تقدس مادروعطوفت زن دوکلمه دريک مفهوم (بخش اول) — استاد صباح

 

تقدس مادروعطوفت زن دوکلمه دريک مفهوم

به مناسبت هشت مارچ – « قسمت اول » (پژوهشي ازصباح)

 

مادرآنگاه كه گريه‌هاي معصومانه فرزندان را با تمام وجود و مهرباني خويش خريدار بود و شب زنده‌داري هايش را به اميد آرام گرفتن فرزندش به صبح مي‌رساند، آرزوهاي بسياري را در ياد مي‌پروراند و آينده‌اي پر از اميد و خوبي را ترسيم مي‌كرد. محبت مادر، را هنگام در آغوش كشيدن نوزادش، هنگام بوسيدن و بوييدنش و هنگام لحظه‌هاي بيماري كودكش را چگونه و با كدام كلمات بيان كنيم. مادر هديه‌اي از آسمان براي زمين، هديه‌اي كه عشق را و تارو پود محبت را با ذره ذره جانش در هم تنيده و بي‌منت و بي‌ريا به عصاره وجودش ارزاني مي‌دارد.  مادر زيباترين ترنم روزگار، درياي سخاوت و مهرباني، شكوه ايثار و از خودگذشتگي، سمبول محبت و بي‌ريايي.

 

سوره: ۴ آیه: ۳۶

و خدا را بپرستيد و چيزى را با او شريك مگردانيد و به پدرومادر احسان كنيد و در باره خويشاوندان و يتيمان و مستمندان و همسايه خويش و همسايه بيگانه و همنشين و در راه‏مانده و بردگان خود [نيكى كنيد] كه خدا كسى را كه متكبر و فخرفروش است دوست نمى‏دارد.

مادر ، مادر است

نميتوان مادررا تعريف نمود

زيراريشه آدم است

گويا تا وقتي مرگ او را از ما نگيرد متوجه اين حضور نمي شويم !

وقتي پدر مي ميرد ، گويا معناي دنيا عوض مي شود

احساس مي کنيم که در خط اول جهان قرار گرفته ايم

بعد از مرگ پدر ناگهان بي پناه و بي ياور مي شويم 

ولي بعد از مرگ مادرهمه ريشه ها گويي سوخته است

از اين نظر مادر به تعبيري گنجينه همه ريشه هاي عاطفي ، خوني ، جسمي بنيادي و … است

اگر پدر معناي تشخيص باشد!

مادر تکيه گاه عاطفي و معناي عاطفه است.

 

آيا روز زن ، روزخجسته وگرامي داشت ازمقام بزرگ مادر نيست؟

 

سوره: ۱۷ آیه: ۲۳

و پروردگار تو مقرر كرد كه جز او را مپرستيد و به پدرومادر[خود] احسان كنيد اگر يكى از آن دو يا هر دو در كنار تو به سالخوردگى رسيدند به آنها [حتى] اوف مگو و به آنان پرخاش مكن و با آنها سخنى شايسته بگوى.

مادر بهشت من همه اغوش گرم توست

پيوسته در هواي تو چشمم به جستجوي توست

هر لحظه با خيال تو جانم به گفتگوي توست

مادر صداي گردش گهواره ات هنوز

مي پيچيد به گوش دل و جانم شبانه روز

دستي به مهر طفل ، و به دست دگر نهان

مادر ببين بعرش خدا مي دهي تکان…

زیبا ترین کلمه برلب های بشریت کلمه مادر وزیبا ترین آوا، آوای مادر است.این کلمه آکنده از عشق و امید است، کلمه شیرین و مهر انگیز که از اعماق قلب بر می خیزد وزیبائی است.مادر همه چیز ماست ، مادر آن روح جاودانی است که لبریز از عشق و زیبائی است.

هرسال دومین یکشنبه ماه مه به عنوان روز مادر در آ مریکا و برخی از کشورهای دیگر از جمله فنلاند، دانمارک و استرالیا جشن گرفته می شود. در میان بنیانگذاران روز مادر آنا جارویس (1905 – 1832) زنی خانه دار بود که در امور اجتماعی از جمله گسترش امور صحي به منظور نجات کودکان از مرگ و میر بسیار فعال بود. وی با ایراد سخنرانی و سازماندهی زنان به منظور پیشرفت وضعیت اجتماعی زنان و کودکان فعالیت های خویش را آغاز کرد و در سال هجده صدوپنجاه وهشت روز « مادر» را بنیان گذاشت و زنان را بسیج کرد تا به افزایش آگاهی خویش در مورد صحت و با کار جمعی برای نجات زندگی کودکان جامعه و محافظت آنان در مقابل بیماری تلاش کنند.

آنا جارویس همچنین در ایجاد و فضای دوستی بین طرفین جنگ داخلی آ مریکا پس از پایان جنگ نیز فعال بود و تلاش داشت که با تحکیم دوستی بین مادران، دوستی بین سربازان دو طرف و آشتی ملی را تقویت کند.  جولیا وارد هئو    (1910-1819) شاعر و صلح دوست، زنی بود که به شدت از جنگ های داخلی آ مریکا و نیز جنگ آلمان و فرانسه متاثر شده و در ادامه کار جارویس در سال هجده هفتادودو روز خاصی را برای مادران و برای صلح بنیان نهاد. در بخشی از بیانیه روز مادر وی چنین آمده است : …  پس بپا خیزید زنان، دراین روزبپاخیزید زنانی که قلب داریدغسل تعمید شما با آب باشد یا با اشک! بگذارید زنان اکنون همه آنچه را که از خانه ما نده است رها کنند برای یک روز بزرگ و عزیز گردهم آیید!  بگذارید آ نان ابتدا گرد هم آیند تا مردگان را یاد آورندو بر آنها غمگساری کنند ! بگذارید آنها در این راه مقدس گرد هم آیند تا سبب شوندکه خانواده بزرگ بشری بتواند در صلح بسر بردو هر یک نشانی پس از خود بر جای بگذارد نه نشان قیصر، بلکه نشان خدا رابه نام زنا نگی و انسانیت ، من صمیمانه درخواست می کنم که یک مجمع عمومی زنان ورای مرزهای ملی انتخاب شود و در جایی که مناسبت تر از هر جای است و در زمانی که در هماهنگی با اهداف آن است گردهم آیدو بکوشد برای پیشبرد و حدت ملت های گوناگون و یک توافق دوستانه در مورد پرسش های جهانی، و برای امر عمومی و بزرگ صلح.

بدین ترتیب جولیا وارد هئو سنت روز بزرگداشت مادر را آغاز کرد. بزرگداشت مادر با بزرگداشت صلح آغاز شد و اغلب در این روز مادرانی که فرزندان خود را در جنگ های داخلی از دست داده بودند گردهمایی داشتند. اما این روز هنوز در امریکا رسمی نشده بود. روز نو می در سال نوزده صدوپنج آنا جارویس درگذشت و دختر او که نیز نامش آنا بود بر آن شد که کار جولیا وارد هئو را ادامه دهد و همچنین خاطره و سنت مبارزه مادرش را جاودانه سازد .

آنا جارویس (1964-1948) با نوشتن نامه به قانونگذاران کشورش تلاش خود را برای رسمی کردن روز مادر آغاز کرد. وی اولین بار در ده ماه می نوزده صدوهشت در شهری که مادرش در روزهای یکشنبه در مکتب کلیسا تدریس کرده بود روز مادر را جشن گرفت. بتدریج مردم دیگر شهرروز مادر را جشن گرفتند تا جایی که در سال نوزده صدودوازده  چهل و پنج ایالت امریکا روز مادر را رسمی کرده بودند. در سال نوزده صدوچهارده  به دستور رئیس جمهور وقت آمریکا روز مادر به عنوان روز ملی به رسمیت شناخته شد.

روز مادرهنوز در آمریکا روزی است که شرکت های مخابرات بالاترین میزان تلفون و رستورانت و گل فروشی ها بیشترین فروش را دارند و بسیاری از فروشندگان تبلیغات وسیعی برای فروش خدمات و کالای خود به مناسبت این روز انجام می دهند و روز مادر را به روز پرفروش خود تبدیل کرده اند .  روز مادر ریشه در همگرایی مادران در تلاش آنان برای حفظ صلح و نجات جان فرزندانشان دارد و هنوز سازمان های زنان در آمریکا تلاش دارند تا فعالیت های اجتماعی در این روز در زمینه های بزرگداشت صلح و مخالفت با جنگ و بهبود وضعیت کودکان و مادران سامان داده شود.سمبول روز مادر برای مادری که در قید حیات است یک شاخه گل میخک سرخ است و برای مادری که در قید حیات نیست یک شاخه گل میخک سفید است . آنا جارویس با ارایه این طرح بردن گل برای مادران را رواج داد.

 زن راگرامي بداريم که مادراست ، زن اگر نیست زندگانی نیست ،  زن چو بوستان خداست گلشن مهر و آشیان و وفاست ، مادر ارجمند ترین و گرامی ترین موجود بشر است. 

مادر موجودی که سراپا لطف، ا حسان، محبت، عشق و درد است،  موجودی که همه خوشبختی های بشر مدیون جان فدایی های ا وست. او جهان را با زیبائی های معنویش آرایش و مفهوم میدهد. او خورشیدی است که بدون پرتو محبتش دنیای بشر تاریک خواهد بود.امروز هر انسان خارق العاده يي وهر نابغه ای که به خویش می بالد و مصدر خدمت به جامعه بشری میگردد فرزند مادریست که شب ها را تا صبح نخوابیده و بالای گهواره او زمزمه عشق سر کرده است، فرزند کسیست که به او راه دوست داشتن و چگونه زیستن را آموخته است.  مادر! چه کلمه سهل و آسان،  چه کلمه مقدسي و چه مفهوم زيبايي! جالب است که زبانهاي مختلف براي مفهوم مادر کلماتي در همين حدود دارند. مادر – مامان – مام- ام و… براي گفتن آ ن لب حالت خاصي مي گيرد! ا وج احساس و عاطفه !

مادر، اي لطيف ترين گل بوستان هستي، اي باغبان هستي ، گاهِ بروييد نم باران مهرباني بودي که به آرامي سيرابم کند. گاهِ به بيماري ام، طبيبي بود که دردم را مي شناخت و درمانم مي کرد. گاهِ تعليمم، معلمي خستگي ناپذير و سخت کوش که حرف به حرف دانايي را در گوش ها زمزمه مي کرد.

مهرباني و لطافت مادر را بارها ياد کرده ايم و ستوده ايم، ولي لحظه هاي ناب خشم و قهر او را نيز مي ستايم؛ لحظاتي که پايهاي ما در راه مي لغزيد و سوي بيراهه مي رفت؛ لحظاتي که دست به خطا مي برديم و از سر جهل راه عصيان پيش مي گرفتيم. نه به کلام او دل مي سپرديم و نه به نگاه زنهار زده اش وقعي مي گذاشتيم. سر در جيب جهالت فرو کرده، راه خود مي رفتيم و او چون کوهي سترگ، راه بر ما مي بست. چون رودي خروشان مي خروشيد، آن گونه که خود را خردتر از آن مي ديديم که نافرماني کنيم و چه زود پرده جهالت دريده مي شد و چشم دلها گشوده، و مي ديديم که با آن خشم لبريز از مهرباني اش، چگونه راه مرا بر پرتگاه خطا بسته است و آن گاه، فروتنانه به سپاسش مي نشستيم.

به همان اندازه که مهرباني و لطافت مادر قابل ستايش است، قدرت مندي و استواري او در راه تربيت صحيح کودک نيز قابل تحسين، و شايسته ستايش است. مادر فهميده و دانا، با جديت از مشاجره با کودک و يا کوتاه آمدن در مورد خواست هاي نا به جاي او دوري مي کند و با قدرت مندي، راه او را بر خطا مي بندد و اين، بهترين راه براي حفظ سلامت جسمي و روحي کودکي است که نه خوب و بد را مي شناسد و نه مي تواند بفهمد و بشناسد.

مادر ، در کنار همه محبت هاي مادرانه و عاطفه بي پاياني که خداوند به او بخشيده، چون راهنمايي است که کودک را از همان ابتدا با اصول انساني آشنا مي کند. در قانون خلقت، هرچه مقام آفريده اي بالاتر است، وظايف او هم سنگين تر مي شود. در اين ميان، زن که به عنوان انسان، جانشين خدا در زمين و به عنوان مادر، پرورش دهنده افراد جامعه بشري است، از مقام بلند و والايي برخودار است.

مادران استوره هاي فداکاري، جلوه هاي صبوري و آينه هاي بردباري اند که کودک را از آغاز بودنش در آغوش پر مهر خويش گرفته و در پناه حمايت خود مي پرورانند. لحظه اي از فکر کودک خود غافل نمانده و اندکي بي توجهي به او روا نمي دارند. چه زيباست اگر چنين استوره هاي صبوري و فداکاري را، هنگام پيري که نيازمند حمايت و هم ياري اند، با مهرباني و رحمت بپذيريم، دست ياري به سويشان بگشاييم، و مقام بلندشان را پاس بداريم.

مادر كلمه‌اي از جنس عشق ناب، با مفهوم يك دنيا عظمت و بزرگي، با معناي بودن، يعني همه چيز وجود از وجودش معنا مي‌گيرد، ذره‌اي بي‌مقدار در پناهش جان مي‌گيرد، شكل مي‌گيرد، معنا و مفهوم مي‌يابد، اين همه يعني مادر يعني مهربانترين مخلوق الهي. شايد آنگاه كه خداوند "مادر" را با همه ظرافت و زيبايهايش با همه قداست و پاكي و خلوصش خلق كرد، بهشت را در زير پايش با آن عظمت قرار داد تا شان و مقامش رفيع و والا باشد در اذهان همه. و بار ديگر روز مادر از راه رسيد، روزي كه آسمان و زمين پر عظمت از كلمه مقدس "مادر" به وجد مي‌آيند تا همگام با بهشت تمام آبي و خرمي خود را به پاي اين موجود پاك بريزند.

مادر، بهترین مخلوق خدادرعالم

مادر،دریای بی انتهای دوست داشتن

مادر، عشق بی پایان خدادرعالم

مادر، خالق انسان درزمین.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *