اعلامیه کمسیون صلح و آزادی برای افغانستان — شغنان احدزاده

 

اعلامیه کمسیون صلح و آزادی برای افغانستان

 

 شغنان احدزاده

 

کمسیون صلح و آزادی افغانستان از انتشار لیست پنج هزار نفري قربانیان نظام  کمونیست توسط حکومت هالیند حسن استقبال میکند . این اقدام گام اولی است در جهت تآمین عدالت وصلح که باید با اقدامات بعدی ذیل اکمال و پیگیری شود:

۱ .  انتشار لیست کامل کمسیون حقوق بشر افغانستان زیر عنوان عدالت انتقالی .

۲ . اعلان تعلیق استفاده از حقوق مدنی شاملین لیست از جمله شمولیت در انتخابات توسط فرمان تقنینی  تا کسب برانت از محکمه ذیصلاح داخلی یا خارجی .

۳ . به دلیل فقدان زمینه مساعد در افغانستان ، آنطوریکه در قضایای مشابه در سطح بین المللی معمول است  (یوگوسلاویای سابق ، سودان ، سومالی وغیره ) ، تشکیل یک محکمه موقتی ( ادهوک ) در بیرون افغانستان (ترجیحآ در هالیند ) بکمک شورای امنیت موسسه ملل متحد .

۴ . تشکیل یک حکومت اضطراری موقتی به قصد تدارک زمینه سپردن متهمین به مراجع قضایی بین المللی و نهایتآ برگزاری بی غل و غش انتخابات  آینده .

در افغانستان بزرگترین مانع در تطبیق عدالت موضع جانب دارانه ائتلاف نظامی بین المللی به سروالی امریکا از متهمین جنایات است . این متهمین شرکای قابل اعتماد ادامه جنگ و افزار  استمرار مداخله خارجی به حساب می آیند .

فقط با تشکیل یک حکومت موقتی مورد تآئید مقاومت مسلح میتوان منافع افغانستان را در هم آهنگی با منافع ائتلاف نظامی  بین المللی قرار داد و ازان به نفع  صلح ، ثبات سیاسی و عدالت استفاده کرد

 

کمسیون صلح و آزادی برای افغانستان.20.09.2013

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *