عيد تان مبارک — سيد احمد بشير افضليار

 

بسم الله الرحلمن ارحیم

 

عيد تان مبارک

سيد احمد بشير افضليار

دوستان عزیز! خواهران!، برادران!، و خوانندهګان محترم سا یت زیبای (صدای افغان) ! بعد از عرض سلام و ادب خدمت همه شما فرارسیدن عید سعید قربان(اضحی) را اولآ برای شما، ثانیآ خدمت حاجیان خانه رب العزت و ثالثآ برای جميع امت مسلمان از ته دل تبریک عرض میدارم.

روز اول عید قربان که مصادف به روز دهم ذی الحجه است، عیدی است که پس از بسیار عبادت و زحمات شبانه روزی از جانب خداوند متعال برای امت مسلمان ګرامی داشته شده است. و بخاطر یاد حضرت ابراهیم خلیل(ع) و فرزند عزیز اش حضرت اسماعیل (ع) مسلمانان در سرتاسر جهان این عید را از یک روز الی چهار روز تجلیل مینمایند. و مسلمانان در این روز در پهلوی اینکه کوشش میکنند لباس نو بپو شند قربانی نیز میکنند.

در روایات آمده است که حضرت ابراهیم (ع) در سن خیلی زیادی صاحب پسر شد و اسمش را اسماعیل ګذاشت و خداوند دانا و توانا(ج) از حضرت ابراهیم(ع) خواست تا این پسر را که فعلآ جوان شده بود باید سر ببرد. در آن هنګام حضرت ابراهیم (ع) بعداز بسیار کشمکش های درونی بلآخره تصمیم ګرفت که جګر ګوشه اش را به رضای او(خداوند رب جلیل) قربان کند. و همین بود که حضرت ابراهیم(ع) با قلب مملو از عشق به خالق اش خواست که حضرت اسماعیل (ع) را قربان کند که ندا از غیب آمد و ګفت که تو (ابراهیم ع) از امتحان فایق بدر آمدی و حالا به عوض فرزندت اسماعیل(ع) این ګوسفند را قربان کن. که بعد از آن این ایثار پیغمبر برای حجاج فرض میګردد تا هر حاجی در این روز ګوسفند، یا شتر و یا ګاو را قربان کند. و از این قربانی به فقرا، مستحقین، ومستعضعفین داده شود. البته قربانی تنها بالای حجاج فرض ګردیده است. و بالای متباقی مسلمانان واجب نسیت. ولی بسیاری از مردم در این روز حیوانی را ذبح میکنند و از ګوشت آن به همسایه ګان، دوستان و فقرا میدهند که این یک کار خیر است. اما ازخداوند حضرت ابراهیم خلیل الله(ع)، حضرت اسماعیل(ع) حضرت موسی(ع)، حضرت عیسی(ع) و حضرت ختم المرسلین حبیب خدا فخر کائنات محمد مصطفی(ص) میخواهم که در کشور عزیز ما افغانستان زیبا که تعداد زیادی از عزیزان ما در فقر و بیچاره ګی زندګی میکنند و در طول این سال های جنګ وضع زندګی بدتری را نصیب  شده اند، این جنګ، و بیچاره ګی را از دامن افغانستان و مسلمانان برچیند و صلح دایمی را به افغانستان عزیز برقرار بدارد. آمین یا رب العالمین.

سيد احمد بشير افضليار    

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *