بزرگداشت از روز معلم در شهر وانکوور — امان معاشر

 

بزرگداشت از روز معلم در شهر وانکوور

 

امان معاشر

 


اعضای خانه فرهنگی مولانا ومرکز آموزش موسیقی روز پنجم جون به اشتراک شاعران و نویسنده گان وهنر مندان  و علاقمندان ادب وفرهنگ طی محفلی از روز معلم و اطفال در سالون خانه فرهنگی (مولانا) واقع در ناحیه برنابی شهر وانکوور تجلیل بعمل آوردند.

دراین محفل محترم مجید( قیام) ریس خانه فرهنگی (مولانا) ومرکز آموزش موسیقی صحبت نموده روز معلم را به همه معلمان هموطن ما تبریک گفته از خدمات دلسوزانه و وطنپرستانه آنها در راه تربیه وپرورش اطفال در رشد زبان مادری وحفظ فرهنگ پر غنای کشور ما قدر دانی نمودند.

 محترم مجید( قیام) در صحبت های خود از حادثه های المناک در گذشت مرحوم  گل احمد شیفته  یکی از اولین اوازخوانان رادیو کابل و نویسنده شهیر وطن  ومرحوم ایرگش( اوچقون) نویسنده بلند پایه زبانهای اوزبیکی وتورکمنی  کشور  یاد نموده وفات آنها را یک ضایعه بزرگ ادبی و فرهنگی  کشور دانسته برای مرحومین بهشت برین وبه بازمانده گان شان صبر جمیل از بارگاه ایز توانا آرزو نمودند.

سپس امان (معاشر) یکتن از فعالین خانه فرهنگی مولانا  در رابطه صحبت نموده گفت( اعضای خانه فرهنگی مولانا خوشبخت است با بر گذاری چنین محافل به  منبع الهام دوستی تبدیل است چه درآن از جشن های معین ملی ما یاد آوری میشویم ویا از ادبیات  وموسیقی صحبت می کنیم )

متعاقبا محترم اسحاق( ثنا) شاعر شناخته شده جامعه افغانی صحبت نموده با یاد آوری از خدامات شایسته ادبی وفرهنگی مرحوم گل احمد (شیفت) ومرحوم ایر گش( اوچقون) بیوگرافی مختصر آنها را بیان نمودند .

 

 

شاعر توانا سرور تاتا( احمد زی)

 

 

رشیده( ژاله) هنر مند سابق رادیو تلویزون همراه پسرش رامین

 

متعاقبا پروگرام شعر وادب آغاز گردید درآن شاعران محترم اسحاق( ثنا) ونسرین( جمالزاده )هر یک با خوانش قطعه شعر از سروده های شان در رابطه گرداننده پروگرام را به عهده گرفتند . درین بخش در حالیکه ده ها شمع روشن شده روی سالون که با قالین های افغانی وتوشک فرش شده است گذاشته شد با نوای دلنواز رباب وگیتا ر شاعران اشعار وگرد آورده های ادبی خود را به خوانش گرفتند . درین بخش شاعران هریک محترم سرور تاتا (احمدزی)بشیر( رحیمی)  کریم (ابراهیمی) مبین (کوهیار)کبیر( فرخاری) حبیب (یوسفی) سهم گرفتند که با دلگرمی از طرف حاضرین استقال گردیدند.

اشتراک کننده گان این بخش به زبانهای دری پشتو واوزبیکی سروده ها و گرد آورده های شانرا به خوانش گرفتند

سپس در نیمه شب پرگرام بخش غزل با موسیقی آغاز گردید که درآن هنرمندان مژده (جمالزاده )رامین( باختری) متین (قیام)عمر( شریف) و (مجید قیام) آهنگ های زیبا ودلنشین شانرا  اجرآ نمودند که با توجه خاص و کف زدن های ممتد استقبال گردیدند.

قابل یاد آوری است که مهمانان افتخاری برنامه محترمه رشیده( ژاله) هنر مند سابقه دار رادیو  تلویزون افغانستان و محترم سرور تاتا( احمدزی) شاعر توانا شهر ماکه  با نیت نشست یکساعته تشریف آورده بودند اما از مهر وبرکت روحانیت (مولانا ) مهمانان محترم ما نا راحتی صحی وپرابلم اولاد داری خود را فراموش نمودند وتا ساعت 3 بجه شب محفل ما را زینت بخشیدند.

امان معاشر خبر نگار آزاد.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *