عـیـــد قربان — سرمقاله

 

عـیـــد قربان

 

از برجستگی های زندگی مردمان در کشور های مختلف یکی هم چشم براه بودنشان به امدن روزهایی است که انرا نسبت بروزهای عادی در زندگی شان خجسته تر دانسته به آن اهمیت خاصی میدهند. این اهمیت  روی اسباب و یا عللی است که اینروزها  را از بقیه روز های زندگی  نمود دار  ساخته  و به آن رنگ خاصی میدهند.

 

در کشور های اسلامی عید قربان در کنار عید روزه  از روزهایی است که هر مسلمان بقدوم آن چشم براه بوده ، با اشتیاق و علاقۀ خاصی برایش آمادگی میگیرند.

درین روز مسلمانان ازخوشی و خرمی بهره میبرند، هرکس بتوان خود به آن رنگ بهتر و نمایش روشنتر میدهد. از خوراک و لباس بدن تا زیب و زینت خانه بشکلی تغییر میابد. دید و بازدیدها افزون میگردد و…و بعد از سه روز هرچه دوباره بحالت عادی و نورمالش برمیگردد و به اصطلاح عید سپری  میشود.

 

ایا همه هدف عید فقط در همین بود یا چیز های دیگری هم است؟

 

عید در پهلوی آن مظاهری که در بالا ذکر شد  مفاهیم و مقاصد دیگری هم دارد: مقاصد انسانی، اجتماعی، مادی و معنوی که در بسا حالات هدف اصلی و مهم عید را نیز همین مقاصد تشکیل میدهد.

وقتی از عید قربان و فلسفه ایجاد آن اگاه میشویم  میبینیم که بما میفهماند تا در راه حق از فداکردن عزیز ترین چیزی هم صرف نظر نکنیم، همان گونه که ابراهیم علیه السلام  آماده آن بود.

وقتی حالت ابراهیم  آن پدر پیامبران را هنگام  تفکر شان در مورد آنچه برایشان الهام شده بود متوجه میشویم میبینیم که آن بنده عزیز الهی و آن پیامبر بزرگوار بیم آن دارد که مبادا آن الهام و پیام در لباسی از تقرب بخداوند از جانب شیطان بوده باشد !. و چه بسا حالاتی که شیطان انسانهایی را رهبری مینماید بسوی گمراهی و بد بختی  در حالیکه  در گمان آن انسان اغوا شده  رسمی از خوبی و بهی از عملکردش را تر سیم نموده است  و وی بیخبر است  از نتیجه کار کردش.

شاید بد نباشد که در اینجا اشاره یی به اعمال انتحاری که در گوشه و کنار کشور انجام شده و سبب شهادت مردم عامه و بیگناه ما میگرددند ، بداریم.

 

این را نیز از عید میاموزیم که داخل ساختن خوشی در دل انسان دیگری بهر شکل و بتوان خود از وجایب ما است. همانگونه که در تقسیم گوشت قربانی به فقرا و ناتوانان یا دادن تحفه و عیدی  این کار را میکنیم. پس باید این صفت و این خصلت از خصوصیات هر فرد مسلمان و باخدا باشد، نه تنها در ایام و مواسم خاصی بلکه در تمام روزها و فصل های زندگیش.

 

پاک کردن قلب از کدورت و کینه بصورت مستمر از همنوع خود، از برادر و خواهر مسلمان خود، از همشهری و همکار خود. چنانچه در این روزها همین کار را خیلی از مسلمانان با رفتن بخانه یکدیگر و نشستن در خوان پهلوی هم انجام میدهند.

 

بشاش بودن ، با لبخند و شادی با دیگران مقابل شدن را از صفات همیشگی خود ساختن، یکی از مقاصد این ایام خجسته است چیزی که  پیامبر اکرم حضرت محمد ( ص )  حتی  لبخندت را در مقابل دیگران جزء صدقه و کار خیر  مستحق اجر و ثواب شماریده است.

 

اما در مقابل

 درین روز ها عده یی از مسلمانان بعادات ناشایسته و غلطی متوصل میشوند که نتنها در تضاد با فکر و مفهوم عید بوده بلکه  در حالاتی در تضاد با دین و دیانتداری  و اسلام قرار میگیرد.

ماتم داری درین روز برای عزیزی که مدتی قبل از نزد ما برحمت حق رفته است .

 فشار دادن فامیل های نامزدان برای تهیه مواد عیدی  که از قدرت عادی فامیل تهیه آن بلند میباشد.

قمار زدن عده یی از جوانان که با استفاده از پول های عیدی دست به آن میزنند.

مرغ جنگی و سگ جنگی هایی که در بعضی از مناطق وطن ما  و بنام ساعت تیری  روز های عید انجام میشود…

اینها از چیزهایست که نه تنها با عید سازگار نیست بلکه  با اسلام نیز در تضاد است.

 

به امید اینکه عید های خوشی در آینده ها برای همه هموطنان خویش در فضای آرام و مسالمت آمیزی  و بدور از بوی باروت و صدای بم و مداخله بیگانگان دور و نزدیک  داشته باشیم .

و.. عید شما، عید ما.. عید همه مبارک.

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *