لست کامل شهداء گمنام سالهای 1357 و 1358 — سلیمان شاه صوفی زاده

 

لست کامل شهداء گمنامیکه در سالهای  1357 و 1358 بدست کمونستهای خون آشام، مظلومانه به شهادت رسیده اند.

 

سلیمان شاه صوفی زاده

 

درین لست فقط اسماء تقریبا 5000 شهید که توسط رژیم مزدور و منفور کمونیستی به جرم های ضد انقلاب، اخوانی، اشرار، شعله یی، طرفدار خمینی و … مظلومانه به شهادت رسیده اند و از طرف مقامات رسمی راجستر گردیده اند، ثبت می باشد.

اینکه صدها هزار هموطن مارا به شکل غیر رسمی و بدون درج اسماء شان در کابل و ولایات دیگر به شهادت رسانیدند و یا در یک روز 24000 هزار هموطن مظلوم مارا در هرات نیست و نابود کردند، و یا به همین منوال در بمباردمان ها و جنگ های رویا روی چه تعداد مجاهدین و مدافعین دین و ناموس این خاک و بوم را به شهادت رسانیدند، خداوند علیم و خبیر بهتر میداند، ولی این لست فقط به مثابه مشت نمونۀ خروار، نمایندگی از جنایات بی مثال و بی حد و حصر کمونستان اوباش و مزدوران روس  (شوروی بزرگ!!!) میکند که فعلا قبله عوض کرده اند و نوکری بادران جدید امریکایی و غربی  را که اکثریت همین شهداء را به جرم وابستگی به آنها متهم نموده و نابود کردند آغاز نموده اند.

 

برای دانستن چگونگی دریافت این لست، لطفا بر بخش های زیر کلیک کنید و اصل موضوع را از اوراق منتشره توسط وزارت عدلیۀ هالند که افشاء این لست نتیجۀ تحقیقات دو سه سالۀ آنها می باشد، دریافت نمایید:

 

بخش اول

بخش دوم

بخش سوم

 

برای دریافت و داونلود لست کامل شهداء به شکل فایل پی دی اف به کمپیوتر های تان ، لطفا بر لینک های زیر کلیک کنید:

 

لست کامل شهداء به زبان دری

لست کامل شهداء به زبان انگلسیس

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *