واقعا ترکیه ارزش رهبری جهان اسلام را دارد! — ادارۀ صدای افغان

 

واقعا ترکیه ارزش رهبری جهان اسلام را دارد!

سبحان الله، با دفاع از مسلمانان و مواقف دلیرانه در حوادث اخیر جهان، ترکیه ثابت نمود که یکبار دیگر ارزش رهبری جهان اسلام را از آن خود نموده است.

اینک با کلیک کردن بر لینک زیر، صحنه یی از همدردی و کمک رسانی وزیر خارجۀ ترکیه و خانمش را به مسلمانان مظلوم میانمار تماشا کنید و مؤفقیت مزید شان را از خداوند بزرگ استدعاء نمایید:
http://www.yanabi.com/index.php?%2Ftopic%2F426501-turkey-once-again-leading-the-islamic-world-foreign-minister-inburma%2F

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *