب قرار گرفته  است ، و بین این رکن و رکن عراقی « حجر اسماعیل»  قرار گرفته شده، و به آن رکن « غربی»  نیز میگویند.

4-    رکن یمانی:
به علت بدین نام مسمی شده است ، به علتی که  به طرف یمن قرار گرفته شده.

خواننده محترم !
در تصویر هذا قبله کشور های جهان در زوایای مختلف خانه کعبه ترسیم گردیده است ، ولی ما دراینجا صرف از  کشورهای نام میبریم که قبله شان در زاویه خط  مستقیم حجر الاسود خانه کعبه قرار دارد .
این کشور ها عبارتند از :
قطر
امارت
بحرین
پاکستان
افغانستان
تاجکستان
چین منگولیا
وکشور کوریا

خواهر وبرار  مسلمان !
 این فضل ومرحمت که پروردگار با عظمت بر کشور نموده که قبله کشور ما دقیق در زاویه حجر الاسود خانه کعبه
قرار گرفته خداوند به توفیق نصیب نماید که : طاعت وعبادت خویش با تمام  اخلاص  وبا نیت پاک بسوی کعبه وحجر الاسود این سنگ آسمانی وجنتی  بعمل اریم . پروردگار با عظمت طاعت وعبادت مارا به دربار خویش قبول فرما ید. امین یا رب العالمین
الحاج امین الدین  سعیدی – سعید افغانی

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *