کارتون خيلی جالب، ديدنی و پر محتوی — انجنير محمد نذير تنوير

 

 

War on Terror

 

تاریخ طرح:  25 می  2009 (در حاشیۀ پیامد نشست  رهبران امریکا، افغانستان و پاکستان بتاریخ 6 می 2009) –  شهر المیر کشور هالند –  طرح شماره 3 دور دوم – انجینیر محمد نذیر تنویر.

تاریخ نشر:  27 می از طریق سایت    www.2afghan.com

انگیزه این طرح:  در نهایت، دستاورد های امریکا در قضایای جهان اسلام برعکس آنچه تصور می رفت رقم می خورد و آهسته آهسته این کشور را در عمق باطلاق افغانستان فرو می برد. کشور عزیز ما بار دیگر مردمان آزادمنش جهان را در تکرار تاریخ و سرنگونی ابرقدرت دیگر شاهد و گواه گرفته و سرود آزادی را دوباره می سراید.

زمانی که شوروی سابق، شکست اش را درین خطه درک نمود سعی بر آن داشت تا از طریق یک چهره آرام و ظاهراً مردمی و دیموکرات اهداف اش را در دو مرحله جمع بندی نماید:

1- شدت عملیات نظامی بر مسلمانان در جبهات و طرح آشتی ملی در سطح جهان دیپلوماسی؛

2- در صورت شکست مرحلۀ نخست، طرح عقب نشنی بر شیوه یی کسب افتخارات، سلب ادعای غرامت جنگی و پاس سیاسی به ابرقدرت دیگر جهت سلب خود ارادیت.

مرحله دوم به تحقق پیوست و شوروی سابق از جغرافیای جهان محو گشت. اما شکست خورده گان با درایت و هوشیاری همیشه گی شان توانستند فاتحین را در حاشیه کشانند ورهبران شان را بخرند تا بتوانند خود را دوباره بنام ریفورمیست ها از طریق یک چهره ئی بظاهر دیموکرات وآرام (گورباچف) در صحنه ظاهر سازند. شوروی ها نظر به توافقات قبلی، کشور ما را به ابرقدرت دیگر (امریکا) پاس داد و مزدوران خلق و پرچم اش را نیز در خدمت آنها گماشت تا فاتحین را مجال آن ندهند تا قامت شانرا راست نمایند.

اما امروز با گذشت دو دهه آیا تاریخ دوباره در حال تکرار شدن نیست؟؟؟

از قرائن چنان پیداست که کشور ما در کوتاه مدت شاهد زوال ابرقدرت دیگری درین خطۀ مجاهد پرور خواهد بود. زیرا ابرقدرت جدید درست همچو سلف گذشته اش (ابرقدرت شوروی) در سرگوبی مبارزین مسلمان از شدت تمام عیار کار گرفته و در حال اجرای مرحله نخست برنامه هایش می باشد. یعنی سرکوب وحشییانه مخالفین در میدان جنگ و طرح صلح سیاسی در دور میز مذاکره از طریق شخص آرام، دیموکرات و از طبقه محروم جامعه یعنی آقای اوباما…

پیامد پالیسی های آقای اوباما در کمتر از چند ماه، آواره سازی بیش از سه میلیون انسان مظلوم در دره های سوات، منگوره، بونیر و … بوده و به هزاران انسان صرف بخاطر پشتون بودن شان در هردو طرف خط نامنهاد دیورند هفته وار به شهادت می رسند. بدون شک اگر برنامه های امریکا در چند سال آینده بر وفق مراد شان نچرخد و شکست های پی هم را در پیش داشته باشد ناگزیر که آقای اوباما نیز همچو سلف گذشته اش (آقای گورباچف) در صدد توطئه ئی خواهد برآمد تا از آن طریق بتواند افتخارات شکست شان را از مردم مظلوم و ستمدیده این خطه بربایند و خودشان را دوباره علمداران راه صلح معرفی بدارند. که این بار نیز ازطریق خرید و تطمیع کردن چند رهبر دیگری از مخالفین و حلقه های از قبل گماشته شده شان، توان بلند کردن فریاد عدالت خواهی مردم ما را بگیرند تا پروسه یی به محاکمه کشانیدن جنایتکاران جنگ، غرامت جنگ تحمیلی و شهادت صداها هزار شهید دیگر به باد فراموشی سپرده شود.

این فشرده تحلیل، انگیزۀ طرح این کارتون را برایم داد. درین کارتون شپلیدن مسلمانان، تمثیل از شدت برخورد نظامی امریکا در منطقه را می نماید و خوردن خون توسط آصف علی زرداری و حامد کرزای تمثیل از منافقین و رژیم های مزدور را می نماید.

 

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *